Kahden roolin yhdistäminen

Tuotekehityksen maailmassa kuulee usein termejä "tuoteomistaja" ja "tuotepäällikkö", mutta harvoin pysähdytään miettimään, mitä nämä tittelit todella tarkoittavat ja miten tehtävät poikkeavat toisistaan. Vielä harvemmin pohditaan, mitä tapahtuu, kun yksi henkilö ottaa vastuulleen molemmat roolit. Tämä blogi käsittelee juuri tätä haastetta: mitkä osa-alueet saattavat jäädä huomiotta, kun yritämme yhdistää nämä kaksi vaativaa roolia.

Tuoteomistaja on usein vastuussa Scrum-tiimin tuotebacklogin hallinnasta, työkohteiden priorisoinnista ja sidosryhmäyhteistyöstä tiimin sisällä. Tuotepäällikkö keskittyy puolestaan tuotteen yleiseen strategiaan, markkinointiin ja kilpailijaseurantaan. Vaikka molemmat roolit ovat keskeisiä tuotekehityksessä, niiden painopisteet ja vastuut eroavat toisistaan.

Tuoteomistajan roolin painopisteet

Tuoteomistajan ensisijainen tehtävä on ylläpitää ja priorisoida tuotebacklogia, mutta roolin syvyys ulottuu paljon tätä pidemmälle.

Tuoteomistaja on keskeinen yhteyslenkki kehitystiimin ja muiden sidosryhmien välillä. Hän työskentelee tiiviisti kehitystiimin kanssa ymmärtääkseen tekniset haasteet ja mahdollisuudet, ja hän kommunikoi jatkuvasti asiakkaiden ja liiketoiminnan kanssa saadakseen ymmärrystä siitä, mitä markkinat tarvitsevat. Tuoteomistaja tekee päivittäin tasapainottelua liiketoiminnan vaatimusten, asiakastarpeiden ja teknisten rajoitusten välillä, ja hänen on kyettävä tekemään nopeita päätöksiä muuttuvissa olosuhteissa.

Tuoteomistaja keskittyy usein enemmän yksityiskohtiin, ja pyrkii pitämään tuotebacklogin fokusoituna tärkeimpiin asioihin. Tässä roolissa on siksi joskus haastavaa ottaa tarpeeksi etäisyyttä jokapäiväisistä asioista.

Tuotepäällikön roolin painopisteet

Toisin kuin tuoteomistaja, tuotepäällikkö katsoo asioita lintuperspektiivistä. Hän ei keskity vain yhteen projektiin tai kehityssykliin, vaan hänellä on kokonaisnäkemys tuotteen elinkaaresta ja sen asemasta markkinoilla.

Tuotepäällikkö on vastuussa tuotestrategiasta, markkina-analyyseistä ja kilpailijaseurannasta. Hänen roolinsa on monitahoinen, ja se voi sisältää kaikkea asiakashaastatteluista liiketoimintamallien kehittämiseen ja lanseerausstrategioiden suunnitteluun. Tuotepäällikön täytyy myös olla mestari kommunikoimaan strategiansa eri sidosryhmille, olivatpa ne sitten ylin johto, markkinointitiimi tai asiakkaat.

Tuotepäällikkö keskittyy tuotteen liiketoiminnan tekemiseen yritykselle mahdollisimman kannattavaksi. Tässä roolissa on helppo keskittyä lisäämään tuotteen toiminnallisuutta. Haasteena on usein se, että etäännytään liikaa tiimistä, teknologiasta ja saatetaan painottaa ominaisuuksia liikaa ja unohtaa tekninen velka tai tulevaisuutta tukeva arkkitehtuurityö.

Haasteet ja kompromissit roolien yhdistämisessä

Kun yhdistämme nämä kaksi roolia, monia tärkeitä aspekteja saattaa jäädä huomioimatta:

1. Markkinointi ja asiakasymmärrys

Tuoteomistaja keskittyy teknisiin yksityiskohtiin, mikä tarkoittaa, että markkinointistrategiat ja asiakasymmärrys saattavat jäädä taka-alalle.

