Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatio-liiketoimintalinja toimittaa automaatioratkaisuja, joihin kuuluvat niin yksittäiset mittaukset kuin tehdaslaajuiset prosessiautomaatiojärjestelmät. Ne on suunniteltu maksimoimaan asiakkaiden liiketoimintojen kannattavuutta ja vastuullisuutta tehostamalla raaka-aineiden kestävää käyttöä sekä parantamalla tuotannon suorituskykyä, laadunhallintaa, energiatehokkuutta ja kustannustehokkuutta. Valmetin liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja sen palveluksessa on lähes 17 000 ammattilaista yli 30 maassa.

Valmetin Industrial Internet -palvelut auttavat asiakkaita parantamaan energia-, kemikaali- tai ympäristötehokkuutta, optimoimaan sellun ja paperin laatua sekä parantamaan prosessien luotettavuutta. Ratkaisuissa edistyneet valvonta- ja ennustesovellukset, optimoivat prosessisäädöt (APC), dynaamiset prosessisimulaattorit ja Valmetin etäpalvelukeskuksen palvelut yhdistyvät kattaviksi operointiratkaisuiksi. 

VII syntyi ketterän prototyyppikehityksen ympärille ja yksikkö pystyikin luomaan nopeasti ratkaisuja, jotka kiinnostivat asiakkaita. Seuraavan kehitysaskel oli toiminnan kehittäminen skaalautuvaksi hävittämättä ketteryyttä ja innovatiivisuutta. Tähän askeleeseen Valmet Automation haki tukea Eficodelta.

Haaste: prototyypeistä skaalautuvaan tuotekehitykseen

Valmet Industrial Internet (VII) perustettiin kokeiluna luomaan uusia tuoteaihoita Valmetin automaatiojärjestelmistä saatavan datan päälle. Tuotekehitys oli vauhdikasta ja siinä tähdättiin prototyyppien nopeaan luomiseen ja esittelemiseen asiakkaille.

Asiakkaat pitivät näkemästään, mutta nopeasti selvisi, että hyvätkään prototyypit eivät olleet sama asia kuin tuotantovalmiit ratkaisut, etenkin kun tarkoitus oli viedä ratkaisut asiakkaiden kriittisiin tuotantoprosesseihin.

Valmet Automationin tuotekehitysjohto totesi, että VII kehitti arvokkaita tuoteaihioita, mutta kehitysprosesseja tuli vakioida, jotta toiminnasta tulisi skaalautuvaa. Lisäksi päätettiin, että laadunvarmistus tulisi rakentaa olennaiseksi osaksi kehitysprosessia alusta loppuun. Näin laatu olisi aina riittävän hyvää ja ongelmat havaittaisiin niin aikaisessa vaiheessa, että niiden korjaaminen olisi nopeaa ja kustannustehokasta.

Ratkaisu: kehitys- ja laadunvarmistusprosessin transformaatio

Valmet valitsi Eficoden auttamaan kestävän tuotekehitys- ja laadunvarmistusprosessin rakentamisessa.

Yhteistyön aluksi Eficoden asiantuntijat suorittivat tilannearvion, jonka pohjalta syntyi yhteinen näkemys tilanteesta ja jonka avulla tulevat toimenpiteet pystyttiin priorisoimaan. Tilannearvio vahvisti Valmet Automationin käsityksen tilanteesta: 

  • Prototyyppikehityksen ympärille syntyneen kehitysprosessin kypsyystaso oli alhainen eikä se olisi skaalautunut hyvin. Prosessin dokumentaatio oli myös puutteellista.
  • Testaaminen oli pääsääntöisesti manuaalista ja etenkin vaativa hyväksyntätestaus (Factory Acceptance Testing) vei paljon aikaa.
  • Orgaanisesti syntyneessä kehitysprosessissa ei ollut kaikkia tarvittavia rooleja, mikä aiheutti pullonkauloja ja kehityksen liiallista henkilöitymistä.

