Maailman käytettävyyspäivän kunniaksi kysyimme teiltä, mikä on paras verkkopalvelu tai sovellus. Tässä blogissa pääset tutustumaan kyselyn tulosten yhteenvetoon.

Tämän vuoden teeman, "luotettavuus, eettisyys ja rehellisyys", mukaisesti kysyimme verkkokyselyn kautta  kolme kysymystä:

  • Mikä on mielestäsi erityisen luotettava verkkopalvelu tai sovellus?
  • Mikä verkkopalvelu tai sovellus on mielestäsi erityisen helppo ja sujuva käyttää?
  • Mikä verkkopalvelu tai sovellus ottaa mielestäsi erilaiset käyttäjäryhmät hyvin huomioon?

Saimme kyselyymme yhteensä 139 vastausta. Vastauksissa toistuivat tietyt palvelut ja sovellukset, ja saimme vastauksille myös hyviä perusteluja. Alla on koottuna tulosten parhaat palat sekä eniten kannatusta saaneet verkkopalvelut tai sovellukset.

Verkkopalvelut ja sovellukset, jotka ovat erityisen luotettavia

Eniten tunnustusta luotettavuudesta saivat eri pankkien verkkopankit ja sovellukset. Perusteluna luotettavuudelle mainittiin vahva tunnistautuminen ja yksinkertaisesti mielikuva siitä, että pankit ovat luotettavia. Yksi vastaaja mainitsikin, että luotettavuuden tunne perustuu täysin mielikuvaan ja oletukseen siitä, että verkkopankkien tulisi olla turvallisia käyttää. 

Kuva puhelimesta, jossa on auki Op-mobiili

Kuva: Op Media

Huomattavasti verkkopankkeja useammin mainintoja saivat pankkien omat mobiilisovellukset. Näistä ehdottomasti eniten mainintoja sai OP-mobiili. Sovellusta kuvattiin esimerkiksi näin:

“Osuuspankin mobiilisovellus on kokonaisvaltaisesti helppokäyttöisin, selkeä, toiminnoiltaan monipuolinen mutta silti helppo käyttää. Myös turvavarmistukset sovellukseen toimivat moitteetta.”

Muita useamman äänen saaneita verkkopalveluita olivat Kela, Omakanta, Yle (Areena) ja Verkkokauppa.com. Pankkisovellusten tavoin myös Kelaa ja Omakantaa pidettiin luotettavina niiden vaatiman tunnistautumisen takia. Lisäksi vastauksissa korostettiin laajaa käyttäjäkuntaa. Ylen verkkopalvelu tuntui vastaajista luotettavalta ajantasaisuuden ja toimintavarmuuden johdosta. Verkkokauppa.com sai kehuja selkeydestä ja loogisuudesta.

Kategorian top 5:

1. OP
2. Kanta
3. OP-mobiili
3. S-mobiili
5. Kela

Verkkopalvelut ja sovellukset, joita on erityisen helppo ja sujuva käyttää

Selvästi eniten vastauksia ja perusteluja saimme kysymykseen verkkopalvelusta tai sovelluksesta, jota on erityisen helppo tai sujuva käyttää. Tämänkin kysymyksen vastauksissa korostui OP-mobiili mutta myös S-mobiili. Mobiilipankit saivat kehuja yksinkertaisuudesta, käyttöliittymän selkeydestä, runsaista toiminnoista sekä toimintavarmuudesta.

Useita mainintoja saivat myös sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook ja Instagram, sekä Google, Netflix ja K-ruoka. Myös Yle (Areena) mainittiin tässäkin kategoriassa. Vastausten perusteluissa toistuivat käytön nopeus, intuitiivisuus ja selkeys. K-ruokaa kommentoitiin esimerkiksi näin:

“Todella helppo ja miellyttävä käyttää, niin ruokaostosten tilaamiseen kuin vaikkapa vain tarkistamaan löytyykö tiettyä tuotetta tietyn kaupan valikoimasta.”

Kategorian top 5:

1. OP
2. OP-mobiili
2. S-mobiili
4. Google
4. K-ruoka

 

Ruutukaappaus K-Ruoka.fi.

Ruutukaappaus K-Ruoka.fi.

Verkkopalvelu ja sovellukset, jotka ottavat erilaiset käyttäjäryhmät hyvin huomioon

Viimeiseksi kysyimme vielä, mitkä ovat sellaisia verkkopalveluita tai sovelluksia, jotka ottavat erilaiset käyttäjäryhmät hyvin huomioon. Kysymyksellä haettiin sellaisia palveluita, joita kaikenlaiset käyttäjät voivat sujuvasti käyttää esimerkiksi erilaisista vammoista ja toimintarajoitteista huolimatta. 

Verkkopalvelut tai sovellukset, jotka saivat eniten ääniä tässä kategoriassa toistuivat myös aiemmissa kysymyksissä. Näitä olivat esimerkiksi OP, Netflix, Yle (Areena) ja Facebook. OP:n kohdalla mainittiin sen yksinkertaisuus, joka mahdollisesti edesauttaa palvelun ymmärrettävyyttä kenen tahansa käyttäjän, kuten esimerkiksi ikäihmisten,  näkökulmasta. Netflixin perusteluissa mietittiin sisällön palvelevan erilaisia käyttäjäryhmiä, Ylen kohdalla mainittiin aina saatavilla oleva helppokäyttöisyystoiminto sekä lain vaatimus helppokäyttöisyydestä ja Facebookin rikkautena nähtiin erilaiset ryhmät ja vertaistuki.

Tässä kategoriassa saa erityismaininnan Itä-Suomen apteekki, joka mainittiin vain kerran, mutta erityisen hyvien perustelujen kera:

“Reseptilääkkeiden tilaus on hoidettu niin, että vaikka suurimman osan asioista saa hoidettua verkossa, kuuluu palveluun puhelimessa annettava neuvonta niin tilauksen tekoon kuin tilattuihin lääkkeisiinkin liittyen. Pienentää kynnystä asioiden hoitoon verkossa myös niillä ihmisillä, jotka tilauksen tekemiseen kaipaavat neuvontaa. Puhelimessa puhuva ihminen on parempi tähän kuin chatti.”

Ruutukaappaus Yle Areenasta.

Ruutukaappaus Yle Areenasta.

Kategorian top 3:


1. Facebook
2. OP
3. Kanta,  Kela, Netflix, S-mobiili, Yle (Areena)

Mainitsemisen arvoista on, että jokaisessa kategoriassa annettiin ääniä sekä OP:lle tai OP- mobiilille että Ylelle (Areena). Perusteluista oli luettavissa arvostus selkeää ja yksinkertaista käyttöliittymää, sujuvuutta ja luotettavuutta kohtaan.

Kiitos kaikille vastanneille! Olemme arponeet kaksi lahjakorttia osallistujien kesken ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. 

Julkaistu: 10. marraskuuta 2021

Design and UX