Atlassianin Jira Service Management nimettiin johtajaksi Gartner® Magic Quadrant™ for ITSM Platforms 2022 -raportissa.

Gartner totesi vuonna 2022 julkaisemassaan IT Service Management (ITSM) -alustojen ostajan oppaassa, että

"Kahdeksan kymmenestä IT-organisaatiosta maksaa lähes puolet ylimääräistä ITSM-järjestelmänsä sopimusarvosta, koska maksetaan ominaisuuksista joille ei ole käyttöä.

Yritykset ovat arvioineet palveluhallintasijoituksensa tuottoa ja oivaltaneet oikean kokoisen ratkaisun merkityksen, joka tuottaa arvoa nopeasti ja skaalautuu muuttuviin tarpeisiin.

"Missiomme palvelunhallintatilassa on edelleen samana kuin sinä päivänä, jolloin aloitimme: Mahdollistaa palvelutiimien nopea ja tehokas toiminta koko yrityksessä. Yli 45 000 asiakasta luottaa nyt Jira Service Managementiin palvelujen toimittamisessa. Uskomme, että tämä Gartnerin tunnustus vahvistaa ainutlaatuisen lähestymistapamme oikeaksi. Tarjoamme arvoa ja näkemystämme palvelunhallinnan tulevaisuudesta" 
Cameron Deatsch, Atlassian Chief Revenue Officer.

magic-quadrant-for-it-service-management-platforms

Kolme keskeistä uskomusta ohjaa edelleen Atlassianin visiota ja investointeja ITSM:ään:

Yhdistä kehitys- ja IT-toiminnot työn nopeuttamiseksi

Yritysten toimintatapojen ja toimintaympäristön muuttuessa tunnistetaan tarve yhdistää näiden kahden tiimin työ saumattomasti toisiinsa. Työn tulee edetä saumattomasti konseptista suunnitteluun ja loistavien tuote- ja palvelukokemusten rakentamiseen, lanseeraukseen, käyttöön ja tukemiseen. Atlassian tarjoaa tiimeille mahdollisuuden työskennellä joustavasti, tehokkaasti ja omaan työskentelyyn sopivalla tavalla, mutta kuitenkin niin, että yhteistyössä tiimien välillä on käytössä sama kieli, tietämyskanta sekä tavat hallita työtä. Näin ne pystyvät vastaamaan paremmin ympäristön muutoksiin ja toimittamaan uusia tuotteita tai palveluita nopeammin.

Linjattu autonomia on avain asemassa

Linjatussa autonomiassa johto linja tavoitteen, autonomiset tiimit voivat itse vaikuttaa siihen miten tavoitteeseen päästään. Perinteiset normit keskitetystä, johdon tiukasti ohjaamasta työstä kohtaavat useita haasteita nykypäivän hajautetuissa arkkitehtuureissa ja ketterissä työtavoissa. Atlassian tarjoaa tiimeille joustavuutta ja yksinkertaisuutta, jota tarvitaan nopeaan ja itsenäiseen toimintaan, mutta silti mahdollistaa yhteisen terminologian, tietämyskannan ja tavat hallita työtä, jotka ovat tarpeen koordinoidussa työssä.

Tehosta ja nopeuta kaikkien palvelutiimien toimintaa

Kaikkien tiimien on toimittava yhtä nopeasti ja ketterästi. Atlassian mahdollistaa kaikille tiimeille palvelukeskeisen ajattelutavan omaksumisen ja vähentää riippuvuutta keskitetystä IT:stä.

Julkaistu: 4. tammikuuta 2023

Päivitetty: 4. tammikuuta 2024

Atlassian