 

Prosessin kehittäminen päätettiin aloittaa joukolla Eficoden johtamia Ways of Working -työpajoja, joissa käytiin läpi nykytilanne ja vertailtiin kehitysvaihtoehtoja. 

Workshopeissa käytiin läpi, miten VII pystyy nykyaikaisten DevOps-käytäntöjen avulla tarjoamaan asiakkaille niiden vaatimukset täyttäviä ratkaisuja entistä nopeammin ja tehokkaammin ja varmistamaan, että laatuajattelu oli vahvasti mukana prosessin kaikissa vaiheissa.

valmet-general-workshop-flow-case

Työpajojen tuloksena alettiin rakentaa paremmin skaalautuvaa tuotekehitysprosessia, jonka kulmakivi oli ns. acceptance-test-driven development -malli (ATDD), jossa järjestelmän vaatimukset kirjoitetaan suoraan hyväksyntätestitapauksiksi testiautiomaatioon sopivalla kuvauskielellä. Malli mahdollisti vaatimusmäärittelyjen standardoinnin ja varmisti sen, että kaikki osapuolet ymmärsivät määrittelyt samalla tavalla.

Kun tämä prosessi oli suunniteltu ja dokumentoitu, siirryttiin laadunvarmistusprosessin kehittämiseen ja automatisointiin. Automatisointi mahdollisti jatkuvan testaamisen ja testaamisen entistä aikaisemmassa vaiheessa. Näin palaute saatiin kehittäjille aikaisemmin ja nopeammin, mikä tehosti työtä ja nopeutti virheiden korjaamista.

Osana tätä kehitystyötä Eficode auttoi Valmetia kehittämään työkaluvalikoimaansa ja varmistamaan, että sillä oli käytössä sopivimmat työkalut kuhunkin prosessin vaiheeseen.

Tulos: uusi tuote, hyvä laatu ja nopeat asiakastoimitukset

Eficoden kanssa rakennetun prosessin ensimmäinen konkreettinen tulos on uusi tuotteistettu Valmetin Teollisen Datan Analytiikka -alusta, jonka toimitukset alkoivat alkuvuodesta 2021. Valmetin Teollisen Datan Analytiikka -alusta auttaa asiakkaita hyödyntämään automaatiojärjestelmissä ja teollisissa prosesseissa syntyvän valtavaa datamäärää ja käyttämään sitä luotettavuuden ja prosessitehokkuuden parantamisessa.

Entistä jämäkämpi ja tehokkaampi kehitysprosessi mahdollistaa entistä parempilaatuisten ratkaisujen toimittamisen asiakkaille entistä nopeammin.

Valmet Automationin analytiikan ja sovelluskehityksen vetäjä Arttu-Matti Matinlauri toteaa: “Neljän vuoden ajan olemme kehittäneet Industrial Internet -ratkaisuja. Nyt luotu alusta on neljäs generaatio, jossa olemme pystyneet yhdistämään aiemmin oppimamme ja rakentamaan robustin ohjelmistokokonaisuuden datan keruusta tietomalleihin ja tekoälylaskennoista tehokkaisiin ison datan visualisointeihin ennätysajassa. Eficode auttoi meitä tärkeässä muutoksessa niin toimintamallien, että teknologiakehityksen suhteen. Ennen kaikkea DevOps-, testaus- ja julkaisuprosesseja on hiottu Eficoden luotettujen asiantuntijoiden kanssa.”

 

Yhteistyön tuloksia:

  • Prosessin alkutilan kunnollinen ymmärtäminen
  • Priorisoitu prosessin kehittäminen
  • ATDD-mallin käyttöönotto
  • Laadun paraneminen ja entistä kustannustehokkaampi laadunvarmistus
  • Entistä nopeampi tuotekehitys
  • Kyky tuoda mm. uusia edge cloud -ratkaisuja asiakkaille ennätysajassa