Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  Planering och utveckling av agila mjukvaror

  Planera och skapa digitala tjänster för att driva er strategi

  One person works on a large phone interface, another works on a computer with a large computer window in the background

  Skräddarsydd mjukvara för era affärsbehov

  Utveckling av modern mjukvara är att skapa värden så att de är så hållbara som möjligt, genom att minimera avfall och risker.

  Framgångsrika digitala tjänster som driver företagets strategi kräver sömlöst samarbete mellan affärsverksamhet, teknologi och planeringsexperter. Vår mångåriga expertis i användarorienterad planering, agil utveckling och DevOPs innebär att er mjukvara i slutändan tjänar er och era kunder längre, och säkrar maximal avkastning på era investeringar i utveckling.

  Modern teknisk infrastruktur för hela livscykeln av mjukvaran

  Mikrotjänster och moln ger moderna skalbara lösningar. DevOps-praxis som automatiserad testning och kodanalys ger bättre kvalitet på mjukvaran och gör kontinuerlig leverans flexibel. Det är lätt att anpassa tjänsten efter förändrade behov.

  Matias Merenmies

  matias.merenmies@eficode.com

  +358 50 544 8236

  Vi valde Eficode av en mängd anledningar – de hade naturligtvis den nödvändiga expertisen, men de var också entusiastiska över uppgiften – och allt bara fungerade.

  Lauri Wirola
  Produktägare på HERE

  Läs hela caset här
  here map

  Projekt för agila mjukvaror som startklara lösningar

  Agila utvecklingsprojekt är det bästa sättet att lösa kundens smärtpunkter. Vi har över 100 mångsidiga experter, från service- och UX-designers till arkitekter och utvecklare, och de säkerställer att ni får bästa tillgängliga expertis vid varje steg i ert projekt, från idéer till produktion.

  • Nolldagars leverans garanterar en flygande start för mjukvaruprojekt med DevOps verktyg
  • Vår användarorienterade approach säkerställer att mjukvaran jobbar åt användarna och har en hög nivå av användupplevelse
  • Som partner på lång sikt erbjuder vi underhåll av och tjänster för mjukvaror för ytterligare utveckling
  agile software

  UX- & UI-design för er mjukvara

  Design av hög kvalitet gör tjänsterna användbara för era kunder, men ska också vara lätt att implementera för framgång på längre sikt. Våra designers arbetar inom multiprofessionella team och har erfarenhet av många projekt. Användarorienterad, inkluderande design är vår kärnkompetens. Vårt mål är alltid hög användarupplevelse, utmärkt användbarhet och tillgänglighet.

  • Validerade servicekoncept baserade på användares och intressenters behov
  • Digitala tjänster som är lätta att använda och tillgängliga för användare med funktionsnedsättning eller handikapp
  • UI-design av hög kvalitet för olika plattformar
  • Revision av användargränssnitt, stilguider och planeringssystem som förbättrar och harmoniserar användarens upplevelse
  UX-UI

  Flexibel expertis och högkvalitativ kod till en fast månadsavgift

  Vi förser er med kvalitativ mjukvara och expertisen ni behöver till fasta, förutsägbara kostnader. Med vår hjälp når ni dit snabbare.

  • Våra mjukvaruexperter kan stödja ert eget utvecklingsteam, eller så kan ni få ett helt team av oss för att snabba upp ert projekt
  • Vi kan också konfigurera och implementera er miljö och era DevOps redskap med Eficode ROOT 
  • Ge er ut på marknaden snabbare med MVP, pilottesta era tjänster, och besluta om vidare utveckling baserat på faktiska användardata
  Läs mer
  interface

  Designsystem

  Designsystem möjliggör snabbare och effektivare utvecklingsarbete och en konsistent varumärkesupplevelse.

  • Utvecklingen av mjukvaror blir hållbarare: onödigt arbete och kostnader minskar
  • Återanvändbara gemensamma komponenter för mjukvaruutvecklare och designers förbättrar tvärdriftsdugligheten och minskar tidskrävande dokumentering
  • Ta kontroll över varumärkesupplevelsen genom att skapa ett enhetligt intryck för alla era digitala tjänster
  Design Development systems

  Hållbar mjukvaruutveckling

  Kvalitet, teamwork och användarcentrering

  Vår approach till projekt är att ha mjukvarans hela livscykel i åtanke. Våra främsta värden är kvalitet, samarbete mellan våra olika experter, och fokus på användaren. Vi utför utvecklingsarbete iterativt och i nära samarbete med projektägaren. Vi strävar efter korta frigivningscykler och att eliminera avfall.

  Bättre service med användarcentrerad design

  Vi identifierar behoven hos kunderna och intressenterna för att säkerställa att servicen skapar värden. Vi konsulterar användarna för att säkerställa en förstklassig användarupplevelse och en hög grad av användbarhet.

  DevOps metoder förbättrar kvaliteten och effektiviteten

  DevOps metoder är Eficode’s kärnkompetens. Vi automatiserar testning, analyser, utplacering, och mätning för reducering av kostnaderna under applikationers livtid, och av leverantörsberoende, och på så sätt gör det lättare att ständigt utveckla er applikation. Om ni i nuläget saknar en modern DevOps pipeline kan ni använda Eficode ROOT DevOps Platform.

  Moderna teknologiska lösningar

  Responsiv webb, mobila applikationer, IoT, cloud, Big Data, and AI – vilken specialitet ni än behöver kan vi anlita våra experter och vårt partnernätverk till att komplettera ert team. Vi ser långt in i framtiden för att utnyttja styrkan i nya teknologier som kan gynna våra projekt.

  Vi är alltid öppna för att prata om agil design och utveckling av mjukvaror