Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  Portföljstyrning

  Portföljstyrningen är organisationens kärna - håll den uppdaterad

  Scaled agile bronze partner logo on grey pattern

  Effektiv portföljstyrning säkerställer din framgång

  Förr eller senare växer varje produkt- eller tjänsteorganisation ur sin resurshantering. Mängden produkter och tjänster, utvecklingsprojekt och nya affärsmöjligheter blir okontrollerbar. Detta leder till föråldrade eller olönsamma produkter, försenade utvecklingsprojekt och att nya innovationer stannar upp.

  Det är här som effektiv portföljstyrning kommer in i bilden.

  Olika portföljer behöver olika lösningar

  Beslut om nya investeringsmöjligheter, påskyndande av utvecklingsinitiativ och förvaltning av befintliga produkter och tjänster kräver olika metoder och verktyg. Vårt unika angreppssätt innehåller lösningar för alla olika portföljer.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Fokusera på det viktiga

  Få bättre överblick

  Var medveten om vad som finns i pipelinen och hur era befintliga produkter och tjänster presterar. Bryt upp silos mellan affärsverksamhet och utveckling och få en uppdaterad bild av din organisation.

  Magnifying glass

  Ta mer välinformerade beslut

  Få en portföljstyrningsmodell och ett datadrivet beslutsunderlag som låter dig ta bättre "mer", "mindre", "nytt" och "stopp"-beslut.

  Measure

  Konkreta affärsfördelar

  Beslut om hantering av möjligheter, utveckling och erbjudanden för portföljen har en betydande inverkan på er verksamhet. Ni får ut mer av era FoU-budgetar när ni tar mer välinformerade beslut om nya möjligheter och utvecklingsprojekt.

  Economics

  Alla åtgärder för din portfölj

  Bedömning av er  portföljstyrning

  Få en komplett överblick på er portföljstyrnings nuvarande tillstånd. För varje portfölj, er strategi, era processer, samt metoder och verktyg.

  Vi ger er detaljerade rekommendationer om vad som ska förbättras och hur ni ska prioritera åtgärderna.

  Find

  Rådgivning och coachning för portföljstyrning

  Varje organisation har sina unika egenskaper. En välfungerande portföljstyrning måste anpassas till er affärsmiljö så att ni tar rätt beslut.

  Vår coachning om portföljstyrning fokuserar på att anpassa befintliga metoder och modeller till er organisation. Vi börjar med den stora bilden och hjälper er hela vägen fram till konkreta dagliga rutiner.

  coach

  Lean portfolio management

  För en effektiv utveckling kan agila organisationer använda sig av Lean Portfolio Management (LPM). Högre chefer kan använda lean-principer för att koppla samman strategi och genomförande, och portföljstyrningsteam kan tilldela budgetar för att genomföra strategin.

  Oavsett om ni använder SAFe eller någon annan modell för att hantera portföljer i flera team, behärskar vi dem alla och hjälper er att skapa rätt arbetsmetoder samt utbildar era medarbetare.

  Integration

  Hantering av möjligheter (med Confluence)

  Vi implementerar en process för möjlighetshantering i din miljö med Atlassian Confluence. Med en lättanvänd process får ni kontroll och full insyn i möjligheter och idéer för er pipeline. Med denna insyn i framtida möjligheter kommer ni att ta bättre, opartiska beslut.

  Med våra mallar fokuserar ni på rätt saker när ni formulerar er affärsidé, fortsätter med utforskningen och slutligen kommer fram till ett business case.

  Templates

  Projektportföljstyrning

  Högre chefer kan hantera strategiskt genomförande och övervaka projektinvesteringar genom att anpassa företagets mål och strategier.

  Med projektportföljstyrning (Engelska Project Portfolio Management - PPM) hanteras projektledarnas och projektledningskontorens processer och metoder centralt. Vi hjälper er att använda PPM effektivt för att planera projektets omfattning, resurser och milstolpar så att ni kan uppnår era affärsmål.

  planning_spot

  Val av portföljstyrningsverktyg

  För att effektivt hantera flera lean-projekt och team behövs full insyn i det pågående arbetet. Ju större organisationen är, desto mer komplicerat blir det.

  Vi hjälper er att hitta de bästa verktygen för portföljstyrning, baserat på era unika affärsbehov och antalet utvecklingsteam.

  The parts of DevOps

  Lean Business case workshops

  Lean Business Case utbildar i hur vanligtvis Excel-tunga kalkyleringsövningar överförs till fortlöpande och agila 360 graders bedömnings- och planeringsverktyg för nya affärsmöjligheter.

  Utbildningen riktar sig till portfölj- och affärsutvecklingschefer, produkt- och produktlinjechefer och alla som behöver utvärdera nya affärsmöjligheter och säkra finansiering för utveckling på ett effektivare sätt.

  Workshop

  Hur kan vi hjälpa er med portföljstyrning? Låt oss ta reda på det.