Product Owner eli tuoteomistaja on ketterissä tuotekehitystiimeissä rooli, jonka vastuulla on edustaa asiakkaan ja sidosryhmien ääntä tiimille sekä priorisoida tiimin tekemistä.

 Ideana on se, että yksi henkilö kerää tietoa monista eri lähteistä ja keskustelee säännöllisesti monien ihmisten kanssa, jotta voi sitten tehdä päätöksiä siitä mikä on tärkeää: mitä tehdään ja mitä ei. Lisäksi Product Owner vastaa siitä, että tiimillä on aina valmiina aloitettavaksi hyvin määriteltyä ja tärkeää tekemistä.

Tiimi säilyy stressittömänä!

Product Owner on vastuussa siitä, että tiimin työn arvo organisaatiolle on mahdollisimman korkea. Eikö kuulostakin aika tärkeältä hommalta? 
Tuotekehitys on monille yrityksille suuri investointi. Palkat, tietokoneet, työpisteet, kehitys- ja testiympäristöt maksavat maltaita. Product Owner on vastaa, että näistä investoinneista saatava hyöty maksimoidaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, kuitenkin niin, että tiimiä ei missään tilanteessa ylikuormiteta eikä ihmisiä polteta loppuun.

Hyvä Product Owner voi moninkertaistaa tuotekehitystiimin tehokkuuden verrattuna tilanteeseen, jossa tuoteomistajan roolia ei hoideta kunnolla. Product Owner -roolin laiminlyönti organisaatiossa onkin todella vaarallista.

Oman toimen ohella – vaarallista!

Product Ownerin työt voi tietenkin hoitaa joku muukin, vaikkapa tuotepäällikkö, projektipäällikkö tai tuotekehityspäällikkö. Mutta yhä yleisempää on, että organisaatiot heräävät siihen, että tiimin työn arvon maksimointi on niin tärkeä asia, että siihen kannattaa ottaa ihan dedikoitu ihminen. Product Ownerin hommaa pelkästään hoitava ihminen parantaa aivan takuuvarmasti tiimin toimintaa ja selkiyttää backlogia niin, että tuotekehityksen hukka vähenee ja tiimistä saadaan enemmän irti vähemmällä stressillä!

Vastuut ja tehtävät

Tämän blogikirjoituksen onkin tarkoitus olla lista asioista, joita Product Owner tekee, vaikkapa sitä varten, jos haluatte miettiä mitä työnpaikkailmoitukseen laitetaan. Mutta miksipä tätä tietoa ei voisi käyttää myös siihen, että koetetaan avata johdon silmiä mikäli teillä vielä ajatellaan, että ei vielä Product Ownereita tarvita.

Product Ownerin vastuulista:

 • Scrum / tuotekehitystiimin päivittäinen työ
 • Osallistuu useimpiin daily scrum -kokouksiin
 • Osallistuu retrospektiiveihin, demoihin ja Sprint Review -kokoukseen
 • Hyväksyy releaset ja Sprintin tuotoksen
 • Tiimin päivittäisiin kysymyksiin vastaaminen ja läsnäolo

Tuotteen tai tiimin backlogi

 • Backlogin pitäminen prioriteetin mukaisessa järjestyksessä
 • Prioriteetissa ylimpänä olevien backlog itemien valmistelu yhdessä tiimin kanssa sellaiseen kuntoon, että itemit ovat aloitusvalmiita
 • Säännölliset Backlog refinement -keskustelutilaisuudet
 • Sprint planning -tilaisuus ja mahdolliset muut tarvittavat backlogia parantavat suunnittelutilaisuudet kuten Sprintin esisuunnittelu

Sidosryhmäkommunikaatio

 • Sidosryhmien tarpeiden selvittäminen
 • Release-aikatauluarvion ylläpitäminen
 • Tiimien tuotanotahdin ymmärtäminen
 • Edistymisen raportointi stakeholdereille tuotekehityksestä
 • Järjestää tarvittavia muita demoja ja pilotteja palautteen saamiseksi tarvittavilta tahoilta

Asiakaskontaktit ja asiakasymmärryksen ylläpitäminen

Säännölliset kontaktit suoraan asiakkaiden kanssa tai ihmisten kanssa, joilla on suora asiakaskontakti
Asiakaspresentaatiot, demot, tilaisuudet, joissa saadaan palautetta tuotteesta ja tulevaisuudensuunnitelmista sekä asiakkaan ongelmista ja tarpeista
Hyvän asiakaskokemuksen määrittely yhdessä tuotehallinnan kanssa

Virheiden hallinta

 • Virheiden oikean prioriteetin varmistaminen
 • Mitä korjataan mihinkin releaseen?
 • Virheiden selkeyden varmistaminen, jotta korjaaminen on tehokasta

Roadmapping ja visio

 • Pidemmän aikavälin suunnitelmien teko yhdessä tuotepäällikön kanssa
 • Release-suunnitelmat
 • Tuotteen visio, ja release-kohtainen visio
 • Scrum-sprinttien tavoitteet

Tekemisen koordinointi

 • Osallistuu tiimien välisten riippuvuuksien analysointiin ja pitää huolta siitä, että riippuvuudet vaikuttavat backlog prioriteettiin oikealla tavalla
 • Varmistaa yhdessä mahdollisen projektijohdon kanssa, että tuotekehitystä tukevat toiminnot kuten myynti, markkinointi ja asiakastuki tekevät releasea tukevia toimenpiteitä

Oppiminen ja positiivisen ilmapiirin säilyttäminen

 • Pitää osaltaan huolta, että tiimillä on hyvä olla ja positiivinen ilmapiiri
 • Ymmärtää positiivisuuden tehostavan vaikutuksen tuloksiin ja luovuuteen ja valmentaa muuta osaa organisaatiosta tämän ymmärtämiseen
 • Pitää huolta, että tiimi tehostaa toimintaansa

Miltä lista näyttää? Näyttääkö se siltä, että kyllähän tuon hoitaa muutamassa tunnissa per viikko oman toimen ohella? Vai alkaako näyttää siltä, että ehkä tuo olisi jonkun ihmisen kokopäiväinen homma? Aika monet meidänkin asiakkaista alkavat päätyä jälkimmäiseen!

Julkaistu: 14. maaliskuuta 2023

Product managementtuoteorganisaatioproduct ownertuoteomistajaTuotejohtaminen