Ilmarinen (entinen Etera) oli tunnistanut parannettavaa työskentelytavoissaan ja kaipasi ulkopuolista näkökulmaa löytääkseen pullonkaulat. Ilmarinen huolehtii muun muassa työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta sekä edistää työhyvinvointia. Yrittäjien ja yritysten lisäksi Ilmarisen asiakkaita ovat yhteisöt ja kotitaloudet. Etera ja Ilmarinen ovat yhdistyneet. Lisätietoa saat osoitteesta www.ilmarinen.fi.

Haaste

Ilmarinen halusi tehostaa IT-toimintaansa. Se oli tunnistanut parannettavaa työskentelytavoissaan ja kaipasi ulkopuolista näkökulmaa löytääkseen pullonkaulat, jotka estivät sitä toimimasta ketterämmin, kustannustehokkaammin ja laadukkaammin.

Ratkaisu

Contribyte (nykyisin osa Eficodea) perehtyi työpajojen ja kattavien haastattelujen avulla Ilmarisen toimintatapoihin ja arvioi, miten toiminnot, tietohallinto ja ICT-toimittajat työskentelivät yhdessä. Verrattuaan parhaita agile- ja lean-käytäntöjä Ilmarisen tapaan toimia loimme Ilmariselle parikymmentä konkreettista kehitysehdotusta. Ehdotuksiin kuului muun muassa Kanban-ajattelumallin hyödyntäminen, jolla Ilmarinen voisi varmistaa tärkeimpien töidensä läpimenon.

“Konsultoinnin avulla Ilmarisen toiminnasta saatiin selkeämpi kuva, ja muutosjohtaminen on nyt tavoitteellisempaa”, totesi Janne Ruuska, CIO, Etera (nykyisin Ilmarinen).

Hyödyt

Arvioinnin avulla Ilmarinen sai toiminnastaan kokonaiskuvan, minkä seurauksena

yrityksen tietoisuus omasta tilanteestaan parani. Ansiostamme Ilmarisen

on helppo lähteä rakentamaan muutosta, sillä se tietää nyt kehityskohteensa.

Ilmarinen sai meiltä myös konkreettisia kehitysehdotuksia, joita se voi käyttää

toimintansa suunnittelussa.