Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  DevOps i finanssektorn

  Anpassa er till marknadsförändringar snabbare och säkrare med DevOps

  Finance Hero

  Övervinn utmaningar med äldre system och dess juridiska krav

  Äldre system, statliga krav, dataskydd, compliance och säkerhetshot kan göra mjukvaruutveckling till en långsam och komplex process. Men kunder inom finanssektorn förväntar sig nya funktioner och oavbruten service och därför krävs hela tiden nya sätt att leverera mjukvara. För att övervinna detta problem använder sig finansorganisationer alltmer av moderna metoder för att leverera mjukvara, Agile och DevOps

  Kombination av innovation och säkerhet

  DevOps löser konflikten mellan säkerhet och innovationstakt. Med små och frekventa releaser, som påskyndar innovation med fokus på kunden, medan säkerhet och kvalitet är inbyggt i själva leveranskedjan med hjälp av automatisering.

  En lösning för globala organisationer

  Drift- och utvecklingsteam inom IT är ofta geografiskt utspridda i stora organisationer, så det är viktigt att få till en delad insyn och kontroll över de olika processerna, verktygskedjorna och infrastrukturen. DevOps handlar om att bryta ner silon, möjliggöra globalt samarbete och strategier på systemnivå.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Tjänster för att uppnå era hastighets- och säkerhetsmål

  Utvärdera kapacitet och ta fram en plan med prioriterade åtgärder

  En DevOps-utvärdering motiverar team att utnyttja automatisering och tag stegen mot en effektiv mjukvaruorganisation. Vi utvärderar era processer, tekniska lösningar och möjligheter till teamarbete. Var levererar ni värde och hur kan det förbättras? Vi identifierar potentiella flaskhalsar i produktionen och skapar en plan för att ta bort dem. Under denna process kommer era team även att lära sig best practice från våra DevOps experter.

  Vi hjälper er att identifiera mätvärden för framgång. Använd er data för att hitta rätt åtgärder och frigöra affärsvärde.

  Se insightsSe assessments
  ill_Assessment2_white

  Säkerställ säkerhet och compliance med DevOps

  Identifiera rätt strategi för att driva på era DevOps-omvandling och öka affärsnyttan. DevOps-metoder och -verktyg hjälper er att integrera säkerhets- och compliancekrav i er mjukvaruutveckling. Vi hjälper er med era CI/CD utmaningar.

  Säkerhet handlar om kompetens och kunskap. Se vår utbildning. 

  SE DEVOPS-OMVANDLINGEN
  ill_Security_and_Compliance_white

  Få fullständig insyn i en säker DevOps-plattform

  Eficode ROOT är ett ramverk för att sätta samman  mjukvaruverktyg. Denna DevOps-plattform levereras som en service, vilken inkluderar proaktivt verktygsunderhåll och support. Den uppfyller internationella säkerhetsstandarder (ISO 27001 and SOC 1).

  Ni får effektiva analysverktyg som möjliggör en total insyn i alla delar som ingår i mjukvaruutvecklingen med hjälp av dashboards i Eficode ROOT Insights.

  SKAFFA EFICODE ROOT
  ill_Insight_DevOps_white

  Säkerhet och compliance har en enorm inverkan på våra ambitioner att kunna lägga ut drift och övervakning av viktiga utvecklingsverktyg. Även om drivkraften har varit en önskan att använda en sammanhängande uppsättning DevOps-verktyg, är compliance och säkerhet det som är absolut viktigast i finanssektorn.

  Christian Wiese
  Director - Business concepts & performance på Bankdata

  Läs mer om Bankdata
  root-team-mgmt-16-9

  Arbeta med Eficode

  Eficode är certifierade enligt ISO27001, en av världens mest kända internationella standarder för hantering av informationssäkerhet (ISMS). Dessutom är ISAE 3402 typ 1 (SOC 1), en internationell säkerhetsstandard, nu tillgänglig för Eficode ROOT-kunder. För att ytterligare stärka vårt säkerhetsarbete så räknar vi med att Eficode ROOT inom kort också kommer att vara kompatibla med ISAE 3402 typ 2-standarden i 2021.1.

  Läs mer

  ISO27001 Certified by KPMG

  Gör DevOps på rätt sätt

  Vi gjorde DevOps innan det ens existerade som ett ord. Vi har sett DevOps-omvandlingar i olika branscher och kan ge råd om bästa praxis relaterade till kultur- och distributionspipelines utöver automatisering.

  Säkerhet kommer först under DevOps-omvandlingen

  Förutom våra internationella säkerhetscertifieringar upprätthåller vi de bästa säkerhetsrutinerna i vårt dagliga arbete, de verktyg vi använder och det arbete vi gör för våra kunder.

  Stärk era team

  Våra konsulter blir en del av era team. Vi levererar inte endast lösningar utan vi samarbetar med era anställda i egenskap coacher och mentorer för att lära ut agila metoder och tekniska kunskaper.

  Vad är DevSecOps?

  DevSecOps kanske ses som ett modeord av vissa, men det erbjuder också ett sätt att göra säkerheten synligare i er organisation. Säkerhet handlar om både kultur och processer. Med DevOps skapar ert team produkter som är designmässigt säkra, istället för att försöka lägga till säkerheten i ett senare skede. Se vårt webbinarie om säker och kontinuerlig utveckling av IT-miljöer.

  Watch webinar

  video-play-button

  Vi är alltid intresserade av att diskutera DevOps, säkerhet och compliance.