Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Käytettävyys hankinnoissa

Arvioimme ja pisteytämme sovellusten tai tietojärjestelmien käytettävyyttä hankinnoissa eli kilpailutuksissa. Osallistumme käytettävyyskriteerien määrittelyyn tarjouskilpailuissa. Tarjousten jättämisen jälkeen arvioimme ehdokkaat määritellyn käytettävyyskriteeristön avulla.

Käytettävyyden arviointimenetelmä soveltuu sekä julkisiin hankintoihin liittyviin kilpailutuksiin että yritysten tietojärjestelmien hankintoihin. Vastaavasti myös saavutettavuutta voidaan haluttaessa arvioida hankinnoissa.

Ota yhteyttä:

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me