Studeo Oy on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka on kasvanut nopeasti pienestä startupista noin 6,5 miljoonan euron liikevaihtoon. Studeo suunnittelee oppimateriaaleja, joissa pedagogisuus, laadukkaat sisällöt ja teknologian hyödyt yhdistyvät. Studeon ratkaisut parantavat arvioinnin läpinäkyvyyttä ja tarjoavat oppilaille näkymän omaan oppimiseen.

Haaste: vanheneva alusta ja tarve nopeuttaa kehitystä 

Studeo koki, että sen itse kehittämän oppimisalustan koodikieli oli vanhentunutta ja järjestelmä monoliittinen. Vanheneva tekniikka rajoitti mahdollisuuksia, ja siihen oli vaikea löytää uusia kehittäjiä. Tulossa oleva lukion opetussuunnitelman muutos toi runsaasti kehitystarpeita, mutta suuren koodipohjan ylläpitäminen oli haastavaa.

Ratkaisu: Eficoden kokonaisvaltainen kehityspalvelu

Studeo päätti, että asiakastarpeisiin vastattaisiin parhaiten hankkimalla ulkoinen kehityskumppani, joka ottaisi vastuuta teknisestä kehityksestä, kehitysympäristöjen ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Oman koodariarmeijan palkkaamista ei pidetty realistisena polkuna. 

Studeo valitsi kumppanikseen Eficoden, koska tarjosimme parhaan yhdistelmän teknistä kyvykkyyttä, työkaluosaamista ja kapasiteettia järjestelmän ylläpitämiseen. Valintaa helpotti Studeon mukaan myös se, että meillä oli tarjota projektiin henkilöt, joilla oli jo osaamista sekä koulumaailmasta että verkkopohjaisista oppimisympäristöistä.

Yhteistyö lähti käyntiin loppuvuodesta 2018. Hanke oli haastava, koska siinä uusittiin Studeon tuotannossa oleva alusta. Järjestelmä piti pystyä tuomaan markkinoille kokonaisena, sillä muuten sitä ei olisi voitu käyttää kouluissa ja Studeo olisi menettänyt asiakkaansa. Uuden alustan piti toimia opettajien ja oppilaiden koulutyössä heti ensimmäisestä päivästä alkaen, ja kaiken jo kertyneen suoritustiedon piti myös olla tallessa. 

Eficoden tekeminen vastaa sovittua. Projekti on ollut iso ja haastava eikä kaikki ole aina mennyt niin kuin suunniteltiin, mutta Eficode on venynyt hienosti ja ongelmat on ratkaistu yhdessä ja hyvässä hengessä. Kaikkiin ongelmiin on löytynyt aina hyvä ratkaisu, sanoo Studeon tuoteomistaja ja yrityksen liiketoiminnan kehityksestä vastaava Mari Soikkeli.

Eficode on toimittanut hankkeeseen laajan skaalan palveluita kehitystyön lisäksi, mm. käyttäjälähtöistä suunnittelua, design sprintin ja alustan ylläpidon sekä muita tukipalveluita (muun muassa Eficode ROOT -palvelu). Sovelluksen liiketomintakriittisyys edellytti tiukkaa SLA:ta (service level agreement). Studeo ja Studeon pääarkkitehti Tuukka Toivonen ovat vastanneet palvelun toiminnallisuuksista, käyttöliittymäsuunnittelusta sekä tuottaneet käyttäjäymmärryksen.

Eficode ja Studeo kokosivat tiimin kehityshankkeen eri vaiheiden tarpeiden mukaisesti. Fokus on vaihdellut määrittelyiden, arkkitehtuurin, frontend- ja backend-kehityksen tarpeiden mukaan. Hankkeessa on ollut parhaimmillaan noin 15 henkeä ja tällä hetkellä Studeota auttaa kuuden kehittäjän tiimi ja lisäksi erilaisissa tukitoiminnoissa on mukana kolme eficodelaista.

Projekti on ollut haastava, mutta on ollut hienoa olla siinä mukana. Olemme saaneet tehdä merkityksellisiä asioita moderneilla tekniikoilla ja yhteistyö asiakkaan kanssa on ollut sujuvaa. On mahtavaa, että asiakas luottaa meihin ja mielipiteitämme arvostetaan, kertoo projektin asiakasvastaavana Eficodella toimiva Matias Merenmies.

Tulos: skaalautuva järjestelmä, joka toimii nyt ja tulevaisuudessa

Alkuperäisen PHP-pohjaisen ratkaisun tilalle kehitimme modernin ja modulaarisen Javascriptillä ja Typescriptillä toteutetun, useista mikropalveluista koostuvan sovelluskokonaisuuden, jonka jatkokehittäminen on myös sujuvaa. Alustaksi valittiin Googlen pilvi, joka auttaa skaalautuvuudessa ja käyttövarmuudessa. Tietokantaratkaisuksi valittiin jo vanhasta versiosta tuttu MySQL migraation helpottamiseksi.

Suunnittelussa kiinnitimme erityistä huomiota käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Alustan tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat opettajat ja oppilaat. Tässä työssä Eficoden käytettävyys- ja saavutettavuusosaaminen oli tärkeää.

Studeo lanseerasi uuden oppimisalustansa ensimmäisen version kesällä 2021, jotta vältyttäisiin käyttökatkoksilta lukukauden aikana.

Kaikkien ominaisuuksien valmiiksi saaminen ja järjestelmän toiminnan varmistaminen vaativat venymistä koko tiimiltä. Yhteistyö on kuitenkin sujunut hyvin ja yhdessä tekemisen aikana rakennettiin toimivat ja kestävät prosessit.

Eficode on aina tarttunut nopeasti hommiin ja tehnyt hyvää ja nopeaa työtä. Korostan yhteistyän sujuvuuden tärkeyttä.

Studeo, Mari Soikkeli, tuoteomistaja

Studeon ja Eficoden yhteistyö jatkuu edelleen. Tuotetta kehitetään jatkuvasti, sillä pyyntöjä uusista toiminnallisuuksista ja käytettävyysparannuksista tulee tasaista tahtia.

Yhteistyön tuloksia:

  • Vanhentuva järjestelmä korvattiin Eficoden kehittämällä modernilla ja modulaarisella alustalla
  • Uusi alusta mahdollistaa nopean jatkokehityksen ja uusien ominaisuuksien esittelemisen
  • Projektissa syntynyt yhteinen prosessi, ja kehittämisen kulttuuri on joustava ja toimiva
  • Studeo voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja kasvuun, kun Eficode hoitaa tekniikan