Tuotepäällikön ja tuoteomistajan roolien vastuunjako voi olla haasteellista. Hyvä yhteistyö ja kommunikaatio mahdollistavat tehokkaan työskentelyn.

Mikä on tuotepäällikön ja tuoteomistajan toimiva vastuunjako? Monissa organisaatioissa näiden roolien vastuualueet menevät iloisesti päällekkäin, ja harvassa niitä on ihan tarkkaan mihinkään kirjattu. Sekä tuoteomistaja (product owner, PO) että tuotepäällikkö ovat periaatteessa vastuussa tuotteen ominaisuuksista, julkaisusuunnitelmasta ja roadmapista sekä siitä, että tuotteen jokainen julkaisu maksimoi yrityksen saaman hyödyn. Kun vastuut ovat näin samankaltaiset, riskinä on että tehtävät muodostuvat niin epäselviksi, että jotain oleellista voi jäädä tekemättä.

Toinen riski on jos tuotepäällikön ja tuoteomistajan yhteistyö ei toimi kunnolla, voi tulla sitä kuuluisaa eri suuntaan soutamista. Kun tuotepäällikkö on monesti yrityksessä se ”isompi herra”, näissä tilanteissa voi käydä niin että tuoteomistajalle tulee olo, että hän on vain tuotepäällikön apulainen tai ”torppari” eikä mikään oikea omistaja.

Yhteistyö on voimaa!

Sekä tuotepäällikön että tuoteomistajan roolit ja vastuut ovat sen verran monitahoiset, että tyhjentävää määritystä ei tässä blogissa pysty antamaan. Kerron kuitenkin kohta muutamia asioita, jotka putoavat selkeästi jompaankumpaan laariin. Mutta vastuunjakoakin tärkeämpi pointti on yhteistyö!

Sujuva yhteistyö on ykkösasia. Jos tuotepäällikön ja tuoteomistajan yhteistyö sekä kommunikaatio sujuvat hyvin, ei aivan tarkkaan määritellyillä vastuualueilla ole niin paljon vaikutusta: kaksi työtoveria pystyvät kyllä päivittäin ja viikoittain jatkuvasti sopimaan kuka tekee ja mitä. Tietenkin vastuiden määrittely auttaa hyvääkin taisteluparia työskentelemään tehokkaammin. Jos taas henkilökemioissa on jotain mikä haittaa yhteistyötä tai yhteistyökuvioissa on muita haasteita esimerkiksi muusta organisaatiosta esimerkiksi aikaerosta johtuen, tilanne on huomattavasti hankalampi. Vastuiden määrittely on tuollaisessa tilanteessa tärkeämpää.

Tuotepäällikön huone pitäisi nähdä kuin oraakkelin viisauden kammiona
Olen neuvonut tuotteen omistajia, että tuotepäällikön huone pitäisi nähdä kuin oraakkelin viisauden kammiona: sinne voi mennä kysymään mielipidettä, mikäli vastaan tulee jokin kinkkinen pulma, johon ei heti keksi hyvää ratkaisua.

Selkein ja suurin ero tuotepäällikön ja tuoteomistajan välillä on etäisyys tiimiin. Jos roolien eroja vertaisi armeijatermein, tiimiä ja yksityiskohtia lähempänä oleva tuoteomistaja on kuin joukkueen- tai ryhmänjohtaja. Isommasta kuvasta ja resursseista enemmän huolehtiva ja tiimistä kauempana oleva tuotepäällikkö on kuin komppanian päällikkö.

Tuoteomistajuus – mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa?

Omistaja-sana kummittelee tuoteomistajan roolinimessä. Mitä omistajuudella tarkkaan ottaen haetaan? Mielestäni omistaja-sanaa on haluttu käyttää nimikkeessä sen vuoksi, että yksityiskohtien määrittelyllä ja päivittäisellä asioiden pitämisellä rullaamassa on niin vahva vaikutus siihen, että tuotekehitystiimi tuottaa ulos toimivaa ja hyvälaatuista tuotetta.

Omistaja-sanalla on haluttu antaa tuoteomistajalle tuntu siitä, että hän on viime kädessä vastuussa siitä, että tiimi tekee tehokkaasti arvokkaita asioita ja saa tuotoksiaan ulos halutussa tahdissa. Toinen vertaus, mitä olen joskus käyttänyt product ownerin roolista on, että pitäisi toimia kuten auton moottori: tuoteomistajan pitäisi olla yhtä aikaa sekä voiteluöljy, joka sujuvoittaa moottorin toimintaa ja polttoaineen suihkutusjärjestelmä, joka tarjoilee moottoriin polttoainetta (eli käyttäjätarinoita). Jos tuotepäällikön rooliin hakee vertausta automaailmasta, istuisiko hän sitten kuskin paikalla ja limusiinin takapenkillä loikoileekin asiakas?

Vastuuta ei anneta, se otetaan!

Jos tuntuu siltä, että asiat eivät etene, on tuoteomistajan vastuulla laittaa ne etenemään.
Ensimmäinen ongelma, mihin tuotekehitysorganisaatio törmää, jos asioita ei hoideta tai päätetä on, että aiottuja julkaisuja ei tule ulos. Koska julkaisukoneen käynnissäpito on tuoteomistajan päävastuu, hänen täytyy ryhtyä toimiin, mikäli tarpeellisia päätöksiä ei tehdä.

Nokia-aikoinani minulle opetti eräs maailmaa enemmän nähnyt tuotekehitysjohtaja, että vastuuta ei anneta, vaan se otetaan. Ei kannata tietenkään astua kenenkään varpaille (ainakaan voimalla), mutta tuoteomistaja ei saa jäädä tuleen makaamaan.

