Organisationers behov av lösningar inom DevOps, Agile, cloud och ITSM fortsätter att växa globalt i och med att alla företag blir mjukvaruföretag

Helsingfors, 5 september 2023 – Eficodes verksamhet växte organiskt och genom förvärv med över 170 % under det förra räkenskapsåret, från 79,3 miljoner euro till 189,6 miljoner euro. Eficodes sammanlagda årliga tillväxttakt (CAGR) har under de fyra föregående räkenskapsåren varit 70 %.

Under det förra räkenskapsåret växte Eficode till nära 600 anställda och konsulter inom DevOps, Agile och tillhörande verktyg och tjänster. Eficode ser en stark koppling mellan kundernas behov av konsulttjänster och licensförsäljning, cloud-abonnemang för mjukvaruutveckling, samt managerade tjänster.

Lönsam tillväxt med starkt finansiellt stöd

I december 2022 tillkännagav Eficode en betydande investering från Investcorp, ett ledande globalt alternativt investeringsföretag. Investcorp är nu majoritetsägare i Eficode. Eficodes grundare Risto Virkkala, Eficodes, VD Ilari Nurmi, ledningsgruppen och många anställda förblir aktieägare, och fortsatt engagerade i företagets ambitiösa tillväxtresa.

”Vi ser redan nu hur partnerskapet med Investcorp har förberett Eficode för nästa tillväxtfas. De har den kompetens och erfarenhet som krävs för att stödja vår globala expansionsstrategi”, säger Ilari Nurmi, VD för Eficode. “I augusti 2023 förvärvades Avoset av Eficode och vi fortsätter att bygga upp Eficodes verksamhet både organiskt och oorganiskt tillsammans med Investcorp.”

USA och Storbritannien blev viktiga regioner för Eficode

I oktober 2022 förvärvade Eficode företaget Clearvision, en leverantör inom Atlassian, Git och verktyg med öppen källkod för att stärka sin tillväxt i Storbritannien och USA. För räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2023 blev dessa regioner de mest betydande i fråga om intäkter och de utgjorde tillsammans över 40 % av Eficodes intäkter. Storbritannien och USA är viktiga tillväxtregioner eftersom Eficode kan erbjuda en bredare tjänsteportfölj för befintliga kunder.

Dessutom har Eficode nominerats av Best Companies som ett av de bästa småföretagen att arbeta för i Storbritannien.

Organisk tillväxt i kontinentala Europa

Under året förvärvade Eficode nya viktiga kunder i kontinentaleuropa:

  • Ett betydande konsoliderings- och transformationsavtal för Atlassian med en global leverantör av energiprojekt, teknik, system och tjänster
  • Ett betydande Atlassian-migrations- och licensavtal med ett globalt företag inom förnyelse och energilösningar
  • Ett Atlassian Cloud-migreringsprojekt och ett långsiktigt kontrakt med ett globalt flygbolag baserat i kontinentaleuropa

Eficodes verksamhet i kontinentaleuropa växte sammanlagt med 135 %.

Innovationer och AI inom mjukvaruutveckling

Kundernas efterfrågan på konsulttjänster och verktyg för att utnyttja artificiell intelligens inom mjukvaruutveckling har ökat kraftigt. Eficode arbetar med alla större teknikföretag inom mjukvaruutveckling för att skapa sig en väg till globalt ledarskap inom ekosystemet och vara en drivande kraft under den AI-drivna mjukvaruutvecklingens era.

Eficode tilldelades utmärkelsen Atlassian Partner of the Year 2022 Services EMEA för sina enastående insatser och prestationer. Under året fick Eficode specialiseringsstatus inom alla Atlassian-områden: Agile at Scale, ITSM och Cloud. Genom att kombinera Eficode ROOT, en hanterad DevOps-plattform, och Total Support, en produktifierad supportlösning för företag som använder Atlassian-verktyg, fortsätter Eficode att leverera innovationer och värde för kunder.

Gartner har utnämnt Eficode som representativ leverantör i den senaste Gartner® Market Guide för digital tillgänglighet. Enligt denna Market Guide ”förväntar sig Gartner att se en vändpunkt för digital tillgänglighet som liknande “Dataskyddsförordningens (GDPR) momentum gällande integritetsfrågor.”

Eficode deltar i de rådgivande nämnderna för alla sina större teknikpartner, Atlassian, GitHub och GitLab, och formar därmed branschen för verktyg och konsulttjänster inom mjukvaruutveckling.

Mediakontakter

Ilari Nurmi, VD, Eficode. ilari.nurmi@eficode.com, +358 40 577 5084

Lauri Palokangas, Marknadsföringschef, Eficode, lauri.palokangas@eficode.com, +358 50 486 4918

Om Eficode

Eficode är den ledande leverantören av DevOps-lösningar i Europa. Med nästan 600 anställda i 10 olika länder erbjuder Eficode organisationer möjligheten att skapa en kultur för mjukvaruutveckling som frigör deras potential med rätt arbetssätt, rätt verktyg och rätt kompetens.

Eficode tillhandahåller DevOps- och Agila tjänster och metoder som möjliggör kunders organiska tillväxt genom Application Management,, Atlassian-tjänster, och Eficode ROOT Managed DevOps-plattform – en managerad tjänst med 50+ verktyg (Atlassian, GitLab, GitHub och Kubernetes).