Jira Service Managementin ROI on 277 % kolmen vuoden jaksolla. Lue sen vaikutuksista tuottavuuden kasvuun ja kustannussäästöihin.

Atlassianin palvelunhallintaratkaisun vaikutuksista tuottavuuden kasvuun ja kustannussäästöihin sekä sen muista hyödyistä on valmistunut uusi tutkimus. 

Mietitkö koskaan, kuinka paljon palvelunhallintaratkaisusi todella tuottaa? 

Yrityksillä on vaikeuksia saada sijoituksensa takaisin perinteisillä palvelunhallintatyökaluilla, joissa on käyttämättömiä ominaisuuksia ja pitkiä käyttöönottoaikoja. Atlassian pyrkii tuottamaan lisäarvoa nopeasti sujuvilla palvelukokemuksilla ja nopeuttamalla työnkulkua kaikkien tiimien välillä. Samalla se tarjoaa vankan ja monipuolisen alustan, joka pystyy tukemaan myös kasvavia yrityksiä. 


Atlassian tilasi Forrester Consultingilta tutkimuksen, jolla pyrittiin selvittämään Jira Service Managementin mukanaan tuomat säästöt ja hyödyt. The Total Economic Impact™ of Jira Service Management from Atlassian -tutkimuksen kohteena olivat noin 10 000 työntekijän organisaatiot. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla asiakkaita ja analysoimalla Jira Service Management -käyttäjädataa. 

Huipputulokset puhuvat puolestaan: 

  • ROI eli sijoitetun pääoman tuotto oli 277 % ja kokonaishyöty 3,9 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. 

  • Kustannussäästöt olivat 1,9 miljoonaa euroa, kun luovuttiin aiemmasta ITSM-ratkaisusta.

  • Keskimääräisesti käyttöönotto kesti neljä kuukautta ja investoinnin takaisinmaksuaika oli alle kuusi kuukautta.

Palvelupisteen tuottavuuden lisääminen

Olipa kyseessä häiriöilmoitus, laitteeseen liittyvän vian korjaaminen tai tuen pyytäminen uudelle projektille työ alkaa usein service deskistä. 

Tutkimuksen mukaan Jira Service Management tarjosi kolmen vuoden aikana keskimäärin 1,3 miljoonan euron tuottavuusetuja organisaation palvelupisteille. Muutama tekijä vaikutti näihin säästöihin: 

Tukitiimille tulevien palvelupyyntöjen määrä väheni, kun asiakkaat pystyivät itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia hyödyntämällä Confluencen Knowledge Base -ominaisuutta. Palvelupyyntöjen luokittelu nopeutui ja jatkokäsittelyyn siirtäminen oli sujuvampaa. Yhtenäisen ympäristön ja paremman kokonaiskuvan ansiosta ratkaisut syntyivät nopeammin.

Vahvaa tietopohjaa luoneet ja ylläpitäneet organisaatiot pystyivät vähentämään palvelupyyntöjen määrää, jolloin tukitiimien kuorma väheni. Lisäksi yksinkertainen lomaketyökalu auttoi toimijoita suunnittelemaan vastaanottoprosessin, joka vähensi tikettien täyttämiseen tarvittavaa aikaa ja vaivaa. Erään 171 000 työntekijän organisaation siirtyminen Jira Service Managementiin nosti heidän sisäisten SLA-sopimusten toteutumisasteen 70 prosentista 98 prosenttiin. 

Säästöt eivät rajoittuneet ainoastaan IT-tukipalveluihin

Kyky perustaa nopeasti palvelupisteitä mahdollisti sen, että myös muut osastot (markkinointi, HR, laki) pystyivät hyödyntämään sujuvaa tikettien käsittelyä. Jokainen tutkimuksessa haastateltu asiakas käytti Jira Service Managementia myös IT:n ulkopuolisiin työnkulkuihin. 

Tästä kaikesta on hyötyä myös loppukäyttäjille. Tutkimuksessa havaittiin, että keskitettyjen pyyntöprosessien ja paremman käytettävyyden ansiosta loppukäyttäjien tuottavuus kasvoi kolmen vuoden aikana merkittävästi.

IT-toimintojen virtaviivaistaminen 

Jira Service Managementiin siirtyneet asiakkaat säästivät aikaa. Lisäksi kehitys- ja IT-toimintojen väliset ongelmakohdat vähenivät, koska muutoksenhallintaa ja kokonaisnäkyvyyttä parannettiin.

IT-toiminnot säästivät keskimäärin 115 tuntia kuukaudessa ja hyväksyivät muutospyynnöt 25 % nopeammin. Automaattisten pyyntöjen ja riskienhallinnan kaltaisten ominaisuuksien ansiosta kehittäjät voivat keskittyä tuotteiden ja palvelujen luomiseen. IT-toiminnoilla puolestaan on alusta riskien hallitsemiseen, jolloin julkaisut eivät viivästy. Ja lisäksi Jira Softwaren sekä yleisten CI/CD-työkalujen (Bitbucket, Jenkins tai Github) integroinnin ansiosta tiimit saavat paremman kokonaiskuvan ilman, että heidän tarvitsee siirtyä eri tuotteiden välillä. 

Nämä edut ulottuivat myös resurssien- ja konfiguraationhallintaan. Yksi tutkimukseen haastateltu asiakas kertoi, kuinka yhden alustan käyttö auttoi lisäämään näkyvyyttä ja tehokkuutta:

"Seuraamme kaikkia CMDB:n ja Jira Service Managementin resurssienhallintatyökalumme sovelluksia ja yhdistämme ne käyttäjille ja heidän laitteilleen. Näemme yrityksen IT-kokonaiskuvan paljon paremmin."

Suuret säästöt lisenssi- ja ylläpitokustannuksia vähentämällä

Tuottavuuden kasvu oli suurta, mutta tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti suurin säästö asiakkaille tuli, kun he luopuivat aiemmasta ITSM-ratkaisustaan.

Tutkimuksen perusteella yritys säästi keskimäärin 1,9 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Säästöjä syntyi alentuneista lisenssikustannuksista sekä luopumisesta vanhoista palveluista ja niiden jatkuvasta ylläpidosta. Uuden ratkaisun myötä ei ole enää tarvetta tehdä valtavaa päivitystä kuuden kuukauden välein, jotta saa käyttöönsä alustan uusimmat ominaisuudet. Tutkimuksen mukaan

"suuria ja kehittyneitä ratkaisuja käyttäneet asiakkaat kokivat aiempien ratkaisujensa olleen liian suuria ja hajanaisia sekä he maksoivat liikaa toiminnoista, joita eivät käyttäneet".

Myös nopeammat käyttöönotot vaikuttivat säästöihin. Tutkimuksessa haastateltujen asiakkaiden keskimääräinen käyttöönottoaika oli neljästä kuuteen kuukautta, mikä on huomattavasti lyhyempi kuin muilla ratkaisuilla. 

 

Julkaistu: 29. maaliskuuta 2023

Päivitetty: 4. tammikuuta 2024

Atlassian