Skip to main content
 • Yhteystiedot
 • Etsi

  Future Lab

  Luo uusia palvelukonsepteja, jotka vastaavat tulevaisuuden asiakastarpeisiin

  Future lab Hero Transparent SKangas 30062020

  Asiakastarpeiden ennakointi on tärkeää

  Nykymaailmassa mikään ei ole nopeampaa kuin markkinoiden muutos, ja  saavutettu kilpailuetu katoaa nopeasti. Siksi onkin tärkeää tietää mihin suuntaan oma toimiala ja asiakkaiden tarpeet sekä toiveet kehittyvat. Me vastaamme näihin liiketoiminnan haasteisiin tulevaisuutta ennakoivalla työkalulla, Eficoden Future Labilla.

  Kuinka valita juuri ne oikeat kehitysideat tulevaisuutta varten 

  Uusien ideoiden keksiminen on sinänsä helppoa. Vaikeampaa on valita joukosta juuri ne oikeat ja yritykselle jatkuvaa arvoa tuottavat kehitysideat. Eficoden Future labissa hyödynnetään skenaariotyöskentelyn ja luovan yhteiskehittämisen metodeja. Niiden avulla innovoidaan ja priorisoidaan  kehityskelpoisimmat ja arvokkaimmat ideat. 

  Ideoiden aikainen validointi Future Lab -prosessin avulla

  Future Labissa luodaan uusia palvelukonsepteja, jotka ennakoivat nousevia muutostrendejä ja vastaavat tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Ideoiden aikainen validointi on tärkeä osa prosessia. Sen avulla varmistetaan, ettei resursseja tuhlata turhaan, vaan eteenpäin viedään ainoastaan aidosti arvoa tuottavia, haluttavia ja toteuttamiskelpoisia kehitysideoita.

  Johanna Haliseva

  johanna.haliseva@eficode.com

  +358-50-365-7616

  Future Labin avulla voidaan luoda uudenlaisia, yllättäviä ideoita ja sekä tunnistaa tulevaisuuden markkinoiden potentiaalia. Eficoden fasilitoima prosessi tarjosi meille hienon mahdollisuuden kehittää uutta, visionääristä ja kilpailukykyistä liiketoimintaa.

  Efidocen Future Labiin osallistunut 5G-asiantuntija

  Co-creation_workshop

  Mitä Future Labissa tapahtuu?

  Future Lab tarjoaa tehokkaan ja systemaattisen prosessin, jonka avulla tunnistetaan uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä luodaan validoituja konsepti-ideoita viiden yhteiskehittämistä hyödyntävän työpajasession aikana. Tuomme Future Labissa yhteen asiantuntijoita eri aloilta, ja autamme fasilitoidun prosessimme avulla ennakoimaan tulevaisuuden markkinoita sekä innovoimaan uusia, arvoa tuottavia kehitysideoita.

  Future lab Hexagon 01 SKangas 30062020

  Hyödynnä yhteistyötä ja monialaista osaamista

  Yhteiskehittämisen ja ammattitaitoisen fasilitoinnin avulla luomme ympäristön, joka ruokkii innovointia ja uusien ideoiden luomista. Prosessimme takaa tehokkaan, tuottoisan työskentelyn ja ideoiden systemaattisen arvioinnin.

  Future lab Hexagon SK 08072020 04

  Käytössä design thinking sekä skenaariotyöskentely

  Future Labissa hyödynnämme design thinking-metodeja sekä skenaariotyöskentelyä. Näiden menetelmien sekä monialaisen yhteistyön avulla tulevaisuutta pystytään tarkastelemaan monipuolisesti ja tuomaan esiin uudenlaisia kehitysideoita sekä näkökulmia.

  Future lab Hexagon 02 SKangas 30062020

  Future Lab tuottaa tuloksia

  Future Labissa osallistujat tuottavat yhdessä perustellun näkemyksen tulevaisuuden liiketoiminnan kehityksestä, mahdollisuuksista sekä uhkakuvista. Tämän perusteella ideoidaan uusia palvelukonsepteja, jotka vastaavat tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Future Lab -prosessissa ideat validoidaan jo aikaisessa vaiheessa, jotta varmistetaan niiden aito arvo, ja etteivät kehittämiseen käytetyt resurssit mene hukkaan.

  5G-mobiiliteknologia-tapaus

  Nopeasti kehittyvä 5G teknologia tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia eri aloille, mutta teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ovat monelle vielä epäselviä. Käytimme Future Labia ratkaisemaan näitä haasteita, ja toimme yhteen sekä 5G teknologian asiantuntijat että pilvipalveluiden ammattilaiset. Future Labin tuloksina kartoitettiin molemmille osapuolille kiinnostavat käyttötapaukset. Niiden pohjalta syntyi ajatus 5G-teknologiaa sekä asiakasdatan analysointia  yhdistävästä uudenlaista palvelukonseptista. Future Labin ansiosta yhdessä palvelun innovointi ja ideoiden priorisointi sekä validointi onnistuttiin toteuttamaan tehokkaasti vain 5 päivän aikana.

  Future lab Hexagon 03 SKangas 30062020

  Eficoden Future Lab tuottaa aitoa arvoa

  Luo yrityksellesi kilpailuetua

  Muutoksen keskellä ennakointi on keino luoda tulevaisuuden kilpailuetua. Eficoden Future Lab tarjoaa tähän sopivan ja yhteistyöhön skaalautuvan valmiiksi mietityn prosessin.

  Fasilitointia tuottavaan yhteistyöhön

  Prosessimme sopii erinomaisesti myös yhteistyöinnovaatioon. Olemme menestyksekkäästi tuoneet Future Labissa eri alojen osaajia yhteen, jolloin yhteistyö on tuottanut molemmille osapuolille aivan uudenlaisia ajatuksia tulevaisuuden liiketoiminnan mahdollisuuksista.

  Joustavuutta ja tukea

  Future Lab voidaan toteuttaa kasvokkain tai kokonaan etänä.“Eficoden Future Lab on aivan mahtava tapa uudenlaisten, tulevaisuutta luotaavien ideoiden luomiseen ja kehittämiseen.” - Efidocen Future Labiin osallistunut Cloud Service Provider-yrityksen toimitusjohtaja

  Aloita luomaan tulevaisuuden palvelujasi tänään!