Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Käytettävyystesti

Käytettävyystestissä todellinen käyttäjä suorittaa tärkeimmistä käyttötapauksista muodostettuja tehtäviä testattavalla tuotteella tai palvelulla. Havainnoimme ongelmakohdat ja annamme niihin konkreettisia parannusehdotuksia.

Käytettävyystestauksessa keräämme kasvokkain aitoa ja suoraa tietoa palvelunne tai tuotteenne käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta. Samalla havainnoimme, miten kohderyhmien todelliset käyttäjät toimivat, ja kuulemme, mitä he ajattelevat käytön aikana.

Käytettävyystesti sopii käytettäväksi prototyypeistä aina valmiiseen tuotteeseen asti. Testaamme kaikenlaisia digitaalisia palveluita, sovelluksia, laitteita ja järjestelmiä. Meillä on vahvaa kokemusta niin kuluttajapalveluista kuin ammattikäyttöön tarkoitetuista järjestelmistä, laitteista ja työkaluista. 

Käytettävyyden merkitys korostuu erityisesti asiointipalveluissa ja ammattikäyttöliittymissä, joista meillä on erityisosaamista ja yli 15 vuoden aikana kertynyttä vahvaa kokemusta.

Ota yhteyttä:

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me