• Contact us
  Search

  Design-palvelut

  Strateginen suunnittelu

  Strategisen suunnittelun avulla muutetaan yrityksen toimintatapoja ja kehitetään sen osaamista. Tavoitteena on luoda pysyviä muutoksia.

  Mitä on strateginen suunnittelu?

  clock2_icon-1-small

  Milloin?

  Strategista suunnittelua tarvitaan, kun tavoitteena on kehittää yrityksen tai yhteisön toimintatapoja ja halutaan vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Yritykseltä voi myös puuttua liiketoiminnan kannalta kriittistä osaamista.

  impacts_icon-small

  Miksi?

  Strategisessa suunnittelussa huomio on kulttuurissa, osaamisessa ja toimintatavoissa. Tavoitteena on vaikuttaa toimintatapoihin ja prosesseihin niin, että vaikutus on kestävä ja juurtuu yritykseen. Tavoitteena voi olla myös uudenlaisen asiakaskeskeisen ja osallistavan toimintamallin määrittely.

  process_icon-small

  Miten?

  Palvelumuotoilun osallistavien menetelmien lisäksi strategisessa suunnittelussa hyödynnetään muutosjohtamista. Osaamisen kehittäminen tapahtuu yhdistelemällä konsultointia ja valmentamista.

  Uudet toimintamallit kehittyvät parhaiten käytännön kokeilujen ja tekemisen kautta.