• Contact us
  Search

  Design-palvelut

  UX-suunittelu

  UX-suunnittelu, eli käyttökokemussuunnittelu (user experience design), on jatkuvaa palvelun kehittämistä, jossa tutkitaan käyttäjien tarpeita ja luodaan ratkaisuja perustuen tutkittuun tietoon.

  Mitä on UX-suunnittelu?

  clock2_icon-1-small

  Milloin?

  UX-suunnittelulla varmistetaan ensiluokkainen käyttökokemus ja palvelun käyttäjälähtöinen toteutus. UX-suunnittelusta on hyötyä kun olemassa tai kehitteillä olevan palvelun käyttökokemuksessa on aukkoja, ristiriitoja tai kipukohtia. Palvelu on vaikea käyttää ja toistuvat väärinymmärrykset ja ongelmat kuormittavat asiakaspalvelua.

  impacts_icon-small

  Miksi?

  UX-suunnittelu nostaa palvelun käyttökokemuksen uudelle tasolle. Hyvä käyttökokemus vahvistaa brändiä, antaa laadukkaan mielikuvan palvelusta ja luo lisäarvoa asiakkaalle sekä kilpailuetua liiketoiminnalle. Asiakkaan hyvä käyttökokemus näkyy myös organisaation sisällä, esimerkiksi vähentyneinä yhteydenottoina asiakaspalveluun.

  process_icon-small

  Miten?

  UX-suunnittelussa lähdetään liikkeelle selvittämällä käyttäjien tarpeet ja toiveet esimerkiksi haastatteluin ja käytettävyystestein. UX-suunnittelussa toteutetaan palvelusta prototyyppejä, eli eri käyttötilanteita ja käyttöliittymää havainnollistavia vuorovaikutteisia näyttökuvia. Näistä kerätään palautetta palvelun todellisilta käyttäjiltä ja asiakkailta. UX-suunnittelua voidaan projektista riippuen tehdä konseptin tai pidemmälle viedyn käyttöliittymän tasolla. Usein sama suunnittelija tekee UX- ja UI-suunnittelua rinnakkain.

  Blogikirjoituksia designista

  Lisää design-aiheisia blogikirjoituksia