Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Käytettävyyden asiantuntija-arviointi

Käytettävyyden asiantuntija-arvioinnissa kokeneet asiantuntijamme käyvät palvelun tai tuotteen läpi heurististen arviointivälineiden ja pitkäaikaisen kokemuksensa avulla. Raportoimme arvioinnin tuloksena löydetyt havainnot ja ehdotamme niihin konkreettisia parannuksia.

Käytettävyyden asiantuntija-arviointi sopii moniin eri vaiheisiin näyttökuvien ja rautalankasuunnitelmien läpikäynnistä aina valmiisiin palveluihin asti.

Asiantuntija-arviointi on nopea ja kustannustehokas tapa parantaa tuotteen tai palvelun käytettävyyttä, tehokkuutta ja käyttökokemusta. Se sopii erityisen hyvin iteroivaan suunnitteluun, jossa halutaan nopeaa ja ketterää palautetta useissa eri palvelukehityksen vaiheissa. Käytettävyyden arviointia usein yhdistetään käytettävyystestaukseen oikeilla käyttäjillä.

Ota yhteyttä:

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me