Ropo Capital on johtava laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja Suomessa. Yhtiö uudistaa laskutuksen käytäntöjä omaan teknologiaan, automaatioon ja reaaliaikaiseen dataan perustuvalla palvelukokonaisuudellaan, ja tavoittelee markkinajohtajan asemaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. 

Haaste: Ketterä kehittäminen kaipasi terävöitystä

Ropo Capitalilla teknologia on palvelun mahdollistaja ja oma ohjelmistokehitys yksi yhtiön vahvuuksista. Yhtiön kasvaessa ja kansainvälistyessä Ropon teknologiatiimissä haluttiin varmistaa, että ketterä kehitys ja asiakaslähtöisyys säilyvät tekemisen keskiössä. Organisaatiorakenteen uudistuksen ja roolimuutosten myötä myös vastuualueet vaativat täsmennystä. 

Ropon teknologiatiimissä on hyödynnetty Agile-menetelmiä jo useamman vuoden ajan. Tarkoituksena on ollut varmistaa jatkuva oppiminen ja kehittää työskentelyä kokeilujen kautta hyödyntämällä ketterän kehittämisen menetelmiä.

Ketterän kehityksen varaan haluttiin rakentaa myös Ropon uudistuneessa teknologiatiimissä ja tueksi valittiin Eficoden koulutusohjelma. Koulutuksen päätavoitteena oli eri rooleihin liittyvien vastuualueiden selventäminen ja ketterän kehityksen periaatteiden kirkastaminen. 

Ratkaisu: Tehokkuutta ja selkeyttä räätälöidyllä koulutuksella

Eficoden järjestämä räätälöity koulutus koostui kolmesta lähipäivästä ja yhdestä etäpäivästä. Koulutus käynnistyi osiolla, jossa palattiin ketterän toiminnan tärkeisiin perusteisiin, periaatteisiin ja arvoihin. Tämän jälkeen rakennettiin yhdessä vastuukartta, jonka avulla selkeytettiin rooleja, rajoja ja päätöksentekoa. Koulutuksessa käytiin kattavasti läpi Scrumin keskeiset menetelmät käytännön tasolla. Lisäksi keskityttiin tuoteomistajan taitojen ja työkalujen parantamiseen sekä työkalupakin laajentamiseen.

Koulutuksen ansiosta Ropo Capitalilla tunnistettiin useita kehityskohteita.

”Haluamme olla joka päivä parempia kuin eilen. Se edellyttää meiltä toimintatapojen kehittämistä ja jatkuvaa halua oppia uutta. Saimme koulutuksesta hyviä työkaluja ketterän kehityksen vaalimiseen. Opituista asioista riittää satoa korjattavaksi vielä jatkossakin”, Ropo Capitalin Product Management Leader Janne Heikkinen sanoo.

Tulos: Roolit ja vastuut tarkentuivat

Ropo Capitalin teknologiatiimin roolit ja vastuut kirkastuivat Eficoden järjestämän koulutuksen myötä. Vastuukartan avulla varmistettiin, että kaikki tietävät, kuinka tiimit toimivat ja kuka vastaa mistäkin. Koulutus antoi menetelmien fasilitoinnista vastaaville enemmän työkaluja ketterien seremonioiden pitämiseen, jotta ne olisivat samalla tehokkaita, motivoivia ja hauskoja.

”Koulutus aktivoi työntekijöitämme muutoshalukkuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Sillä oli välitön vaikutus arkeen: otimme uusia käytäntöjä heti seuraavasta päivästä lähtien käyttöön”, Heikkinen kertoo.

Ropo Capital oli tyytyväinen saamaansa koulutukseen.

”Kaikki sujui hyvin. Viestinvaihto oli ketterää ja asioihin reagoitiin nopeasti. Saimme Eficodelta omistautunutta asiakassuhteen hoitoa ilman välikäsiä”, Heikkinen sanoo.


”Kokonaisuus ei ollut pelkkää koulutusta, vaan käytännön sparrausta ja workshop-henkistä tekemistä. Lisäksi Eficode oli räätälöinyt koulutuksen juuri meidän tarpeisiimme”, hän kiittelee.