Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  DevOps i tillverkningssektorn

  Förvandla er mjukvaruutveckling till en konkurrensfördel

  manufacturing Hero

  Hantera utmaningarna med inbyggd mjukvara, med hjälp av DevOps

  Utvecklingen av inbyggda program innebär unika utmaningar. Hur skickas uppdateringar till alla anslutna enheter på ett säkert sätt? Hur uppmuntrar vi till mer frekventa utgåvor när säkerhet är så viktigt idag? Med rätt verktyg och rätt angreppssätt är DevOps-principerna kompatibla med inbyggda system. Börja dra nytta av dem redan idag.

  Använd DevOps för att skapa konkurrenskraftigare hårdvara

  Använd moderna verktyg och metoder för mjukvaruutveckling för att uppnå kortare ledtid till marknaden och högre kvalitet på leveransen. Genom att börja med versionskontroll och arbeta mot automatiserad testning accelererar ni er pipeline för mjukvaruleverans. Ni kommer att kontinuerligt kunna leverera högkvalitativ mjukvara och öka värdet på er slutprodukt.

  Skapa en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv produktionslinje för mjukvara

  Konsolidera era team på en DevOps-plattform och hantera kostnader, risker och prestanda. Med en DevOps-verktygskedja för flera leverantörer får ni verktygen som passar er miljö för inbyggd mjukvara och ökar ert teams prestationer. Ni kan fokusera på att leverera värde medan vi automatiserar och underhåller er DevOps-verktygskedja.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  DevOps-omvandling i den inbyggda världen – Konecranes-fallet

  Se webinariet från devops.com för att lära mer om DevOps-omvandlingen inom IoT och hur er organisation kan dra nytta av DevOps och molnlösningar.

  Marko Klemetti, teknisk chef på Eficode, introducerar de bästa metoderna för DevOps-omvandlingar för molnet och inbyggd utveckling. Sami Nurmi diskuterar därefter fallet Konecranes och lärdomarna därifrån om deras omvandling med en standardiserad DevOps-verktygsuppsättning och arbetsmetoder inom IoT-världen.

  Watch on-demand webinar

  webinars devops.com konecranes eficode

  Få råd om verktyg och metoder inom DevOps

  Utvärdera funktioner och få en färdplan för prioriterade åtgärder

  En DevOps-utvärdering motiverar team att utnyttja automatisering och bli en slimmad mjukvaruorganisation och ge ledningen bättre insyn. Vi utvärderar era processer, tekniker och ert teamarbete för att identifiera potentiella flaskhalsar och silos. Vi delar sedan med oss av resultaten och en färdplan för att frigöra affärsvärdet.

  Våra experter ger råd hela vägen för att omvandla er kultur och verktygsstrategi med DevOps.

  Se assessments
  ill_Assessment2_white

  Kom igång med eller förbättra er testautomatisering

  Testautomatisering kan vara mycket utmanande vid utveckling av inbyggd mjukvara. Vi har solida meriter av att hjälpa organisationer med automatiserad testning och Robot Framework.

  Oavsett om ni är i färd med att komma igång eller vill ta er testning till nästa nivå kan vi hjälpa ert team. Våra DevOps- och testexperter hjälper er bygga in kvalitet i era mjukvaror.

  Se test automation
  ill_Test_Automation_white

  Få DevOps-plattformen som en hanterad tjänst

  Eficode ROOT är en centraliserad DevOps-verktygskedja som en tjänst med över 40 teknikpartners för att matcha kraven i er miljö. För att säkerställa tillgänglighet och förutsägbarhet upprätthåller vi proaktivt era verktyg och erbjuder 24/7/365-stöd. Vi hjälper er att välja framtidssäkra och kostnadseffektiva verktyg som t.ex. molnlösningar.

  Med Eficode ROOT insights drar ni nytta av lättillgängliga instrumentpaneler för en fullständig insyn för att fatta databaserade beslut och öka prestationerna.

  Se Eficode ROOT
  ill_Insight_DevOps_white

  Få en bättre förståelse om DevOps och nya färdigheter i era team

  I en hårdvarufokuserad organisation är det viktigt att skapa en gemensam förståelse kring mjukvaruutveckling från chefer till utvecklare och att stärka team med nya färdigheter inom mjukvaruutveckling.

  Eficode Academy erbjuder en bred portfölj av workshops och praktiska utbildningar om DevOps-metoder och -verktyg (Git, Docker, Kubernetes, Jenkins...) för nybörjare och mer avancerade användare.

  Visit Eficode Academy
  ill_Devops_loop_puzzle_white

  Dra nytta av Eficodes kompetens

  Vi levererar inte endast lösningar utan vi samarbetar med era anställda i egenskap av coacher och mentorer. Genom dagliga arbetsrutiner integrerar vi agila metoder i ert team.

  Gör DevOps på rätt sätt

  Vi gjorde DevOps innan det ens existerade som ett ord. Vi har över 15 års erfarenhet av att vägleda organisationer i att implementera DevOps-metoder och pipelines, samt inom IoT-världen.

  Inga fortlöpande leveranser utan testautomatisering

  Vi har solida meriter inom testautomatisering och över 10 års erfarenhet i att använda Robot Framework för att bygga in kvalitativ mjukvara i er hårdvara.

  Tänk på framtiden, bli redo för molnet

  Vi är en Kubernetes-certifierad tjänsteleverantör och partner med Azure, AWS och Google Cloud för att hjälpa er få ut det mesta av molnlösningar.

  Edge Cloud med GitOps är nästa nivå

  Börja använda molnliknande fjärrleverans-, distributions- och driftskapacitet överallt med Edge Cloud och GitOps – även utan en konstant nätverksanslutning.

  För att gå över från en manuellt driven mjukvarulivscykel till en DevOps-driven mjukvarulivscykel behövs nya automatiseringsfunktioner. Genom integration av Edge Cloud och GitOps kan ni äntligen gå över till automatiserade och självständiga DevOps-team, oberoende av om era lokala produkter finns på land, havet, luften eller rymden – var som helst i världen.

  edge cloud

  Låt oss tala om metoder och verktyg inom DevOps