Kouvolan kaupunki on valinnut Eficoden yhteistyökumppanikseen varmistamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden ja lisäämään henkilöstönsä saavutettavuusosaamista koulutusten kautta.

21.10.2020 Helsinki -- Kouvolan kaupunki on valinnut Eficoden yhteistyökumppanikseen varmistamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden ja lisäämään henkilöstönsä saavutettavuusosaamista koulutusten kautta. Kouvolan kaupunki on todennut Eficoden edustavan osaamisellaan ja resursseillaan valtakunnan kärkiosaajia. 

Saavutettavat verkkopalvelut mahdollistavat sen, että jokainen voi käyttää verkkopalvelua yhdenvertaisesti rajoitteistaan huolimatta. Eficoden asiantuntijat tekevät Kouvolan kaupungin verkkopalveluille saavutettavuusauditoinnin, jonka avulla laaditaan konkreettiset parannusehdotukset saavutettavuuden toteuttamiseksi. Auditoinnissa palvelut käydään läpi apuvälineiden, kuten ruudunlukuohjelman avulla ja tarkistetaan kohta kohdalta, että palvelut vastaavat saavutettavuuden kriteereitä kaikilta osin.

Lisäksi Eficode kouluttaa Kouvolan kaupungin henkilöstöä saavutettavuusasioissa, minkä tavoitteena on varmistaa Kouvolan kaupungin digitaalisten palveluiden ja sisältöjen saavutettavuus jatkossakin. 

“Valitessamme yhteistyökumppania Kouvolan kaupungin saavutettavuushankkeeseen kiinnitimme erityisesti huomiota Eficoden monipuolisiin ja tuoreisiin referensseihin, jotka olivat tarjouspyynnön mukaisesti toteutettujen tarkastushaastattelujen perusteella erinomaisesti onnistuneita. Esittämillään referensseillään Eficode osoitti hyvää erityisosaamista saavutettavuuden varmistamisesta ja isojen projektien hallinnasta”, kommentoi Kouvolan kaupungin hankinta-asiantuntija Suvi Kotonen.

Digipalvelulain takaraja on umpeutunut

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa, että 23.9.2020 lähtien kaikki julkishallinnon verkkosivustot ovat saavutettavia. Seuraava vesi- ja energiahuollon, liikenteen, posti-, vakuutus- ja pankkialan toimijoita koskeva siirtymäaika umpeutuu 1.1.2021. Laki toteuttaa Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin, jonka tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita yhdenvertaisesti.

Saavutettavuus ei kosketa vain näkö- ja kuulorajoitteisia, vaan kohderyhmä on tosiasiassa huomattavasti laajempi. Digitaalisten palveluiden käyttöä voivat hankaloittaa esimerkiksi lukihäiriö, hahmottamishäiriö tai se, että palvelu toimii huonosti matkapuhelimella. 

Saavutettavuus tulisi nähdä myös liiketoiminnan kannalta. Se tuo liiketaloudellisia hyötyjä myös niille yrityksille, joita digipalvelulaki ei vielä kosketa. Sen lisäksi, että saavutettavat digipalvelut lisäävät yhdenvertaisuutta, ne myös mahdollistavat sen, että yhä suurempi joukko potentiaalisia asiakkaita voi lähestyä palvelua helposti.

Lisätietoja

Lauri Palokangas, markkinointijohtaja, Eficode. lauri.palokangas@eficode.com. 0504864918.

Lisätietoja Eficodesta

Eficode on Euroopan johtava DevOps-yhtiö, joka rakentaa kestävän ohjelmistokehityksen tulevaisuutta seitsemässä maassa. Hallinnoitu palvelumme, Eficode ROOT DevOps-alusta, tarjoaa keskitetyn käyttäjähallinnan sekä reaaliaikaisen näkyvyyden projektin tilaan, laatuun ja suorituskykyyn. Eficodella on Suomen vahvin saavutettavuuteen ja käytettävyyteen erikoistunut tiimi, joka koostuu IAAP:n ja UXQB:n sertifioimista saavutettavuus- ja käyttökokemusasiantuntijoista. Toteutamme saavutettavia digitaalisia palveluita sekä auditoimme tai testaamme satoja digitaalisia palveluja joka vuosi.