Turun kaupunki on sitoutunut parantamaan digitaalisten palveluiden saavutettavuutta pitkäjänteisesti. Näiden prosessien kehittäminen vaatii runsaasti työtä, ja Eficodella on ollut ilo antaa siihen panoksensa kaupungin nimeämänä saavutettavuuskumppanina.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) ovat olleet kiinteä osa kaupungin viestinnästä vastaavien toimijoiden päivittäistä työtä vuodesta 2015 saakka, jolloin Turku.fi-sivustoa uudistettiin. Keväällä 2018, saavutettavuusdirektiivin voimaan astumisen aikoihin, aloitettiin digitaalisen saavutettavuuden hankesuunnittelu. Projektille myönnettiin riittävä rahoitus, ja se käynnistyi vuoden 2019 alussa kahden osa-aikaisen työntekijän voimin: erikoisasiantuntijan ja projektipäällikön.

Koulutusta ja testausta, ja sitten lisää koulutusta ja testausta!

Turun kaupunki valitsi saavutettavuustyöhön yhdeksi puitesopimuskumppanikseen Eficoden. Siitä lähtien olemme järjestäneet saavutettavuuskoulutusta, arvioineet verkkosivuja ja tarjonneet yleistä tukea kaikissa saavutettavuuteen liittyvissä teemoissa ja kysymyksissä.

Pääasiassa luennoista ja työpajoista koostuvia koulutuksia on järjestetty yhteensä 45 kertaa, jotta koko henkilöstö saisi riittävät tiedot saavutettavuudesta. Lisäksi on tehty sisäistä saavutettavuustyötä, minkä ansiosta kaupungilla on nykyisin käytössä erityiset sisällöntuotantoa, asiakirjamalleja ja brändivärejä koskevat saavutettavuusohjeet.

Tällä hetkellä kaikki digitaaliset palvelut arvioidaan ennen kuin ryhdytään tekemään muutoksia ja saavutettavuusselosteet päivitetään vastaavasti. Tuoteomistajat ja järjestelmänvalvojat ovat vastuussa palveluihin tehtävistä korjauksista, ja he tekevät ne joko itse tai konsultoivat muita tahoja aikatauluista ja käytössä olevista resursseista riippuen. Laajemmat digitaaliset palvelut on tarkastettu tai testattu uudestaan välttämättömien töiden tai korjausten jälkeen.

Kun kehitetään uusia palveluita, tavoitteena on, että Turun kaupungin tai toimittajan saavutettavuusasiantuntija on tiiviisti mukana koko prosessin ajan. Näin varmistetaan, että palvelu on vaatimusten mukainen. Pyrkimyksenä on, että saavutettavuustoimet jatkuvat myös tarkastuksen jälkeen.

Verkostoista voimaa

Projektihenkilöstön ja ohjausryhmän jäsenten lisäksi toiminnassa on mukana myös noin 30-henkinen ”saavutettavuusverkosto”. Verkosto koostuu eri toimialoilla työskentelevistä henkilöistä, joista suurin osa on vastuussa erilaisista Turun kaupungin tarjoamista digitaalisista palveluista.

Viestintäasiantuntijoilla, erityisesti verkkoasiantuntijoilla ja sisällöntuottajilla sekä graafisilla suunnittelijoilla, on tärkeä rooli saavutettavuuden kehittämisessä. He työskentelevät yhteistyössä tuoteomistajien, pääkäyttäjien ja kehittäjien kanssa.

Lisäksi mukana on mainostoimistoja ja alihankkijoina työskenteleviä kehittäjiä.

Saavutettavuuden kehittäminen vaatii työkaluja

Kaupungin tärkeimpänä työkaluna on Siteimprove, joka on käytössä sen kaikissa digitaalisissa palveluissa. Käytössä ovat myös Color Contrast Analyzer ja WebAim Color Checker -työkalut, joilla varmistetaan riittävät värikontrastit, sekä Office 365:n ja PDF-ohjelmiston saavutettavuustyökalut.

Eficoden konsultit ovat suorittaneet kohteessa arviointeja käyttämällä ruudunlukijoita (NVDA, VoiceOver), Wave-, Stylus- ja Adobe Acrobat Pro DC -ohjelmistoja, edellä mainittuja kontrastityökaluja sekä erilaisia selainkohtaisia ominaisuuksia.

Saavutettavuusprosessin kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä 

Isossa organisaatiossa uuden oppiminen ja tiedon hyödyntäminen käytännössä ovat hitaita prosesseja, ja toisinaan pelkkä koulutus ei riitä, vaan tarvitaan kannustusta ja jatkuvaa kertaamista. Vanhojen järjestelmien korjaaminen voi olla hankalaa, ja usein onkin parempi panostaa uuteen kuin jäädä jumiin olemassa olevan järjestelmän ongelmiin.

Vaikka koronavirus on merkinnyt lisää työtä kaupungin viestintävastaaville ja hidastanut siten sisältöpäivitysten aikataulua, osa toimijoista on ottanut saavutettavuuden sydämenasiakseen. He ovat ohjanneet tätä työtä spontaanisti ja keränneet omatoimisesti yhteen tietoa sekä osaamista, ja heidän työnsä tuloksia ja hyviä toimintatapoja on jaettu kaikilla kaupungin toimialoilla.

Jotta samat virheet eivät toistuisi kerta toisensa jälkeen, saavutettavuustoimintaa on koordinoitava kaupunkitasoisesti, vaikka vastuu jakautuukin tuoteomistajien kesken.

Pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja saavutettavuuskumppanuuksista on todistetusti hyötyä verrattuna yksittäisiin projekteihin. Tässä esimerkkitapauksessa Turun kaupunki on saanut kaipaamaansa tukea työpajojen avulla, eikä kaupungin toimijoita ole jätetty yksin saavutettavuuskorjausten kanssa.

Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää valoisalta. Hankkeen päätyttyä Turun kaupungilla on oma saavutettavuuskoordinaattorinsa ja Eficode jatkaa kaupungin valitsemana saavutettavuuskumppanina.