Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  Programhantering

  Anförtro dina programvaror till ett erfaret team

  Illustration_ManagedServices

  Frigör dina resurser

  Du kan frigöra värdefulla resurser för att arbeta med nya projekt genom att låta vårt programhanteringsteam ta hand om din programvaruapplikation eller ditt system.

  Våra team arbetar med flera olika tekniker. De hittar problem som kunde leda till serviceavbrott proaktivt. När du stöter på ett problem kan du förvänta dig en snabb reaktion från oss och eventuella problem som påträffas åtgärdas med en beprövad process.

  Förläng livscykeln för dina programvaror

  Förläng livscykeln för din programvara genom:

  • Vidareutveckling
  • Korrigering och förbättringar av buggar
  • Betalar för teknisk skuld 

  En bra utvecklingskedja för programvaror gör det kostnadseffektivt och tillförlitligt att skriva ny kod och saluföra produkterna. Nya funktioner kan fortfarande utvecklas och teamet kan utnyttja Eficodes specialister på DevOps, Design och UX.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Vår viktigaste tillgång är vår affärsplattform, där vi säljer alla våra produkter och tjänster. Med Eficode hanteras nu hela miljön, så att vi kan fokusera på att betjäna våra kunder ännu bättre och utöka vår kärnverksamhet.

  Kalle Vuoristo
  CTO at Moi Mobiili

  Läs mer
  moi-logo-client-case-2-small

  Det här kan vi hjälpa dig med

  Programhantering

  Programhantering är en slags nav för stöd, livscykelhantering och vidareutveckling. Vi erbjuder dessutom stöd på infrastrukturnivå och kan hysa din programvara i otaliga miljöer. 

  Våra processer är baserade på metoderna ITIL och Agile, och vi tillämpar de senaste DevOps-verktygen för att säkerställa reproducerbarhet och tillförlitlig service i allt vi gör.

  Application support

  Utvärdering av underhållsmässighet

  Få insikt i alternativen som är tillgängliga för dig utan att låsa dig vid en leverantör. En utvärdering av underhållsmässigheten är ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera statusen för din programvara och utarbeta en åtgärdsplan. Utvärderingen belyser även hur DevOps och automatisering kan gynna din verksamhet.

  Upptäck:

  • Är dokumentationen uppdaterad? 
  • Är några versioner föråldrade?
  • Är dina utvecklings- och praxiskedjor framtidssäkrade?
  • Uppfyller kodbasen bästa praxis?
  Läs mer
  Maintainability assessment

  Eficode-metoden

  The Eficode method SV

  Viktig överlåtelse

  För att underhålla och vidareutveckla din programvara, ordnar vårt team en överlåtelse. De delar åtkomsten, ordnar kunskapsöverföring av programvara och dokumentation, programvaruöverföring och eventuella migrationer samt utarbetar en färdplan för framtida behov.

  DevOps-angreppssätt

  Om din pipeline för programvaruutveckling är ofelbar – fantastiskt. Om inte, kan vi använda Eficode ROOT DevOps-plattformen, som säkerställer synlighet och automatisering för effektiv och proaktiv utveckling.

  Flexibla miljöer

  Vi arbetar med de största molnleverantörerna: AWS, Google Cloud och Azure, men vi har även kapacitet att arbeta med ett otal olika miljöer. Applikationen kan finnas i molnet, i dina lokaler eller så kan vi erbjuda webbhotelltjänster.

  Vill du prata om dina behov gällande programhantering?