Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design-palvelut

Strateginen suunnittelu

Strategisen suunnittelun avulla muutetaan yrityksen toimintatapoja ja kehitetään sen osaamista. Tavoitteena on luoda pysyviä muutoksia.

Mitä on strateginen suunnittelu?

clock2_icon-1-small

Milloin?

Strategista suunnittelua tarvitaan, kun tavoitteena on kehittää yrityksen tai yhteisön toimintatapoja ja halutaan vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Yritykseltä voi myös puuttua liiketoiminnan kannalta kriittistä osaamista.

impacts_icon-small

Miksi?

Strategisessa suunnittelussa huomio on kulttuurissa, osaamisessa ja toimintatavoissa. Tavoitteena on vaikuttaa toimintatapoihin ja prosesseihin niin, että vaikutus on kestävä ja juurtuu yritykseen. Tavoitteena voi olla myös uudenlaisen asiakaskeskeisen ja osallistavan toimintamallin määrittely.

process_icon-small

Miten?

Palvelumuotoilun osallistavien menetelmien lisäksi strategisessa suunnittelussa hyödynnetään muutosjohtamista. Osaamisen kehittäminen tapahtuu yhdistelemällä konsultointia ja valmentamista.

Uudet toimintamallit kehittyvät parhaiten käytännön kokeilujen ja tekemisen kautta.