Skip to main content
 • Yhteystiedot
 • Etsi

  Kanban-koulutus

  Reagoi ketterästi muuttuviin tilanteisiin

  Four people working towards growth with laptop, diagrams and post-it notes

  Mitä Kanban on ja mitä opin Kanban koulutuksessa?

  Kanban on tehokas ja helppokäyttöinen työn ohjauksen menetelmä, joka keskittyy työtehtävien sujuvaan virtaukseen ja visualisointiin Kanban-taululla (kanban board), optimoiden tiimin prosessit.  Kanban-koulutus tarjoaa käytännönläheistä oppimista tiimillesi ja luo edellytykset tehokkaaseen ketterään toimintaan Kanban-menetelmällä.

  Jatkuva työn virta ilman sprintejä

  On tyypillistä kysyä: "kanban vai scrum"? Mitä eroa Kanbanissa on Scrumiin verrattuna?

  Kanbanissa, toisin kuin Scrumissa, ei käytetä aikasidonnaisia sprinttejä, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin. Tämä sprintittömyys kuitenkin tuo myös tiettyjä haasteita Kanbania käyttäville tiimeille. Joskun tiimille on haasteellista tehdä pitkäjänteistä suunnittelua, tai pysähtyä säännöllisesti miettimään tekeekö se asioita oikein.

  Kanban-koulutus: tehosta toimintaa ja vähennä virheitä

  Kanban-koulutuksemme tukee aloittelevia tiimejä Kanbanin käyttöönotossa, ja edistyneempiä tiimejä käytäntöjen hiomisessa. Koulutuksessa käydään läpi perusperiaatteet, roolit, yleisimmät Kanbanin virheet ja haasteet, ja miten kanbania kannattaa pyrkiä parantamaan.

  Kanbanin hyödyt tiivistetysti

  valuable ideas - hexagon

  Työ virtaa paremmin

  Kanban-malli parantaa työn virtausta ja tehostaa toimintaa, mikä lyhentää läpimenoaikoja ja lisää tuottavuutta

  rocket accelerate - hexagon

  Paremmat näköalat

  Pitkän aikavälin suunnittelu ja kokonaiskuvan hahmottaminen paranevat

  growth plat water nurture - hexagon

  Parempi laatu

  Työn laatu paranee, kun työvaihdeiden väliset säännöt määritellään kunnolla

  growth - two arrows up - white hexagon - eficode 1 (1)

  Enemmän tuloksia

  Kesken olevan työn määrä vähenee, ja työjonon pienentyessä saavutetaan parempia tuloksia

  Kanban koulutus opettaa tiimiä tehostamaan toimintaa

  Kanbanin tehokkuus perustuu jatkuvaan parantamiseen ja työn visualisointiin. Kanban-toiminnanohjauksessa tiimi miettii millä tavalla se saisi enemmän tehdyksi ja paremmalla laadulla. Koulutuksessa opitaan, miten Kanbanin parantaminen on helppoa ja mukavaa!

  Tiimeille jotka tutustuvat ketteriin menetelmiin ja aloittavat Kanbanin käytön suosittelemme päivän mittaisia koulutuksia. Kokeneemmille tiimeille tarjoamme puolen päivän tai kahden tunnin mittaisia, räätälöityjä koulutuksia, jotka vastaavat tiimin spesifejä tarpeita.

  Kanban koulutus

  • Tiimeille, jotka ovat aloittamassa Kanbanin käyttöä
  • Yrityskohtainen toteutus
  • Yhden päivän koulutus
  • Max 16 henkilöä
  • Toteutukset ympäri Suomen

  4500 €

   

  Kanban-koulutusvaihtoehdot

  Tehokas Kanban - puolen päivän koulutus

  • Tiimeille, joilla on jo Kanban kokemusta
  • Yrityskohtainen toteutus
  • Puolen päivän (4 tuntia) koulutus
  • Max 16 henkilöä
  • Toteutukset ympäri Suomen
  • Toimitussisältö kustomoitavissa
  • Myös lyhemmät koulutukset (2h) ovat mahdollisia – kysy lisää!

  3500 €

   

  ill_Team_Training_yellow

  Sopii usealle työkalulle

  Kanban-järjestelmä tarjoaa joustavan ja tehokkaan tavan työnohjaukseen, ja monet työkalut tarjoaa runsaasti ominaisuuksia Kanbanin käyttöön. Meillä on kokemusta Atlassian (Jira), GitLab, GitHub, Azure DevOps -työkaluista, ja voimme ottaa  organisaationne käyttämän työkalun mukaan koulutuksiin. Painotamme käytännön taitoja ja strategioita, jotka hyödyntävät valitsemanne alustan erityispiirteitä.

