Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  Agila metoder

  Skapa din ultimata, agila grund

  Scaled agile bronze partner logo on grey pattern

  Effektiv programvaruutveckling kräver en agil grund

  För att ha en stadig agil grund, måste du ha en god förståelse för agilitet och hur det agila arbetssättet fungerar på teamnivå. Dina team behöver ha förståelse för hur metoder som Scrum och Kanban fungerar, hur man tillämpar dem effektivt och vilka agila roller ni använder.

  Förståelse för teorin är bara början

  Även om du förstår teorin bakom agilitet, kommer verklig agilitet från konkreta arbetssätt. Vi på Eficode har utvecklat praktiska förhållningssätt till agila roller och ceremonier. Med vår coachning, utbildning och rådgivning kan du bli verkligt agil i din utveckling. Vi har hjälpt över 10 000 yrkesverksamma genom åren, vilket betyder att du kan lita på vår expertkunskap.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Ytterst kompetenta konsulter från Eficode gjorde det möjligt för oss att bli verkligt agila i övergången från en utdaterad, manuell programvaruutvecklings-konfiguration till en helautomatiserad CI/CD-konfiguration.

  Martin Astradsson
  Senior Software Architect vid YXLON International

  YXLON_hero

  Användbar agilitet från praktisk kunskapsöverföring

  Agila metoder som fungerar i verkliga situationer

  Förbättra din verksamhet genom att inkorporera välfungerande agila metoder, ceremonier och roller som en naturlig del av ditt arbete. Vi tar agil kunskap från läroboken, lägger till verklig erfarenhet och ger dig metoder som faktiskt fungerar för dig.

  SAFe spots

  Agilitet baserat på dina unika behov

  Dina processer, din kultur och dina medarbetare är unika. Efter att ha hjälpt hundratals team, gör vår erfarenhet det möjligt för oss att förstå vilka dessa unika behov är. Därför kan vi ge dig exakt det som dina agila metoder behöver.

  Magnifying glass

  Omfattande coachning för alla nivåer

  Oavsett om du är nybörjare eller expert, har du alltid nytta av noggrant riktade råd. Vi ger dig skräddarsydd support på din agila resa, oavsett var du befinner dig just nu.

  coach

  Konkret rådgivning för alla dina agila roller

  Vi hjälper dina produktägare, scrum masters, agila coacher och övriga agila roller att förbättra sitt arbete genom konkreta råd skräddarsydda för deras roll i din organisation.

  Läs mer
  Hexagon process

  Skapa välfungerande agila team

  Det är ett evigt arbete att förbättra teameffektiviteten. Genom våra program för teamcoachning, hjälper vi dina team till kontinuerlig förbättring.

  Agile team

  Det finns flera sätt som kan göra dig mer agil

  blog square 1

  Agil coachning

  Se till att få alla fördelar av att arbeta agilt. Våra coacher ger dig den resultatinriktade agila rådgivningen och praktiska coachningen som du behöver.

  Training path

  Agil utbildning

  Få alla att arbeta agilt. Från färdiga paketkurser till sessioner skräddarsydda för dina specifika behov, alltid med handledning från expertutbildare. Scrum, Kanban, SAFe eller något annat agilt ramverk eller metod.

  Illustration for RADON2020 workshop -01

  Agila workshops

  Få värdefull kunskap om dina agila arbetsmetoder. Till exempel, i en berättelseskrivarworkshop får dina produktteam lära sig hur man skapar backlog-artiklar av högsta kvalitet som ger dina kunder värde.

  Portfolio illustration

  Agila utbildningsprogram

  Få med alla på den agila resan med rollbaserade utbildningsprogram. Skräddarsydda inlärningsvägar och mentorskap utifrån verkliga situationer.

  Analyse

  Agila teamutvärderingar

  Få en fullständig utvärdering och var 100 % säker på var ditt team står idag med sina agila förmågor, och ta reda på vad du kan göra för att förbättra deras förmågor.

  Design & Build Digital Services Hero

  Agila programvaruprojekt

  Från service och UX-designers, till arkitekter och utvecklare, har vi fler än 100 specialister som är redo att fylla i eventuella kompetensbrister som kan finnas i ditt programvaruutvecklingsprojekt.

  Hur kan vi hjälpa dig med dina agila metoder? Låt oss ta reda på det.