LähiTapiola (entinen Lähivakuutus) halusi uudistaa sekä järjestelmäylläpidon että ohjelmistoprojektien vaatimus-, muutos- ja testaushallinnan prosessit ja työkalun. Lähivakuutus on valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuspalveluita yksityishenkilöille, yrityksille sekä maatiloille.

Haaste

LähiTapiola halusi uudistaa sekä järjestelmäylläpidon että ohjelmistoprojektien vaatimus-, muutos- ja testaushallinnan prosessit ja työkalun. Asiakkaan vastuulla olivat vaatimusten määrittely, priorisointi ja lopullinen validointi, kun taas ylläpidon ja projektien kehitystehtävät ja -testaus olivat pitkälti ulkoistettu eri alihankkijoille. Näihin liittyvät toimintatavat, prosessit ja vastuut/roolit eivät olleet yhtenäisiä. Käytössä ei ollut yhtä selkeää ja dokumentoitua toimintamallia, jota noudattamalla nykyiset hyvät työtavat ja osaaminen olisi varmistettu projektista toiseen. Lisäksi vaatimusten, muutosten ja testauksen hallintaan oli olemassa muutamia eri työkaluja, joita ei hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla.

Ratkaisu

Contribyte (nykyisin osa Eficodea) toteutti kahdessa viikossa tarkan arvion nykyisestä toimintamallista ja työkaluista sekä esitti listan konkreettisia kehitystoimenpiteitä. Arvioinnin jälkeen autoimme asiakasta itse toiminnan kehittämisprojektissa: prosessien määrittelyssä, sopivan ALM –työkalun arvioinnissa ja valinnassa sekä niiden käyttöönotossa ja koulutuksessa. Projekti toteutettiin sovitun aikataulun mukaisesti seitsemässä eri vaiheessa noin seitsemän kuukauden aikana.

Hyödyt

LähiTapiola sai tehokkaasti ja sovitussa aikataulussa tarkan arvion nykyisestä toimintamallista, kehitysehdotuksen, uuden määritellyn toimintamallin, kustannustehokkaan ja tarkoitukseen sopivan työkalun sekä näille ensivaiheen käyttöönoton ja koulutuksen.