Yli 2,7 miljoonalla tilaajallaan DNA on Suomen toiseksi suurin matkapuhelinoperaattori. DNA tarjoaa yhteyksiä, palveluja ja laitteita koteihin ja työpaikoille, ja se edistää yhteiskunnan digitalisoitumista. DNA on osa Telenor Groupia, johtavaa telekommunikaatioyritystä Pohjoismaissa.

Haaste: Uuden teknologiaparadigman omaksuminen

Osana digitalisaatiostrategiaansa DNA halusi arvioida, millaista arvoa GitHub Copilot-niminen tekoälyohjattu pariohjelmointityökalu toisi sen liiketoimintaan ja kuinka merkittäviä hyödyt olisivat. GitHub Copilot on ohjelmistotyökalu, joka integroituu kehittäjän koodieditoriin ja tarjoaa tukea päivittäisessä työssä täydentämällä automaattisesti koodia ja tarjoamalla oppimismahdollisuuksia ehdottamalla ratkaisuja koodikommenttien tai suorien kysymysten perusteella.

Kuten useimmat yritykset, DNA haluaa nopeuttaa uusien digitaalisten palvelujen ja ominaisuuksien kehittämistä asiakkaille mutta säilyttää samalla korkeat laatuvaatimukset. Yksi projektin sisäisen sponsorin, Ilari Nummisen, painottama kriittinen vaatimus oli kehittäjäkokemuksen parantaminen. Kyky koodata ja oppia työn ohessa ilman työnkulun katkeamista on elintärkeää tuottavalle ja merkitykselliselle työkokemukselle.

Projektia vetänyt osastopäällikkö Ilari Numminen sanoo:

"Tärkeimpiä tekijöitä kyvyssämme tarjota hyviä digitaalisia palveluja ovat kehittäjien tyytyväisyys ja flow-tilan saavuttaminen heidän työssään. Halusimme oppia, kuinka voisimme parantaa kehittäjäkokemusta tekoälyohjattujen työkalujen avulla."

Eficoden asiantuntijoilla on useiden vuosien kokemus tekoälytyökaluista kehitystyössä. DNA halusi hyödyntää tätä kokemusta testaamalla auttaako GitHub Copilot kehittäjiä käyttämään vähemmän aikaa toistuviin tehtäviin ja parantamaan testauskykyä ja dokumentaation laatua. Ensimmäisessä soveltuvuusselvitysprojektissa (proof-of-concept, PoC) pyrittiin keräämään kehittäjien näkemyksiä ja valmistautumaan tekoälytyökalujen käytön hallittuun laajentamiseen.

Ratkaisu: Tehokas soveltuvuusselvitys

Eficode on DNA:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja varmistaaksemme, että DNA pysyy kehityksen kärjessä DevOpsissa ja ohjelmistokehityksessä yleensä. Näin autamme DNA:ta ylläpitämään ja vahvistamaan kilpailuetuaan.

Nopea ja tehokas soveltuvuusselvitys teknologian testaamiseksi toteutettiin normaalissa käyttötilanteessa. Tämä auttoi rakentamaan selvät liiketoiminnalliset perusteet (business case) sille, kuinka Copilot voisi parantaa kehittäjäkokemusta ja työn tehokkuutta sekä luoda lisäarvoa liiketoiminnalle. Projektin aikana eri kielillä ja teknologioilla työskentelevät kehittäjät pitivät päiväkirjaa kokemuksistaan antaakseen näkemystä teknologian toimivuudesta todellisissa käyttötapauksissa. Eficoden konsulttitiimi työskenteli tiiviisti DNA:n kehitystiimin kanssa projektin jokaisessa vaiheessa varmistaakseen Copilotin saumattoman integroinnin ja käyttöönoton kehittäjien jokapäiväisessä työssä.

Nopea ja tehokas soveltuvuusselvitys teknologian testaamiseksi toteutettiin normaalissa käyttötilanteessa. Tämä auttoi rakentamaan selvät liiketoiminnalliset perusteet (business case) sille, kuinka Copilot voisi parantaa kehittäjäkokemusta ja työn tehokkuutta sekä luoda lisäarvoa liiketoiminnalle. Projektin aikana eri kielillä ja teknologioilla työskentelevät kehittäjät pitivät päiväkirjaa kokemuksistaan antaakseen näkemystä teknologian toimivuudesta todellisissa käyttötapauksissa. Eficoden konsulttitiimi työskenteli tiiviisti asiakkaan kehitystiimin kanssa projektin jokaisessa vaiheessa varmistaakseen Copilotin saumattoman integroinnin ja käyttöönoton kehittäjien jokapäiväisessä työssä.

Laajemman käytön pohjustamiseksi projektissa määriteltiin avainmittarit ohjelmistokehityksen tuottavuuden, laadun ja tehokkuuden seuraamiseksi. Lisäksi tehtiin kysely kehittäjäkokemuksen selvittämiseksi. Näitä mittareita käytetään ymmärtämään, kuinka Copilot suoriutuu todellisessa käytössä ajan mittaan.

Havainto: Selkeä ohjeistus on tarpeen

Projektista tehtiin kattava raportti, joka sisälsi varsinaisten tulosten lisäksi yhteenvedon johtoryhmälle, käytännön vinkkejä ja ideoita osallistujilta sekä ehdotetun tiekartan käyttöönoton seuraavista vaiheista. Yksi keskeinen suositus oli selkeän ohjeistuksen luominen, jotta voidaan varmistaa se, että tekoälyohjattu ohjelmointikulttuuri alkaa oikealla tavalla DNA:ssa.

Jotkut keskeisistä keskustelunaiheista tekoälyohjattujen työkalujen ympärillä koskivat tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja yksityisyyttä. Eficode oli jo luonut omat tekoälyohjattujen työkalujen politiikkansa IT-, turvallisuus- ja lakitiimiemme kanssa, mikä antoi meille erinomaisen lähtökohdan auttaa DNA:ta luomaan tällaista dokumentaatiota.

Tulokset: Tuottavuus ja kehittäjien tyytyväisyys parani

Projektin päätteeksi kaikki Eficoden ja DNA:n GitHub Copilot soveltuvuusselvityksen osallistujat kannattivat Copilotin käytön jatkamista ja laajentamista hallitulla tavalla. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että Copilotin käyttäjien on noudatettava selkeitä ohjeita varmistaakseen, että työkalut hyödyttävät heidän työtään eivätkä aiheuta haittaa.

Monet parannusehdotukset, jotka nousivat esiin soveltuvuusselvityksen aikana käydyissä keskusteluissa, liittyivät hyviin DevOps-käytäntöihin, kuten ohjeistuksen parantamiseen koodaustyyleistä, testikattavuuteen ja automatisoidun infrastruktuurin ajan tasalla pitämiseen koodaustyön nopeutuessa. Nopeutunut koodaaminen edellyttää, että tukitoiminnot pysyvät ajan tasalla arvon tuottamisen varmistamiseksi tehostuneen koodaamisen rinnalla.

Yksi soveltuvuusselvityksessä mukana olleista kehittäjistä, sanoo:

"Copilotin käyttö Java-pohjaisen koodin kehittämisessä integraatioalustaamme toi monia etuja, erityisesti kun en keskittynyt liikaa itse tekniikkaan, vaan annoin sen auttaa minua toteuttamaan suunnittelemani ratkaisut nopeammin."