Nyt ensimmäinen takaraja on jo aivan kulman takana, sillä ns. “uusien palveluiden” tulee olla saavutettavia 23.9.2019 mennessä.

 

Laki toteuttaa Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin, jonka tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita yhdenvertaisesti. Käytännössä se siis velvoittaa useita eri alojen toimijoita huolehtimaan siitä, että heidän tarjoamansa verkkopalvelut ja mobiilisovellukset ovat saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavuusvaatimuksilla tarkoitetaan kansainvälisten WCAG-ohjeistuksen tasojen A ja AA kriteerien täyttämistä joillain poikkeuksilla. Vaikka vaatimukset ovat kaikille toimijoille samat, takarajoissa niiden saavuttamiseen on jopa vuosien eroja.

2019, 2020 vai 2021?

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä saavutettavuusvaatimukset.fi-sivusto tarjoaa tietoa saavutettavuusvaatimuksista sekä niihin liittyvistä siirtymäajoista. Useampi muuttuja voi kuitenkin tehdä oman aikataulun hahmottamisesta haastavaa.

Yleisellä tasolla aikatauluun vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:

  • Uusi (23.9.2018 jälkeen julkaistu) vai vanha palvelu?
  • Julkinen vai yksityinen sektori?
  • Mobiilisovellus vai internetsivu?
  • Intranet vai julkinen sivusto?
  • Videot ja tiedostot

Alla oleva kaavio auttaa hahmottamaan eri siirtymäajat sekä niihin vaikuttavat tekijät.

null

Eficoden tutkimustiimi tarjoaa apua yli organisaatiorajojen

Laki saavutettavuusvaatimuksineen velvoittaa pääosin viranomaisen asemassa toimivia organisaatioita, mutta myös monia julkisoikeudellisia laitoksia, järjestöjä sekä osaa yksityisestä sektorista. Eficoden kasvavalla UX-tutkimustiimillä on vankkaa kokemusta sekä yritysten että julkishallinnon toimijoiden digipalveluiden saavutettavuuden ja käytettävyyden testaamisesta ja kehittämisestä.

Paras vastaus monipuolisten asiakkaiden tuomaan haasteeseen löytyy värikkäästä käytettävyyteen ja saavutettavuuteen erikoistuneesta tiimistä, jonka jäsenten taustat vaihtelevat aina tietotekniikasta kognitiotieteeseen ja psykologiaan. Hiljattain mukaan on saatu lisää uutta vahvistusta, ja tutkimustiimi on kasvanut jo 17 asiantuntijaan, joten Eficode pystyy jatkossakin keskittymään täydellä teholla jokaiseen yksittäiseen projektiin kasvavasta kysynnästä huolimatta. Saavutettavuusarvioinneille ja -testeille onkin riittänyt kiinnostusta vaatimusten takarajojen lähestyessä päivä päivältä.

null

Pöydät saavat kyytiä, kun uusille asiantuntijoille tehdään tilaa.

Suomessa saavutettavuutta valvoo koko maan laajuisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Valvonnan tuoma mahdollisuus saavutettavuuskantelun kautta lopulta jopa uhkasakkoon on omiaan lisäämään kiinnostusta yksityiskohtaisia arviointeja kohtaan. Toki monelle taholle saavutettavuus on myös puhdas laatu- ja imagokysymys. Oli kyse sitten jo olemassa olevasta palvelusta tai uuden palvelun suunnittelusta, UX-tutkimustiimin arvioinnit auttavat varmistamaan nykyisen saavutettavuustilanteen sekä täyttämään lain mukaiset vaatimukset. Tarvittaessa olemme toki valmiita myös tukemaan saavutettavuuden kehittämisessä yli pakollisten vaatimusten.

Uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia ulkopuolisella arvioinnilla

Eficoden asiantuntijat huomioivat saavutettavuuden arvioinnissa myös sellaiset seikat, joita ei aina tule ajatelleeksi. Lain vaatimukset ulottuvat perussisällön lisäksi muun muassa pdf-, Excel- ja Word-tiedostoihin, upotettuun sisältöön sekä myös ulkopuolisilla julkaisualustoilla tarjottavaan videosisältöön. Arvioinneissa tarkastellaan sekä palvelun visuaalista ulkoasua että sen ohjelmallista toteutusta, jotka ovat usein kokonaan omat eri maailmansa. Saavutettavuuden näkökulmasta ne ovat kuitenkin samalla linjalla, sillä palvelun tulee olla käytettävissä lukuisilla erilaisilla näyttöpäätteillä ja joissain tapauksissa jopa ilman näyttöpäätettä useita muita apuvälineitä unohtamatta.

Eficoden toteuttamissa saavutettavuusarvioinneissa ei kuitenkaan ainoastaan listata puutteita, vaan tarjotaan myös konkreettisia vaatimukset täyttäviä ratkaisuehdotuksia korjausten vauhdittamiseksi. Ulkopuolisen toimijan näkökulmasta tehty arviointi toimii lisäksi hyvänä pohjana lain vaatiman saavutettavuusselosteen laatimisessa ja ennen kaikkea auttaa toteuttamaan tai päivittämään palvelut siten, että ne ovat yhä suuremman käyttäjäryhmän saavutettavissa. Saavutettavuuden arviointien lisäksi tutkimustiimin asiantuntijat tarjoavat asiakkailleen myös saavutettavuuteen liittyvää koulutusta.

Saavutettavuuden arviointi ja testaus  Ota yhteyttä