Contribyten (nykyisin osa Eficodea) uudistusten avulla Nokia tehosti tuotekehitystään selvästi. Uuden työkalun täysimittainen hyödyntäminen ja uusi, liiketoiminnan tarpeet huomioiva sovelluskehityksen prosessi tehostivat tuotekehityksen toimintaa.

Haaste

Nokialle jatkuva innovointi ja tuotekehitys ovat elinehto. Sovelluskehityksen nopeus on tärkeää kiivastahtisilla markkinoilla. Nokian oman organisaation lisäksi myös kumppaneiden on oltava tuotekehityksessä tiiviisti mukana. Lisäksi muutosten ja virheiden hallinnan pitää toimia moitteettomasti. Sovelluskehityksen työkaluksi Nokia valitsi IBM Rational Changen. Jotta siitä saataisiin kaikki teho irti, piti määrittää sovelluskehityksen prosessi, joka tukee sekä toimintamallia että työkalun käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Yli 5 000 käyttäjän ja jopa 2 000 yhtäaikaisen käyttäjän järjestelmän tietoturvan piti olla korkea.

Ratkaisu

Veimme pitkään valmisteilla olleen sovelluskehityksen kehityshankkeen loppuun. Määrittelimme Nokian kanssa yhdessä toimintamallit ja prosessit sekä järjestelmämuutokset. Myös tuotekehityksen seurannan mittaristoa kehitettiin. Yhteistyö ja vuorovaikutus kaikkien tuotekehityksen toimijoiden välillä otettiin huomioon koko sovelluskehityksen elinkaaren ajalle. Sen jälkeen konsultti suunnitteli ja toteutti hankkeen, jossa uusi prosessi ja työkalu otettiin käyttöön ja järjestelmän suorituskyky varmistettiin. Käytännön toteutukseen kuuluivat mm. kehitysympäristön rakentaminen, tekninen sekä toimintamallin avustaminen, koulutukset ja tukitehtävät.

Hyödyt

Tekemiemme uudistusten avulla Nokia tehosti tuotekehitystään selvästi. Uuden työkalun täysimittainen hyödyntäminen ja uusi, liiketoiminnan tarpeet huomioiva sovelluskehityksen prosessi tehostivat tuotekehityksen toimintaa. Tiedon välittyminen sovelluskehityksen eri osapuolten välillä on sujuvaa ja läpinäkyvää. Muutosten ja virheiden hallinta toimii entistä paremmin. Selvät seurantamittarit auttavat tuotekehityksen seuraamista, virhetilanteisiin puuttumista ja prosessin optimointia. Järjestelmän tietoturvataso on pankkiohjelmistojen luokkaa.