Paytrail on suomalaisen verkkomaksamisen edelläkävijä, joka kasvoi vauhdilla startupista alan merkittäväksi tekijäksi Suomessa. He halusivat saada ulkopuolelta apua pitääkseen yrityksen ketteränä ja toimintakykyisenä, samalla valmistautuen yhä kovempaan kasvuun.

Haaste

Paytrail halusi siirtää toimintansa seuraavalle tasolle, tuottaa lisäarvoa asiakkailleen ja säilyttää samalla ketteryytensä. Kehityshankkeita oli käynnissä, mutta yrityksessä kaivattiin ulkopuolisen näkemystä siitä, ovatko ne oikeita ja oltiinko huomiota kiinnittämässä oikeisiin asioihin. Paytrail kaipasi osaamista ja työkaluja myös hankkeiden kehityksen seuraamiseen ja niiden toteutumisen mittaamiseen.

Ratkaisu

Contribyte (nykyisin osa Eficodea) analysoi Paytrailin tärkeimmät toiminnot. Myös olemassa olevat kehitysaihiot käytiin läpi ja priorisoitiin. Tuotekehityksen tarpeita kartoitettiin statushaastatteluilla niin teknisen kehityksen kuin myös myynnin ja markkinoinnin osalta. Konsultin johdolla Paytrailin tuotekehitys organisoitiin uudelleen pienempiin tiimeihin ja portfoliohallinnasta tehtiin ketterämpää. Testausta parannettiin ja tuotekehitystä parannettiin kokonaisuutena. Hankkeen seurannassa ja priorisoinnissa käytettiin tarjoamiamme metodeja ja malleja.

“Yhteistyökumppani tarjosi meille uusinta tutkimustietoa sekä muista yrityksistä saatua tosielämän kokemusta, mikä valoi uskoa päätöksentekoon. Projektin myötä niin toimintamme kokonaistehokkuus kuin henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyskin ovat kasvaneet huomattavasti”, totesi Markus Laurio, Paytrailin toimitusjohtaja.

Hyödyt

Uudistusten myötä Paytrailin koko tuotekehityksen tehokkuus on kasvanut. Tiimit jaettiin uusien hankkeiden kehittäjiin sekä ylläpitäjiin, minkä ansiosta molemmat voivat jatkossa keskittyä rauhassa omiin tehtäviinsä. Ylläpitotiimi pystyy nyt vastaamaan tehokkaasti asiakkaan kannalta tärkeistä kehityksistä. Läpimenoajat ovat parantuneet, ja koodimuutoksia on pystytty tekemään paljon aiempaa enemmän.

Uudistusten ansiosta sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyys on kasvanut ja samoilla resursseilla on saatu paljon enemmän aikaan. Paytrailille on jäänyt aikaa kehittää myös uusia työkaluja. Projektin jälkeen Paytrail ymmärtää nyt omaa toimituskyvykkyyttään paremmin ja jatkaa kehittymistään viitoittamallamme mallilla.