Variantum sai varmuuden järjestelmiensä ja toimintansa tilasta DevOps-arvioinnilla ja teknisellä Due diligencellä.

Ohjelmistoyritys Variantum valmistaa ohjelmistoja konfiguroitavien tuotteiden ja niistä saatavien tietojen hallintaan. Vuonna 2005 perustetun yrityksen asiakkaina on niin pieniä kuin suuriakin valmistavan teollisuuden yrityksiä.

Haaste: Ymmärtää kokonaisvaltaisesti ohjelmistokehityksen nykytila

Variantum on tehnyt pilvisiirtymää viimeisen kolmen vuoden ajan. Yritys kaipasi toiminnastaan kolmannen osapuolen näkökulmaa, jonka vuoksi se tilasi Eficodelta kokonaisvaltaisen ohjelmistoauditoinnin. Siinä otettiin tarkasteluun työn organisointi ja prosessit, ohjelmistoarkkitehtuuri, käytetyt työkalut ja teknologiat sekä työskentelytavat. Variantum halusi Eficodelta ennen kaikkea ulkopuolisen näkemyksen, missä kunnossa sen perusta on sekä onko yrityksen suunnitelmat oikean suuntaisia.

"Tavoitteenamme oli helpottaa toimintamme kokonaisprosessia ja samalla parantaa tehokkuutta", Variantumin toimitusjohtaja Kimmo Karhu kertoo.

Ratkaisu: Kokonaisvaltainen järjestelmän ja organisaation arviointi

Eficode toteutti Variantumille yhdistetyn DevOps-arvioinnin sekä teknisen Due Diligence -ohjelmistoarviointiprojektin. Tekninen Due Diligence tarjosi läpileikkauksen Variantumin arkkitehtuuriin ja teknisten ratkaisujen nykytilaan. Järjestelmälle tehdyn Due Diligencen lisäksi Eficode teki DevOps-arvioinnin organisaatiossa. Siinä arvioitiin Variantumin organisaation kulttuuria, työkaluja sekä valmiutta luoda ja jatkokehittää ohjelmistoja tehokkaasti.

Variantum oli tyytyväinen auditoinnin rivakkaan käynnistymiseen ja toteutukseen.

”Meillä oli tiukka aikataulu, mutta Eficode pystyi järjestämään auditoinnin nopealla varoitusajalla. Suomesta löytyy vain vähän asiantuntijoita tässä kokoluokassa, jotka pystyvät tekemään näin syväluotaavan analyysin laajalla scopella. Tällaista näkemystä ei synny yrityksen sisällä. Eficodella on laaja näkemys, kun haluaa saada käyttöönsä toimialan parhaita käytäntöjä”, Karhu kehuu.

Tulos: Loppuraportti ja tehtävälista antoivat mahdollisuuksia oppia

Eficode poimi loppuraporttiin keskeiset havainnot Variantumista, sen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Yritys sai lisäksi priorisoidun tehtävälistan ja tiekartan tarvittavista kehitystoimista. Variantumilla ryhdyttiin saman tien töihin ja laitettiin kuntoon asioita, jotka nousivat auditoinnissa esille.

”Oli silmiä avaavaa, kun ulkopuolinen toimija kertoi, kuinka asiat kannattaisi tehdä. Keskustelimme löydöksistä jälkikäteen ja ryhdyimme välittömästi toteuttamaan esitettyjä kehitystarpeita”, Karhu kertoo.

Loppuraportti antoi Variantumille mahdollisuuksia oppia. Ulkopuolinen näkemys auttoi heitä kyseenalaistamaan asioita, ja se loi avointa vuoropuhelua esimerkiksi siitä, mihin suuntaan Variantum on menossa.

Kimmo Karhu suosittelee teknistä Due Diligencea ja DevOps-arviointia muillekin yrityksille. Variantum sai auditoinnista vahvistusta yrityksen perustalle ja näkemyksiä uusien työkalujen valintaan.

”Projektin tärkein tulos oli suosituslista ja tiekartta siitä, mihin suuntaan ja missä prioriteettijärjestyksessä meidän kannattaa asioita tehdä”.

 

”Kun suurempia transformaatioita tehdään, ulkopuolisen konsultin olisi syytä olla mukana jo alkuvaiheessa, jolloin voidaan välttyä ylimääräisiltä iteraatiokierroksilta”, Karhu pohtii.

Variantumilla ei ole myöskään poissuljettu mahdollisuutta tehdä DevOps-arviointia ja teknistä Due Diligencea uudelleen.

”Tällöin meillä olisi vertailutulos ja tehdyistä muutoksista saadut tulokset olisivat puhtaasti mitattavissa. Loppuraportti on aina vain sen hetken näkemys. Ohjelmistoliiketoiminnassa vuosikin on pitkä aika, sillä teknologiat, toimintatavat, työkalut ja asiakkaiden tarpeet ehtivät muuttua”, hän muistuttaa.