Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  DevOpstransformation

  Sätt strategin för en framgångsrik DevOps-transformation

  A tester, a designer, a manager and a developer working on a DevOps infinity loop

  DevOps är nu en nödvändighet

  DevOps har nu implementerats i så stor utsträckning att det inte längre är nödvändigt att fråga: varför prioritera DevOps-transformation? Istället är frågan, överlever vi om vi inte gör det? Oavsett var ni befinner er på er resa mot DevOps-transformation kan vi hjälpa er med följande steg, precis som vi har hjälpt företag runt om i Europa i att framgångsrikt tillämpa DevOps. Vi hjälper er att navigera i terrängen – hjälper er med automation och pipelines för implementering, samt processer och kultur. Vi kan konsultera, utbilda och även hantera DevOps för er.

  Vi hjälper till att driva transformationen baserat på er egna kultur

  DevOps är inte någon ni kan anställa och inte heller en färdig produkt som ni kan köpa. För att realisera DevOps hela potential behöver ni de rätta förutsättningarna. Etablera en kultur av samarbete och tillämpa en kombination av relevanta verktyg med rätt approach.

  Med Eficode vid er sida leder ni er DevOps-transformation med rätt kultur. För när ni uppmuntrar människor och ger dem tillfälle att samarbeta - får de förtroende för varandra och ni kan då skala DevOps från ett team till en affärsenhet och hela organisationen.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Leverera alltid funktioner – snabbare

  Vi tar fram vad som är lämpligt för er

  Vi hjälper er att använda DevOps rätt för att uppnå bättre resultat. Genom att se över era processer och verktyg, samt skapa transparens och data, kan ni kontinuerligt riva ner murar för att utveckla produkter bättre och snabbare.

  Ni upprätthåller konkurrensfördelar genom bättre samarbete mellan människor och en balanserad användning av verktyg, processer och automation.

  The parts of DevOps

  Vi kan hantera er verktygskedja åt er

  Hanteringen av er verktygskedja stjäl tid från utvecklingen av nya projekt. Med Eficode ROOT-managerade tjänster, hanterar ett team av experter era verktyg – eller hela verktygskedjan – så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

  Vi är partner med över 40 ledande DevOps-relaterade säljare och erbjuder er vårt enhetliga, lättanvända administrationssystem och kraftfulla analyser.

  ROOT toolchains hexagon-01

  Ni växer tillsammans med oss 

  Vi levererar inte endast lösningar. Våra konsulter blir en del av era team och vi samarbetar med era anställda i egenskap av coacher och mentorer för att lära ut agila metoder och tekniska kunskaper.

  Lär om DevOps-coachning
  Teamwork

  Vi utbildar och lär era team

  Mjukvaruteknologier och praxis utvecklas snabbt. För att hålla sig uppdaterad erbjuder vi praktiska teamkurser på plats och regelbundna allmänna kurser. Våra utbildare är konsulter med erfarenhet av undervisning.

  Hitta er nästa DevOps-kurs på Eficode Academy
  academy spot

  Vi ser över hela processen för era mjukvaruleveranser

  Vi fäster också uppmärksamhet vid er drift. IT Service Management (ITSM) och Information Technology Infrastructure Library (ITIL) är viktiga för er DevOps-resa. Det är nyckelfaktor vid hantering av risker och kostnader.

  Lär mer om ITSM
  02 SAFe spots

  Vi driver en framgångsrik DevOps-transformation åt er

  Gray Hexagons-61

  Utvärdera er DevOps helt

  Låt oss utvärdera var ni är och utarbeta en vägkarta. Ert team kan lära vad som fungerar av våra erfarna konsulter och coacher.

  Gray Hexagons-63

  Bygg perfektion på data

  Vi hittar metriken ni behöver för att möta era mål på varje nivå. Ni förbättras genom data, genom att använda avancerad analys och visualisationer.

  Improve cloud capacity-1

  Övergång till molnet

  Snabba upp er DevOps transformation genom att använda molnets alla fördelar. Vi får er igång, optimerar era molnmiljöer och utbildar er.

  Continuous delivery 03072020 SK

  Behärska kontinuerlig leverans

  Leverera när som helst, med förtroendet som endast transparens, automation och möjlighet att reproducera kan ge er. Varje åtagande adderar värde i era agila CI/CD-pipeliner.

  checklist

  Ta stöd av kontinuerlig kvalitetssäkring

  Leverera när som helst, med förtroendet som endast transparens, automation och möjlighet att reproducera kan ge er. Bygg agila CI/CD-pipeliner för leverans av värde vid varje åtagande.

  När någon annan kommer in med ett annorlunda perspektiv kan ni verkligen påbörja en förändring och göra skillnad

  Samuel Alinder
  Leveranschef CI/CD för ESW på Volvo Group

  Läs hela caset här
  EF_CASESTUDY_VOLVO

  Hur kan vi hjälpa er med er DevOps transformation?

  Lär mer om DevOps:

  DevOPs är en paraplyterm som täcker allt från grovt ingenjörsarbete till produkthantering.


  Det viktigaste med DevOps är att knyta feeback från slutanvändare i produktionsmiljöer till utvecklingsteam så att de kan reagera på marknadsförhållanden och lära mer än sin konkurrens.

  DevOps utgick från uppfattningen att utveckling (Dev) och drift (Ops) fanns i funktionella silon med motstridiga mål. Detta ledde till en sk. kronisk konflikt mellan Dev och Ops, resulterande i dåliga affärsresultat på grund av överlåtelser, överdriven byråkrati och brist på autonomi.

  DevOps ifrågasätter hela den traditionella utvecklingsprocessen.

  DevOps handlar om att etablera en kultur av kontinuerligt lärande och experimenterande så att företagen kan leverera sina kunder det högsta värdet: snabbt, säkert och effektivt.

  DevOps handlar om produkthantering, platspålitlighet, teknisk perfektion, och sund företagskultur.

  DevOps transformation är en samlad insats för att ta DevOps verktyg och praxis i bruk och möjliggöra självständighet för teamet.

  DevOps transformation kräver fokuserad investering i att göra organisationens mål och värden tydliga så att teamen kan dra åt samma håll.

  Efter en framgångsrik DevOps transformation kan teamen stödja den gemensamma missionen med produkter som de äger och kan lansera. De kommer att ha kontroll över effekten av vad de lanserar, och minskar risken för systemets delar utan samband och maximerar värdet för slutanvändaren.