Contribyte (nyt osa Eficodea), on toiminut Valtorin tuotehallinnan valmentajana vuodesta 2018. Tavoitteena on ollut kehittää tuotepäälliköiden valmiuksia toimia vaativassa roolissa valtionhallinnon IT-palveluiden tuottajana.

”Jokainen tulee omalle työlleen sokeaksi, joten on erittäin hyvä, että on ulkoinen kumppani, joka osaa katsoa tekemistä myös toiselta kannalta.”

Tuotejohtamisen talo tutuksi

Valmennus aloitettiin tuotepäälliköiden koulutusohjelmalla, jonka tavoitteena oli yhtenäistää Valtorin tuotepäälliköiden tuotehallinnan viitekehystä. Valmennuksen perustana käytettiin Contribyten tuotejohtamisen talo -mallia, joka kuvaa tuotepäällikön työtä sekä siihen kuuluvaa osaamista ja vaatimuksia. Mallin avulla tuotepäälliköille opetettiin sitä, mitä tuotejohtaminen on käytännössä, ja annettiin vinkkejä oman työn kehittämiseen.

”Contribyten kehittämät tuotehallinnan mallit ovat olleet silmiä avaavia. Ne ovat myös vahvistaneet huomattavasti kuvaa siitä, mikä tuotehallinnassa on oikeasti tärkeää.”

Enemmän aikaa tuotejohtamiselle

Valtorin tuotepäälliköt johtavat valtionhallinnon tietotekniikkapalveluita ja -tuotteita ja vastaavat valtion virastojen perustietotekniikasta. Organisaation toimintaa ohjaa yksityisiä toimijoita vahvemmin laki sekä Valtiovarainministeriö, sillä Valtorin tehtävä on huolehtia, että kaikki valtion virastot pysyvät suoriutumaan tehtävistään tarjotuilla ohjelmistoilla ja työkaluilla. Tavoitteena kuitenkin on, että tuotepäälliköt voivat jatkossa keskittyä enemmän tuotejohtamiseen, aivan kuten yksityisellä puolellakin, ja tässä on käytetty Contribyten apua.

Sparrausta ja räätälöityä koulutusta

Yhteistyö alkoi koulutustapahtumista, josta se on laajentunut kokonaisvaltaiseksi ja pitkäjänteiseksi tuotejohtamisen kehittämiseksi. Kehittämistoimet sisälsivät muun muassa tuotepäälliköiden tietoiskuja, tuotestrategian ja erilaisten työkalujen fasilitointia sekä tiimien että yksittäisten tuotepäälliköiden käytännönläheistä sparrausta.

– Contribytellä on vahva osaaminen ja näkemys tuotejohtamisesta, ja se on osattu välittää hyvin Valtorin tuotepäälliköille. Pitkäjänteisen yhteistyön ansiosta Contribyten valmentajat ovat alkaneet ymmärtää hyvin Valtorin erityistä kontekstia ja pystyneet mukauttamaan viestiä meille sopivaksi. Lisäksi kouluttajat ovat toimineet hyvinä sparrailukumppaneina, joiden kanssa tuotepäälliköt ovat voineet pallotella ideoita ja tarpeita sekä kysyä neuvoja ja vinkkejä, kertoo tuotehallinnan esimies Ilkka Kontio.

Pitkäaikaista hyötyä

Valmennuksen tuloksena Valtorin tuotepäälliköillä on jaettu näkemys siitä, mitä tuotejohtaminen on ja mikä siinä on tärkeää. Valmennuksen ansiosta tekeminen voi jatkossa keskittyä entistä enemmän tuotehallinnan kannalta oleellisiin seikkoihin, kuten strategisiin valintoihin, tuotekannattavuuteen sekä roadmappien ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämän myötä pystytään palvelemaan asiakaskuntaa entistä paremmin.

”Minulle on jäänyt positiivinen fiilis kaikesta mitä on tehty – tästä tulee olemaan meille hyötyä pitkään!”

 Minulle on jäänyt varsin positiivinen fiilis kaikesta mitä on tehty. Kaikki tuotepäälliköt ovat olleet sitä mieltä, että Contribyten järjestämät koulutustilaisuudet ovat olleet kiinnostavia, ja niistä tulee olemaan meille hyötyä pitkään. Etenkin nuoremmat tuotepäälliköt ovat kokeneet yhtenäisen toimintamallin kehittämisen ja ideoimisen todella hyvänä tapana varmistua siitä, että kaikilla tuotepäälliköillä on saman suuntaiset ajatukset siitä, mitä tuotepäällikön työhön oikeasti kuuluu, summaa tuotepäällikkö Antti Närhinsalo.