Eficode toteutti asiakastutkimuksen, jossa kartoitettiin lukijoiden kokemusta WWF-lehdestä ja organisaation brändistä.

“Eficode toteutti erinomaisen tutkimuksen, jossa esitettiin todella kiinnostavia tietoja meille. Tästä on hyvä lähteä kehittämään meidän hienoa lehteämme vielä paremmaksi. Saimme omaan työhömme paljon hyviä kehitysideoita.” -Joonas Fritze, viestinnän asiantuntija, WWF-lehti

Sisältöäkin voi testata

Eficodella toteutamme asiakkaillemme jatkuvasti digitaalisten palvelujen käytettävyys- ja käyttökokemustestausta. Tällä kertaa tutkimuksen kohteena oli WWF:n tukijalehti, joka ilmestyy painettuna lehtenä sekä digitaalisena painoksena. WWF:ää kiinnosti käyttäjälähtöinen lähestyminen tähän palvelutuotteeseen, joka jaellaan pääasiallisesti järjestön kuukausilahjoittajille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa lukijoiden kokemusta lehdestä sekä kerätä ideoita ja ajatuksia lehden kehittämiseen.

Asiakastutkimus etätoteutuksena

Projektimme polkaistiin alkuun yhteisellä tapaamisella maaliskuussa. Ensitapaamisessamme sovittiin, että Eficode toteuttaa ryhmä- ja yksilöhaastatteluja WWF-lehden nykyisille lukijoille sekä henkilöille, jotka eivät entuudestaan tunne WWF:n toimintaa läheisesti. 

Pari päivää tapaamisemme jälkeen uudet olosuhteet kohtasivat meidät kaikki COVID-19 -viruksen vuoksi. Pitääksemme kaikki turvassa, päätimme siirtää kaikki projektin haastattelut digitaaliselle alustalle ja etänä toteutettaviksi. Päädyimme käyttämään Zoomia, jossa tapaamiseen osallistumiseen tarvitaan vain linkki ja toimiva verkkoyhteys. Meillä Eficodella oli onneksi jo entuudestaan hyvät valmiudet ja välineet etänä toimimiseen, sillä IT-alan yrityksenä olimme järjestäneet etäfasilitointia ja etäpalavereja aiemminkin. 

Etähaastattelun käytännöt

“Toimivan teknologian lisäksi vaaditaan rautaista asiantuntemusta, että etäfokkarointi saadaan onnistumaan”. - Mikael Sainio, Senior UX Specialist, Eficode 

Fokkarointi, eli focus group -haastattelujen, eli isojen ryhmähaastattelujen järjestämiseen etänä vaaditaan ammattitaitoa siihen, että osallistujille onnistutaan luomaan mukava ja tutkimukselle otollinen olotila digitaalisessa ympäristössä. Loimme osallistujille miellyttävän ja turvallisen haastatteluympäristön tiimimme avulla, jossa yhdistyy psykologian, UX-tutkimuksen, palvelumuotoilun ja fasilitoinnin osaaminen. 

Kasvokkain tapahtuvissa haastatteluissa myönteisen ilmapiirin luomiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi osallistujien mukavalla ja rennolla vastaanottamisella, valmistelemalla tarvittavat materiaalit sekä varaamalla maistuvia virvokkeita paikan päälle. Digitaalisessa ympäristössä tämä kaikki olikin yhtäkkiä haastavaa ja kaikki piti suunnitella etukäteen tarkasti. 

Hyvien etukäteisvalmistelujen ja digitaalisten työkalujen ansiosta onnistuimme näissä etäfokkareissa, ja WWF oli erittäin tyytyväinen tutkimukseemme. Kutsuimme myös WWF:n edustajia mukaan haastatteluja kuuntelemaan. Tästä oltiin avoimia haastateltaville ja heille kerrottiin tutkimuksen toimeksiantajan olevan myös kuuntelijana linjoilla. WWF koki, että aidon lukijapalautteen kuuleminen tätä kautta oli erittäin hyödyllistä – on silmiä avaavaa kuulla aitoja ajatuksia ja konkreettisia kehitysideoita suoraan oman kohderyhmän suusta. 

“Seurasin etäkuuntelijana paria Eficoden toteuttamaa ryhmähaastattelua. Useiden mainioiden, raportissa mainittujen lehden kehittämiseen liittyvien ideoiden lisäksi kirkastui todella voimakkaasti se, kuinka vahva ja tärkeä asia meidän brändimme on. Sitä on syytä vaalia kaikin keinoin.” - Juho Talja, digitaalisen viestinnän asiantuntija, WWF

Tutkimuksen tulokset

Tämän laadullisen asiakastutkimuksen avulla 

  • testattiin ja validoitiin WWF:n brändiviestintää, brändiä ja WWF-lehti -palvelutuotetta 
  • kartoitettiin WWF-lehden kehittämistarpeita
  • lisättiin asiakasymmärrystä lehden kehittämisen tueksi
  • tuotettiin asiakkaalle kirkastettu näkemys lukijoiden ja potentiaalisten lukijoiden toiveista ja ajatuksista WWF-lehteä ja yleisemmin järjestön viestintää kohtaan.