Tilanteessa, jossa kukaan ei ota vastuuta, tuoteomistajan täytyy ottaa se. Olen ajatellut tätä myös niin, että vastuutyhjiössä tuoteomistajan vastuu laajenee kuin ilmapallo täyttämään sen tilan, mikä sille annetaan. Mutta muistakaa diplomatia! Suosittelisin tällaisissa vastuunlaajenemistilanteissa sitä, että ylikommunikoi eli varmista, että kaikki tietävät mitä on tapahtumassa ja kuka esittää mitä.

Kummankin päävastuut

Lupasin aiemmin listata kaikkein tärkeimmät asiat mitkä kuuluvat tuoteomistajalle, mitkä tuotepäällikölle ja mitkä asiat kaverusten kannattaisi hoitaa yhteisvastuullisesti. Tässä oma näkemykseni.

Tärkeimmät kolme asiaa, jotka tuoteomistaja tekee:

  1. Tiimin hyvinvointi. Tuoteomistaja on lähempänä tiimiä, joten hänellä on suurempi vastuu tiimin hyvinvoinnista. Tuotepäälliköllä ei tällaista vastuuta oikeastaan ole ollenkaan. Tiimin hyvinvointi on tuoteomistajan pakko huomioida, koska se vaikuttaa oleellisesti tiimin tehokkuuteen (sen lisäksi, että hyvät fiilikset tarkoittavat, että tuoteomistajankin on mukava tulla joka päivä töihin).
  2. Joka hetki tiimin käytettävissä oleminen – availability. Tämä sisältää tarvittaviin asioihin nopeat päätökset ja tiimin tehokas toiminta oikeaan suuntaan. tuoteomistajan pitää tehdä joskus nopeita päätöksiä ja tietenkin niissä viedä tuotetta suuntaan, jonka hän luulee olevan tuotepäällikön haluama. Tietyssä mielessä tuoteomistaja on tuotepäällikön ”korvike” tiimissä.
  3. Yksityiskohtien määrittely ja niihin liittyvä innovaatio. Tuotepäällikkö ajattelee asioita enemmän korkealla tasolla ja harvemmin kirjoittaa auki user storyja tai määrittelee käyttöliittymän yksityiskohtia. Myös päivittäiset keskustelut kehitystiimin kanssa tuovat vastaan useasti asioita, joissa tuoteomistaja tekee päätöksiä yksityiskohdista. Nämä keskustelut tuovat joskus esiin pieniä tai isompia ideoita ja innovaatioita, jotka ovatkin tuoteomistajan roolin suola.

Tärkeimmät kolme asiaa tuotepäällikön roolissa:

  1. Liiketoimintamalli, liiketoiminta-ajuri. Tuotepäällikön ominta aluetta on sen miettiminen, miten tehdyt ominaisuudet paketoidaan asiakkaille saataviksi paketeiksi ja millaisilla business-malleilla niistä saadaan yritykselle rahaa. tuoteomistajan rooli tässä on vain tukea tuotepäällikköä niin, että backlogille saadaan tarvittavat toiminnot. Tuotepäällikkö omistaa tämän sataprosenttisesti.
  2. Pitkän tähtäimen roadmap (1-3 vuotta). Tuotepäällikkö omistaa mielestäni kauemmas kuin yhden vuoden päähän ulottuvan roadmapin kokonaan. tuoteomistaja auttaa asioissa, jotka ovat alle vuoden horisontilla, mutta kauemmas katsominen kuuluu täysin tuotepäällikölle.
  3. Visiot tuotteelle ja julkaisuille (kaikki julkaisut). Toisin kuin edellisessä kohdassa, tuotteen ja julkaisujen vastuu kuuluu täysin tuotepäällikölle. Eli myös nykyisen, nyt rakennettavan julkaisun visio kuuluu täysin tuotepäällikölle.

Tärkeimmät asiat, mitä he tekevät yhdessä:

Lyhyen tähtäimen julkaisusuunnitelma (nyt meneillään oleva ja seuraava suuri julkaisu, noin alle vuoden laajuinen): Tämä tehdään yhdessä, koska tuoteomistajan näkemys ja vaikutusvalta lähitulevaisuuden tekemisiin on huomattavasti tuotepäällikköä parempi.
Asiakkaiden ymmärtäminen ja hyvänä pitäminen: Asiakkaiden tarpeiden hyvä ymmärrys on niin oleellinen vaatimus kummankin roolin työssä, että sitä ei voi mielestäni jättää kummankaan nimetyksi vastuuksi. Sen on pakko olla asia, joka on sekä tuotepäällikön että tuoteomistajan sydämellä.

Ei ole kartanonherroja kumpikaan

Tuoteomistajan olisi syytä pitää mielessä, että tuotepäällikkö ei ole päivittäisissä melskeissä mukana, joten hänelle pitää antaa oikea tilannekuva. Tuoteomistajalla on myös päävastuu tiimin hyvinvoinnista, yksityiskohtaisista määrittelyistä ja meneillään olevan julkaisun toimittamisesta. Tuotepäällikön taas tulisi muistaa, että tuoteomistaja voi tehdä oikeita päätöksiä vain, jos hänellä on ajantasainen tieto visiosta ja tavoitteista sekä oikea ymmärrys asiakkaiden tarpeista.

Tulevaisuuden tuotekehityksessä parhaiten pärjäävät ne organisaatiot, joissa tuotehallinnan ja tuoteomistajien yhteistyö toimii saumattomasti. Vaikka toisen roolin nimessä onkin ”omistaja” ja toinen on ehkä useammin yrityshierarkiassa ylemmällä askelmalla, ei kumpikaan ole kartanonherra tai torppari. Talonpoikia molemmat, sanon minä. Hanskat käteen!

Julkaistu: 27. kesäkuuta 2023

tuoteomistajaTuotejohtaminentuotekehitys