Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

UX-tutkimuksella parempaa käyttö­kokemusta

“Varmistamme, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu pohjautuu tutkittuun tietoon”

Olemme kokenut ja luotettu kumppani käytettävyystutkimukseen ja käyttäjätutkimukseen. Menestyviä palveluita yhdistää enenevässä määrin miellyttävä käyttökokemus. Hyvä käytettävyys on puolestaan edellytys tuotteiden ja järjestelmien sujuvalle, tehokkaalle ja virheettömälle käytölle.

Tutkimme ja testaamme käytettävyyttä, käyttökokemusta, käyttäjien tarpeita ja toiveita sekä asiakaskokemusta. Teemme vuosittain yli 100 tutkimusprojektia ja tapaamme yli 500 käyttäjää kasvokkain. Käytettävyystutkimuksella havaitaan tuotteiden ja palveluiden todellisia ongelmia ja varmistetaan, että päätökset suunnittelussa, palvelumuotoilussa ja tuotekehityksessä perustuvat faktoihin eivätkä arvailuun. Tarjoamme yli 15 vuoden kokemuksellamme tehokkaiksi todettuja menetelmiä laadulliseen tutkimukseen, jolla selvittää käyttäjien todelliset haasteet, toiveet ja tarpeet ohjaamaan palveluiden kehitystä.

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0) 50 309 6169 Ota yhteyttä

Muita palveluitamme

Tarjoamme lisäksi lukuisia muita käytettävyyden, käyttökokemuksen ja saavutettavuuden tutkimusmenetelmiä tuotteidenne ja palvelujenne kehittämiseen erilaisiin palvelumuotoilun ja suunnittelun tarpeisiin. Menetelmät sopivat hyvin sellaisenaan, mutta toimivat erinomaisesti myös toisiinsa yhdistettyinä syvällisemmän ja laajemman asiakasymmärryksen kasvattamiseksi ja käyttökokemuksen kehittämmiseksi.

Muut UX palvelumme

UX-Studio eli Eficoden tutkimustilat

Eficoden UX-Studiossa sijaitsevat käytettävyyslaboratoriot ja asiakastutkimustilat mahdollistavat tasokkaan tutkimuksen ja palvelumuotoilun tarjoamalla erinomaiset puitteet erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Meillä on sopivat tilat niin käytettävyystesteihin, yksilöhaastatteluihin kuin ryhmähaastatteluihinkin. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota mahdollisuuteen seurata tutkimuksiamme niin paikan päällä kuin etänäkin. Lisäksi pystymme haluttaessa tekemään testauksen myös asiakkaan tiloissa.

Eficoden tutkimustilat

Eficode haastaa suomalaiset yritykset mukaan saavutettavuus­talkoisiin!

Tule mukaan #saavutettavuustalkoisiin! Haastamme suomalaiset yritykset kehittämään saavutettavia palveluita. Yksityiset palvelut eivät saisi jäädä jälkeen julkisista palveluista. Nyt tarvitaan käytännön saavutettavuustekoja! Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös muut organisaatiot ja tahot osallistumaan kampanjaan. Lue lisää kampanjasta ja tule mukaan!

Osallistu talkoisiin