Tämä blogi murtaa ennakkoluuloja siitä, että...

 1. saavutettavuus olisi kallista eikä taloudellisesti kannattavaa
 2. saavutettavuutta tarvitsisi vain murto-osa asiakkaista eikä saavutettavuus näkyisi asiakaskokemuksen muodostumisessa
 3. saavutettavuus olisi ylitsepääsemättömän hidasta ja työlästä
 4. saavutettavuus olisi täysin irrallinen osa käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksen kehittämisestä.

Tämä blogi osoittaa, että...

 1. saavutettavuus on kustannustehokas ratkaisu osana käytettävyyskehitystä
 2. saavutettavuus koskee suoraan yli 20% niin Suomen kuin koko maailman väestöstä
 3. saavutettavat ratkaisut parantavat jokaisen käyttäjäkokemusta ja mahdollistavat inklusiivisen asiakaskokemuksen
 4. saavutettava sivusto nousee Googlen hakutuloksissa ja parantaa hakukoneoptimointia
 5. saavutettavuus parantaa koko työyhteisön tuottavuutta
 6. saavutettavuuskehitys lisää asiakkaita ja myyntiä.

Hyvä käytettävyys tuo ja ylläpitää asiakkaat

Kun yrityksessä tai organisaatiossa kehitetään uutta verkkopalvelualustaa, -sivustoa tai mobiilisovellusta, panostetaan käytettävyyteen. Jokainen yritys, joka tarjoaa palveluita verkossa, haluaa satsata digiasiakaskokemukseen. Se on yksinkertaisesti kaikki kaikessa, kun tänään kilpaillaan asiakkaista.

Helppokäyttöisyys, nopeus ja ymmärrettävyys ovat mittareita, joiden kautta asiakas määrittää kokemuksensa onnistumisen ja turhautumisen väliltä. Jos asiakas turhautuu, hän siirtyy kilpailijan palveluun. Jos taas tuo kokemus on hyvä, hän todennäköisesti etsii jatkossakin vastaavan ratkaisun tarpeeseensa samasta paikasta. 

Saavutettavuutta tarvitsee yli miljoonaa suomalaista ja lähes 2 miljardia ihmistä ympäri maailman

Digitaalisen palvelun rakennus- ja kehitysvaiheissa ei useinkaan huomioida saavutettavuutta, joka tekee palvelusta käytettävän kaikille. Myös niille yli miljoonalle suomalaiselle, joiden palveluiden saatavuus on kiinni digipalvelun saavutettavuudesta. Tähän reilusti yli miljoonaan käyttäjään lukeutuvat seniorit ja tottumattomat digikäyttäjät, kaikki vammaryhmät, näön ja kuulon häiriöt, oppimis- ja keskittymisvaikeudet, mielenterveysongelmat, lukivaikeudet ja esimerkiksi heikosti kansallista kieltä ymmärtävät. Tämän väestön osan voidaan odottaa vain kasvavan; meistä jokainen on joskus vanhempi ja kohtaa esimerkiksi ikänäön ja -kuulon tuomia haasteita. Toisaalta auringonpaiste voi häiritä kenen tahansa verkko- ja mobiilikäyttöä. Jos hiirikäsi on murtunut, tietokoneella on huomattavasti helpompi toimia näppäimistön avulla. Saavutettavuudella varmistetaan käyttäjäystävällisyys näissäkin tilanteissa.

Maailmanlaajuisesti tällä hetkellä arvioidaan olevan 1,85 miljardia ihmistä, joilla on jokin vamma. Tämä on peräti 23 % koko maailman väestöstä. Ostovoimaksi tälle joukolle on arvioitu yli 13 BILJOONAA dollaria. Yksinkertaisesti sanottuna ei ole mitään järkeä ohittaa saavutettavuutta digipalvelujen kehityksessä.

Saavutettava sivusto näkyy paremmin Googlen hakutuloksissa

Tiesitkö sitä, että saavutettavuus heijastuu suoraan hakutuloksiin? Yksinkertaisesti saavutettavuudessa huomioidaan muiden muassa jokaisen linkin ja kuvakkeen nimeäminen informatiivisesti, sekä kuville kirjoitetaan kuvaavat tekstivastineet (alt-tekstit) unohtamatta videoille luotavia tekstityksiä. Nämä ovat suoraan sisältöä, jota hakukoneiden botit käyvät läpi samaan tapaan kuin ruudunlukijakäyttäjät ymmärtääkseen sivun sisällön. Niihin avattu oikea sisältö, parantaa sivun löydettävyyttä ja näkyvyyttä suoraan hakutuloksissa.

