• Ota yhteyttä
 • Etsi

  Arkkitehtuuri- ja ohjelmistosuunnittelu

  Hyvä arkkitehtuuri mahdollistaa toiminnan pitkälle tulevaisuuteen

  A woman draws a system on a flipchart while a man works on a computer

  Mahdollista muutokset ja skaalautuvuus 

  Teknologiavalinnat ja ohjelmiston rakenteelliset muutokset ovat kalliita, jos niitä joudutaan tekemään sovelluksen jatkokehityksen aikana. Kun kehität alusta lähtien skaalautuvan arkkitehtuurin pohjalta, säästät jatkossa aikaa, rahaa ja resursseja.

  Laajemmat järjestelmät edellyttävät enemmän suunnittelua myös ketterissä menetelmissä

  Vaativaa ohjelmistohanketta ei kannata aloittaa suoraan koodauksesta. Myös ketterässä kehittämisessä on syytä hankkeen alussa panostaa tekniseen suunnitteluun. Erityisesti monimutkaiset integraatiot, ioT sekä BigData-ratkaisut vaativat arkkitehtuuri- ja ohjelmistosuunnittelua.

  Aika uudistaa sovelluksia?

  Kun tarvitset keinoja vanhentuvien legacy-sovellusten uudistamiseksi, tarjoamme kokenutta arkkitehtuuri- ja ohjelmisto-osaamista uudistusten teknisessä suunnittelussa ja hallitussa läpiviennissä.

  Matias Merenmies

  matias.merenmies@eficode.com

  +358 50 544 8236

  Palvelumme

  Tekninen suunnitelma uudelle palvelukonseptille

  Osana teknistä suunnittelua tehdään tärkeitä valintoja ohjelmistoarkkitehtuurin ja teknologia-alustan suhteen. Niiden tulee soveltua tarpeisiin ja sovellusympäristöösi. Oikeilla valinnoilla varmistetaan että toteutusvaihe saa erinomaisen alun, eikä heti törmätä haasteisiin laajennettavuuden kanssa.

  • Säästä aikaa ja resursseja hyödyntämällä valmiita ratkaisuja. Nykyisin on valtavasti erilaisia avoimen lähdekoodin komponentteja, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää. Joskus on perusteltua käyttää myös kaupallisia ratkaisuja. Laajan kokemuksemme avulla pystymme valikoimaan valmiit komponentit, joita kannattaa hyödyntää
  • Hallitsemme erinomaisesti erilaiset ohjelmointikielet Javasta, .net:iin ja Javascriptiin. Tunnemme  pilviympäristöt sekä niiden hyödyntämisen mahdollistavat modernit arkkitehtuurit. Hyvin skaalautuva sovellus vaatii arkkitehtuuurin, joka mahdollistaa modernien pilvialustojen tehokkaan hyödyntämisen 
  • DevOps on meillä sisäänrakennettuna. Arkkitehtuurisuunnittelussa laadimme myös suosituksen käytettävistä DevOps-alustoista ja työkaluista.

  Uusi hallitusti elinkaarensa päässä olevat sovellukset ja järjestelmät

  Arkkitehtuurisuunnittelua ei ole tarkoitettu vain uusille ohjelmistoille, vaan myös vanhentuvien, niin sanottujen legacy-sovellusten uusimiseen.

  • Kokeneet ohjelmistoarkkitehtimme auttavat sinua kartoittamaan olemassa olevat järjestelmät tai niiden osat, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa, ja tunnistamaan komponentit, jotka on rakennettava uudelleen
  • Arvioimme myös mahdolliset valmiskomponentit – pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen
  • Suunnittelemme yhdessä etenemispolun, jonka avulla järjestelmäuudistusta viedään eteenpäin hallitusti ja vältetään suuriin kertajulkaisuihin liittyvät riskit

  Alustava projektisuunnitelma osana teknistä suunnittelua 

  Ennen varsinaista ohjelmiston toteutusvaihetta tarvitaan alustava projektisuunnitelma. Laadimme suunnitelman osana teknistä suunnittelua. 

  • Tarjoamme dokumentaation suositellusta arkkitehtuurista ja ohjelmistosuunnittelusta sekä alustavan yleiskuvan ja alustavan projektisuunnitelman.
  • Käymme tulokset yhdessä läpi, jotta pystyt siirtymään sujuvasti toteutusvaiheeseen ja kilpailutukseen, ja saat alustavan ymmärryksen myös tarvittavasta budjetista
  • Toteutuksen kilpailuttaminen  sujuvoituu, kun voit liittää tarjouspyyntöihin tekniset suunnitelmat

  Kuinka etenemme yhteistyöprojektissa

  Vaativien sovellusten suunnittelu on aina tapauskohtaista ja vaatii tiivistä yhteistyötä Tilaajan kanssa jotta saadaan 

  huomioitua esimerkiksi integraatioiden kautta tulevat rajoitukset. Keskustelemme kanssasi kaikissa työvaiheissa  kanssa ja huomioimme näkemyksesi.

  • Käynnistyspalaveri: Tavoitteiden ja lähtötilanteen esittely sekä käytännön asiat
  • Olemassa olevien järjestelmien analysointi ja haasteiden tunnistaminen
  • Keskeisten vaatimusten ja rajoitusten tunnistaminen/varmistaminen haastatteluiden avulla
  • Arkkitehtuurin luominen ja tarkentaminen ottaen huomioon erilaiset näkökohdat, kuten tietoarkkitehtuuri, tietoturva, tarvittavat integroinnit ja erilaiset ajonaikaiset ympäristövaihtoehdot
  • Syvällisempi paneutuminen ohjelmistosuunnittelun näkökohtiin tärkeimmillä osa-alueilla, kuten teknologiavalinnoissa tai keskeisten komponenttien määrittämisessä
  • Arkkitehtuurisuunnitelman dokumentointi.  Kaikki tarvittava materiaali kilpailutuksen helpottamiseksi
  • Projektin alustava suunnittelu, mukaan lukien arvio budjetista
  • Loppupalaveri: tulosten esittely

  Eficode-toimintatapa

  Mikään haaste ei ole liian suuri

  Olemme suunnitelleet useita järjestelmiä erilaisiin ympäristöihin, mukaan lukien Legacy-järjestelmäintegraatiot, korkeat tehokkuus- ja tietoturvavaatimukset ja

  Kokemusta monista arkkitehtuurikäytännöistä

  Tunnemme mikropalvelut, kontit, pilvinatiivit sovellukset, tapahtumavetoiset arkkitehtuurit, serverless-järjestelmät, API-ekosysteemit, esineiden internetin, eri mobiilialustat ja monia muita

  Valjasta DevOpsin teho

  Palkitun DevOps-asiantuntemuksen ansiosta olemme Eficodella hyvin perillä moderneista DevOps työkaluista ja niiden hyödyntämisestä.DevOpsin huomioiminen alusta alkaen mahdollistaa parhaat käytännöt projektissa välittömästi.

  Arkkitehtuurisuunnittelu on ketterä suunnitteluvaihe, jossa on valmis aikataulu ja kiinteä hinta.