Traficom valitsi Eficoden kumppanikseen uusien sivustojen saavutettavuuden takaamiseksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja osa Liikennevirastosta yhdistyivät vuoden 2019 alussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi. Samassa syntyi uusi traficom.fi-sivusto sekä suurilta osin samaa sivupohjaa käyttävä kyberturvallisuuskeskus.fi.

Eficodelta saavutettavuusapua uudistukseen

Traficom.fi tarjoaa pääsyn muun muassa erilaisiin liikenteeseen ja viestintään liittyviin palveluihin aina ajoneuvoverotuksesta verkkotunnuksiin. Tämän lisäksi palvelussa on tarjolla kattavasti tilastotietoa, josta suurta osaa voi tarkastella suoraan sivuston kautta interaktiivisten kaavioiden muodossa. Samaan sivupohjaan pohjautuva kyberturvallisuuskeskus.fi-sivusto taas sisältää ajankohtaista tietoa tietoturvauhista ja mahdollistaa esim. tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen verkkolomakkeen avulla.

Sivustojen saavutettavuus otettiin huomioon hyvissä ajoin Eficoden asiantuntijan suoritettua jo vuoden 2018 joulukuussa saavutettavuuden arvioinnin traficom.fi-sivuston kehitysversiolle. Osa uusien sivustojen sisällöstä pohjautuu vanhoihin toimintoihin, joiden saavutettavuus tuli myös ottaa huomioon arvioinnissa. Eficoden asiantuntija raportoi löytämänsä puutteet ja antoi omat parannusehdotuksensa niiden korjaamiseen. Suurin osa havaituista ongelmista liittyi ruudunlukijakäyttöön.

"Eficoden tarjous vastasi tarpeitamme, ja meillä on ollut hyviä kokemuksia Eficoden vankasta asiantuntemuksesta saavutettavuusasioissa myös aiemmissa virastoissa."  Traficom, Sari Salmela

traficom-case-screenshot

 

Tarkastusarvioinnilla lisää varmuutta

Myöhemmin Traficom halusi vielä tarkastuttaa, että kehitysvaiheessa havaitut ongelmat oli korjattu oikein ja varmistaa sivuston valmiin version saavutettavuuden. Virasto listasi itse tietyt toiminnot, joiden saavutettavuuden arviointiin haluttiin kiinnittää erityistä tarkkuutta. Toisessa tarkastuksessa kävi heti alussa selväksi, että saavutettavuus oli huomioitu jo sivuston kehitysvaiheessa. Valtaosa toiminnoista havaittiin hyvin saavutettaviksi ja yleisimmät verkkosivuilla havaitut saavutettavuusongelmat oli vältetty.

Eficoden asiantuntija teki kuitenkin tarkemmassa tarkastelussa vielä muutamia pieniä havaintoja, joihin liittyvät ongelmat korjaamalla sivustojen saavutettavuus paranisi entisestään. Osa havaituista puutteista liittyi sellaisiin sivuston osiin, jotka eivät olleet vielä aiemmin arvioidussa kehitysversiossa valmiita tai niiden arviointi oli muusta syystä jätetty myöhemmälle. Traficom ryhtyi heti korjauksiin saavutettavuuden parantamiseksi.

"Matkan varrella olemme oppineet paljon uutta, mutta mielikuvat eivät ole muuttuneet. Olemme pitäneet saavutettavuusvaatimuksia tärkeinä alusta asti."  Traficom, Sari Salmela

Saavutettavuusseloste ajoissa sivuille

Arviointien lisäksi Eficode auttoi laatimaan EU:n komission mukaisen saavutettavuusselosteen sekä traficom.fi- että kyberturvallisuuskeskus.fi-sivustoille. Kattavat saavutettavuusselosteet saatiin sivustoille hyvissä ajoin lain määrittämät takarajat huomioiden. Havaitut ja selosteessa listatut puutteet olivat pieniä, mutta Traficom ilmoitti pyrkivänsä parhaan kykynsä mukaan korjaamaan ne vuoden 2019 aikana.

"Eficode on asiantunteva kumppani, joka osaa ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla myös esittää havaintonsa asiakkaalle."

Saavutettavuuden arviointi ja testaus  Ota yhteyttä