Lisäksi Google on yleisesti ilmoittanut fokusoivansa parempaan käyttökokemukseen, jota itsessään saavutettavuus kehittää. Saavutettavat ratkaisut helpottavat sivuston sisällön luettavuutta ihmiskäyttäjille, ja samassa yhtälailla sivustoa arvioivalle botille.

Saavutettavuus kehittää tuottavuutta ja on vastuullista

 “Kaikille helppokäyttöiseksi rakennetut saavutettavat järjestelmät kehittävät koko yrityksen työvoimaa sekä sen tehokkuutta ja tuottavuutta: Esteettömyys on vastuullista yhdenvertaisuutta

Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat  kasvavassa roolissa yhteiskunnassamme ja myös yritysten ”politiikassa”. Monimuotoisia ja inklusiivisia työyhteisöjä suositaan, ja erilaisuutta halutaan mukaan yhteisöön. Luodaan yhdenvertaisuussuunnitelmia ja vastuullisuusohjelmia.

Tutkimuksissa on todettu, että peräti 80 % yksityisen sektorin yrityksistä ja 75 % julkisen sektorin toimijoista totesivat esteettömän teknologian ja saavutettavien ratkaisujen johtaneen koko yrityksen työvoiman tuottavuuden ja tehokkuuden kasvuun
79% organisaatioista vahvisti ratkaisujen kasvattaneen kaiken kaikkiaan asiakaskokemusta!

Helppokäyttöiset ja käytettävät työkalut helpottavat ja tehostavat jokaisen työskentelyä. Lisäksi ne mahdollistavat saavutettavia ratkaisuja tarvitsevan työvoiman kuten vammaisten palkkaamisen. Tämä lisää potentiaalista työvoimaa, sekä mahdollistaa todellisen kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen kehittäessä palveluita edelleen saavutettavaksi tuolle valtavalle joukolle ihmisiä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Asiakasryhmät laajenevat ja kaikkien asiakaskokemus paranee.

Saavutettavuuden toteuttaminen ei ole kallista, vaan äärimmäisen kannattavaa

Liiketoiminnassa talous ja tehty tulos vaikuttavat päätöksiin, jolloin usein ajatus suurista kustannuksista tai lisäinvestoinneista lykkää toisinaan fiksunkin kuuloisia hankkeita. Jos palveluihin tilataan jälkikäteen saavutettavuusauditointi ja tämän jälkeen saadaan valtava määrä korjausehdotuksia ja vaatimuksia tehtäväksi. Tällöin on todennäköistä, että kustannuksia tulee, kun korjauksia lähdetään tekemään kerran jo virheellisesti koodattujen ja tuotettujen ratkaisujen päälle. Kun saavutettavuusasiantuntijuus otetaan osaksi kehitysprosessia alusta lähtien, yllätyskustannuksia ei tulekaan, vaan sen tuottamat edut ovat huomattavasti suuremmat.

Toinen  investointeja estävä ajatus saattaa olla asiantuntemuksen ja resurssien puute. Yrityksessä ei ole riittävää saavutettavuus- tai käytettävyysosaamista ja siihen ei ole ”nyt” laittaa resurssia.  

Kun kerrataan edellä kuvattu maailmanlaajuinen lähes 2 miljardin ihmisen määrä, jolle saavutettavuus on tarve ja huomioidaan lisäksi kaikkien käytettävyyttä kehittävä vaikutus, saavutettavuuskonsultaatiolla tai -kouluttautumisella, osaamisen jalkauttamisen tuoma kulu on murto-osa koko kehitysprosessista on mitätön suhteessa sen tuottamaan etuun.

Viimeistään esteettömyysdirektiivi vaatii laajasti palveluista saavutettavia; mitä myöhemmin, sitä kalliimmin

Mainitakseni lain velvoittavuudesta. Aiemman julkishallintoa velvoittaneen saavutettavuusdirektiivin jatkoksi EU:n asettama esteettömyysdirektiivi tulee velvoittamaan yksityistä sektoria muun muassa

