Tuotekehityksen parantaminen läpinäkyvyyden aikaansaamiseksi, service deskin perustaminen, parempien työkalujen hankkiminen dokumentointiin sekä koodin, julkaisun ja portfolion hallintaan. Flashnode tarjoaa järjestelmien välistä integraatiopalvelua muun muassa verkkokaupoille, taloushallintoon ja maksupalveluntarjoajille. Sillä on integraatiosta yli kymmenen vuoden kokemus, ja se tukee 90 %:a kaikista järjestelmistä.

Haaste

Flashnode halusi parantaa tuotekehitystään saadakseen toiminnastaan läpinäkyvämpää. Se kaipasi parempia työkaluja dokumentointiin sekä koodin, julkaisun ja portfolion hallintaan. Lisäksi Flashnode halusi perustaa service deskin, jonka avulla se voisi paremmin palvella ja auttaa omia asiakkaitaan.

Ratkaisu

Kartoitettuaan Flashnoden tarpeet työpajoissa ja haastatteluissa Contribyte (nykyisin osa Eficodea) päätyi suosittelemaan Flashnodelle Atlassianin tuotteita. Tämä tuotekokonaisuus sisälsi kaikki Flashnoden kaipaamat ominaisuudet ja oli lisäksi kustannustehokas sekä helposti laajennettavissa tarpeen mukaan. Autoimme Flashnodea myös optimoimaan toimintatapojaan Atlassianin tuotteille sopiviksi.

Hyödyt

Atlassianin työkalujen avulla Flashnoden toiminta on muuttunut läpinäkyvämmäksi, pakollisten raportointisuhteiden määrä on vähentynyt ja asiakaspalvelu on tehostunut. Koska konsultti hoiti työkalujen käyttöönoton ja optimoinnin, Flashnode pystyi koko muutoksen ajan keskittymään tehokaasti omien asiakkaidensa palvelemiseen. Hoidamme myös palvelun ylläpidon, joten Flashnode voi jatkossakin keskittyä omaan ydinosaamiseensa.