2. Tuotestrategia ja visio

Kun kiireelliset kehitystehtävät vievät suuren osan ajasta, pitkäjänteinen suunnittelu ja visio saattavat unohtua.

3. Kilpailijaseuranta

Kilpailijoiden ja markkinatilanteen seuraaminen on tuotepäällikön ydinvastuita, mutta nämä asiat saattavat jäädä huomiotta, kun sama henkilö keskittyy tuoteomistajan tehtäviin.

4. Tuotteen elinkaaren hallinta

Tuotepäällikkö katsoo tuotetta laajemmassa perspektiivissä, mikä sisältää tuotteen elinkaaren hallinnan. Kun roolit yhdistetään, tämä osa-alue voi jäädä vähemmälle huomiolle.

5. Sidosryhmäyhteistyö

Tuotepäällikön tehtäviin kuuluu laaja-alainen yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa. Tämä yhteistyö voi jäädä rajalliseksi, kun sama henkilö hoitaa myös tuoteomistajan tehtäviä.

6. Mittarit ja KPI:t

Tuotepäällikkö seuraa tuotteen suorituskykyä erilaisten mittareiden ja KPI:den avulla. Nämä voivat jäädä seuraamatta, jos roolit yhdistetään.

Roolien yhdistäminen ei aina ole huono idea

Roolien yhdistäminen ei ole aina huono idea, erityisesti pienissä yrityksissä ja tiimeissä, joissa resurssit ovat rajalliset. Tärkeintä on tunnistaa ja ymmärtää, millaisia kompromisseja tehdään ja miten varmistetaan, että kaikki tarvittavat osa-alueet huomioidaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuoteomistaja-tuotepäällikkö saa tukea muilta tiimin jäseniltä tai että organisaatio investoi lisäresursseihin näiden roolien tehokkaaseen hoitamiseen.

Koulutusohjelmat: World Class Product Owner ja World Class Product Leader

Olemme kehittäneet kattavan tuotejohdon mallin, joka on suunniteltu erityisesti modernin ohjelmistoliiketoiminnan haasteisiin. Mallimme viitekehys on suoraan sovellettavissa tuotekehityksen kolmen portfolion hallintaan ja se auttaa tuoteomistajia sekä tuotepäälliköitä löytämään oikeat painopisteet ja kehittämään tuotteitaan menestyksekkäästi.

Jos olet kiinnostunut syventämään osaamistasi, tarjoamme kahta erilaista koulutusohjelmaa: World Class Product Owner ja World Class Product Leader.

  • World Class Product Owner: Tämä koulutus keskittyy tuoteomistajien kannalta tärkeään tuotesuunnitteluun. Opit, kuinka hallitset ja priorisoit tuotebacklogia tehokkaasti, ymmärrät asiakastarpeita ja teet yhteistyötä monialaisen kehitystiimin kanssa.
  • World Class Product Leader: Tässä koulutuksessa keskitytään tuotepäälliköille tärkeisiin tehtäviin, kuten tuotestrategiaan, markkinointiin ja markkinamahdollisuuksiin. Koulutuksessa valaistaan kuitenkin koko tuotejohdon mallia ja annetaan laaja ymmärrys siitä, miten tuotepäälliköt voivat tehdä tuotteestaan menestyksen.

Molemmat koulutusohjelmat tarjoavat kattavan yleiskatsauksen tuotejohdon malliimme ja antavat konkreettisia työkaluja ja taitoja, joita tarvitset tuotekehityksen eri osa-alueilla.

Tuleva webinaari: älä jää paitsi!

Haluaisitko tietää lisää tästä aiheesta? Järjestämme 5. joulukuuta webinaarin, jossa käymme näitä haasteita läpi syvällisemmin ja tarjoamme konkreettisia ratkaisuja. Webinaari on loistava tilaisuus saada syvempää ymmärrystä tuoteomistajan ja tuotepäällikön rooleista. Älä missaa sitä!

Rekisteröidy webinaariin tästä.

 

Julkaistu: 13. lokakuuta 2023

AgileProduct management