 • verkkokauppojen,
 • verkkosivustojen ja mobiilisovellusten,
 • sähköisten viestintäpalveluiden ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavien palveluiden,
 • matkustamiseen tarkoitettujen verkkosivujen,
 • mobiilisovellusten ja matkalippupalveluiden,
 • sähköisten kirjojen lukuun tarkoitettujen palveluiden sekä
 • kuluttajapankkipalveluiden osalta kaikilta yli 10 hengen ja 2 miljoonan euron liikevaihdon ylittäviltä yrityksiltä vuonna 2025. Lisäksi saavutettavuuteen tullaan lainvalvojan tasolta kannustamaan myös mikroyrityksiä. 
  Lue esteettömyysdirektiivistä lisää Traficomin julkaisusta.

lUkeaksesi lisää, lataa saavutettavuusoppaamme

Uusiin lakivaatimuksiin reagoiminen on tärkeää ja ehdottoman järkevää tehdä ajoissa – erityisesti taloudellisesti. Kuten sanottua, jälkiheränneisyys johtaa saavutettavuusarviointiin ja sen tuottamien korjausvelvoitteiden täyttäminen lisätöihin. Jo kerran tehty joudutaan korjaamaan ja tekemään uusiksi. Lisäksi seurauksena on nopeasti saavutettavuuden valvojan huomautukset, sen aiheuttama negatiivinen julkisuuskuva ja lopulta sanktiot.

Hyvällä työllä saavutettavuus on johtanut ylivoimaiseen käyttökokemukseen, joka edelleen luo kilpailuetua kasvattaen myyntiä

Lopputuloksena saadaan saavutettava ja kaikille käytettävä, sekä graafisesti tavoiteltu ja tyylikäs ratkaisu. Palvelu on käytettävissä kaikille, se on helppokäyttöinen, ymmärrettävä ja tehokas. Kaiken lisäksi vastuullisuuden arvo saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen panostamisen myötä parantaa yrityksen brändikuvaa, kun se on muun muassa mahdollistanut itsenäisen asioinnin myös vammaisille ja eri tavoin toimintarajoitteisille käyttäjille.

Saavutettavuuden ylläpito on helppoa ja siihen löytyy työkaluja

Saavutettavan ja kaikille käytettävän palvelun ylläpitäminen on helppoa konsultoiden asiantuntijaa aina, kun muutoksia tehdään. Toisaalta palvelukehittäjät voidaan kouluttaa itse asiantuntijoiksi saavutettavuutta toteuttamaan, jolloin lopulta säilyvä konsulttisuhde ei välttämättä edes ole tarpeen.

Tueksi on myös saatavilla Eficoden monitorointityökalu Accessibility Keeper, joka löytää yleisimmät saavutettavuusongelmat ja antaa niistä korjausehdotuksia suoraan palvelun kehittäjille. Tutustu lisää kehittämäämme työkaluun Accessibility Keeperin sivulla.

Nyt puhutaan vastuullisista ja yhdenvertaisista palveluista, jotka mahdollistuvat kaikille. Potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa merkittävästi, ja aivan jokaisen asiakkaan käytettävyys ja asiakaskokemus kehittyvät.

Saavutettavuus ja käytettävyys kuuluvat yhdessä palvelutarjoomaamme, koska haluamme luoda palvelut käytettäviksi kaikille.

Palveluihimme kuuluvat niin verkkopalvelujen suunnittelu ja toteutus kuin palvelun käytettävyys- ja saavutettavuusasiantuntijuus. Yritykseemme kuuluu iso joukko pitkäaikaisia käytettävyys- ja saavutettavuusasiantuntijoita ja tarjoamme palveluja saavutettavuusarvioinneista käytettävyyteen, konsulttipalvelua koko kehitysprosessin aikana, koulutuksia suoraan koodareille, kehittäjille, viestinnän ammattilaisille, sisällöntuottajille ja päättäjille kuin koko organisaatioille lähtien saavutettavuuden kuvauksesta aina työpajamuotoisiin käytännön koulutuksiin sen toteuttamisesta käytännössä. Direktiivit ja lakivaatimukset ovat välttämätön osa asiantuntijuuttamme.

Asiantuntijoiden lisäksi meiltä löytyy monitorointityökalu, joka käy verkkoalustan läpi ilmoittaen sieltä saavutettavuuden kannalta merkittävimmät ongelmat, joihin se antaa korjausehdotukset. Accessibility Keeperin avulla saavutettavuuden ja siten paremman käytettävyyden ylläpito säilyy tehokkaampana. Täydellisen saavutettavuuden varmistamiseksi voimme tarjota tuntisopimuksella asiantuntijakonsultin.

Julkaistu: 10. tammikuuta 2024

Accessibility