Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  Continuous Delivery

  Skapa värde med Continuous Delivery

  three people work on their laptop with code and a feedback loop in the background

  Minimera tiden från idé till programvaruleverans

  Kontinuerlig leverans är ett förhållningssätt till mjukvaruteknik som förespråkar korta utvecklingscykler och frekventa mjukvaruutgåvor som är händelselösa, säkra och hållbara. Det handlar om att maximera tiden som går till att addera värde till er produkt.

  Avlägsna besväret och osäkerheten med att utveckla mjukvara

  Det är vanligen mycket stressigt för hela teamet att ge ut en mjukvara, men så borde det inte få vara. Kontinuerlig leveranspraxis ger er möjlighet att publicera när som helst och veta vad ni frigör för produktion eller levererar till nästa i linjen. Kontinuerlig leverans dämpar riskerna genom transparens, automation och reproducibilitet.

  Gå utöver automation

  Vi uppnår kontinuerlig leverans genom att skapa automatiska pipeliner där koden alltid är klar för spridning, men detta omfattar mer än automation. Produktion av mjukvara involverar utvecklare, testare, drift, säkerhet osv. En stark samarbetskultur i kombination med rätta verktyg är vad som verkligen möjliggör kontinuerlig leverans.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Tidigare tog det oss tre till fyra månader att utföra manuella tester. Men nu går det på en vecka. Vi har optimerat våra resurser med 300 procent och höjt vår produktivitet två till tre gånger. Det här är resultat som vi kan mäta och som vi är mycket stolta över.

  Flemming Ask Sørensen
  Projektchef på Grundfos

  Läs hela caset här
  grundfos_hero

  Continuous Delivery

  Börja med CI/CD

  Vi visar hur man använder agila principer för att skapa leveranskedjor för Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD), som eliminerar problem och osäkerhet inom mjukvaruutveckling.

  Våra experter hjälper er att:

  • Planera vägen mot Continuous Delivery.
  • Implementera best practice för samarbete, agilitet och automation.
  • Ta fram rätt verktyg.
  • Implementera automatiserade pipelines med kvalitetskontroll och effektivitet.
  steps

  Förbättra era möjligheter till Continuous Delivery

  Continuous Delivery handlar om mer än bara leveransfrekvens. Många företag står inför stora utmaningar med omfattande implementationer, där best practice behöver kunna skalas effektivt för att kunna anpassa sin utvecklingsmiljö mot branschspecifika restriktioner.

  Våra experter inom Continuous Delivery kan hjälpa er att:

  • Utvärdera hur era leveransflöden ser ut idag och ta fram en plan för att nå Continuous Delivery (länk till utvärdringssidan).
  • Hantera teknologiska och kulturella utmaningar.
  • Implementera testautomation (länk till testsida).
  • Etablera nyckeltal för att säkerställa kontinuerligt värdeskapande aktiviteter.
  delivery

  Coachning inom teknisk agilitet

  Det är krävande att säkerställa teknisk perfektion och agilitet i ett företag. Våra coacher hjälper er att övervinna tekniska utmaningar och erbjuder samtidigt ny kunskap. Vi arbetar tillsammans för att lösa utmaningar på ett strukturerat och säkert sätt.

  Denna unika approach lämpar sig utmärkt för att jobba med testdriven utveckling och testautomation, förbättra befintiga mjukvaruarkitekturer och implementera CI/CD pipelines.

  coach

  Öka er expertis inom Continuous Delivery

  Stärk ert team med Jira, Kubernetes, Git, Robot Framework och CI/CD för att uppnå era mål. Vi erbjuder praktiskt inriktade träningskurser för de som vill lära sig CI/CD-verktyg och DevOps praxis. Ni kan boka träning på plats för ert team, eller besöka våra allmänna kurser.

  Till Eficode Academy
  academy spot

  Välj Eficode som er partner inom Continuous Delivery

  Gör DevOps på rätt sätt

  Eficode specialiserar sig på att guida kunder på vägen mot Continuous Delivery och DevOps. Vi har arbetat enligt DevOps principer innan det ens fanns ett ord för det. Vi har sett hur DevOps har bidragit till att omvandla hela branscher. Vi kan ge råd, vare sig det handlar om kultur, automation, eller pipleines för distribution.

  Lärande och förbättring som primärt mål

  Det finns inget "rätt" sätt att arbeta. Continuous Delivery handlar om ständiga förbättringar. Genom att analysera era processer och verktyg, med transparens och data, kan vi hjälpa er att uppnå era mål. Kontinuerliga förbättringar ger er möjlighet att upprätthålla konkurrensfördelar samtidigt som ni bibehåller och utvecklar era medarbetare.

  Stärk teamet

  Våra konsulter ingår som en del i era team. Vi levererar inte bara lösningar. Vi samarbetar med era anställda som coacher och mentorer för att lära ut agila metoder och tekniska kunskaper.

  Vår Continus Delivery story

  Continuous Delivery SK 07082020

  Vi pratar gärna om Continuous Delivery