  Atlassian Jira Training Hero

  Miten Kanban auttaa teidän yritystä työn visualisointiin ja virtauksen jatkuvaan parantamiseen?

  “Konsultoinnin avulla Ilmarisen toiminnasta saatiin selkeämpi kuva, ja muutosjohtaminen on nyt tavoitteellisempaa”

  Janne Ruuska
  CIO, Etera (nykyisin Ilmarinen)

  LUE ASIAKASTARINA
  Ilmarinen customer case-1

  Kanbanista riittää kysyttävää

  Olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät Kanban-koulutuksiimme ja työnohjauksen parhaisiin käytäntöihin. Olipa Kanbanin sinulle uusi, tai olet kokeneempi käyttäjä etsimässä syvällisempää ymmärrystä, täältä löydät hyödyllistä tietoa, joka auttaa tehostamaan työprosessejasi. Jos et löydä etsimääsi vastausta, ota meihin yhteyttä!

  Kanbanilla on useita hyötyjä ohjelmistokehityksessä, kuten:

  • Parantaa tiimin tehokkuutta ja tuottavuutta
  • Lyhentää läpimenoaikaa
  • Parantaa työnlaatua
  • Lisää läpinäkyvyyttä
  • Lisää tiimin sitoutumista

  Kanban auttaa tehokkaasti ratkaisemaan useita ongelmia. Näitä voi olla tehtävien kasaantuminen, priorisoinnin puute, epäselvät työnkulut ja kommunikaation haasteet. Kanbanin avulla tiimit voivat optimoida prosessejaan ja parantaa tuottavuutta.

  Kanban ja Scrum ovat molemmat ketteriä menetelmiä, mutta niillä on joitakin keskeisiä eroja. Kanban on periaatteessa yksinkertaisempi ja joustavampi menetelmä, jolla ei ole yhtä tiukkoja sääntöjä ja käytäntöjä kuin Scrumilla. Kanbanissa ei ole esimerkiksi kiinteän pituisia sprinttejä tai roolien määrittelyjä.

  Kanban ei ole välttämättä sopiva kaikille tiimeille. Se toimii parhaiten tiimeissä, jotka ovat itseohjautuvia ja joilla on vahva yhteistyökyky. Kanban ei myöskään välttämättä sovi tiimeille, jotka työskentelevät tiukasti säännellyillä aloilla.

  Kyllä voi, mutta aina se ei ole tarpeellista.

  Kanbanin voi yhdistää saumattomasti muihin ketteriin menetelmiin, kuten Scrumiin, parantamaan työnohjauksen tehokkuutta. Joskus tämä yhdistelmä voi olla hyödyllinen, ja saattaa  mahdollistaa menetelmien vahvuuksien hyödyntämisen ja tiimien työskentelytavan monipuolistamisen.

  Kanbania voidaan hyödyntää lähes missä tahansa projektissa, jossa on tarvetta hallita työnkulkua ja parantaa tehokkuutta. Esimerkkejä muista käyttöalueista:
  • Markkinointi
  • Myynti
  • Tuotekehitys
  • Asiakaspalvelu
  • IT-operaatiot

  Kanbania voidaan skaalata isoihin projekteihin käyttämällä erilaisia tekniikoita, kuten:

  • Useiden Kanban-taulujen käyttö
  • Kanban-hierarkian luominen
  • Kanban-mittareiden käyttö

  Kanban auttaa tiimejä avoimessa kommunikaatiossa ja tehostamaan yhteistyötä visualisoimalla työnkulun. Se auttaa tiimiä pysymään ajan tasalla projektin tilasta ja tehostaa vastuun jakamista. Kaikki tämä parantaa yhteistyötä.

  Kanbanin avulla tiimit helposti priorisoida tehtäviä uudelleen. Tämä antaa joustavuutta työnohjaukseen ja auttaa ottamaan helposti muutokset huomioon ilman häiriöitä projektin kulussa.

  On olemassa useita asioita, joita voit tehdä varmistaaksesi, että Kanban toimii tehokkaasti tiimissäsi:

  • Varmista, että kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät Kanbanin periaatteet
  • Luo selkeä ja yksinkertainen Kanban-taulu
  • Määrittele selkeät työskentelytavat ja prosessit
  • Seuraa Kanban-taulun edistymistä ja tee tarvittaessa muutoksia.

  Voit käyttää Kanbanin onnistumisen mittaamiseen useita mittareita:

  • Läpimenoaika
  • Työn laatu
  • Tiimin tyytyväisyys
  • Asiakastyytyväisy

  Voit aloittaa Kanbanin käytön määrittelemällä ensin työnkulut ja tehtävät, luoda Kanban-taulun (fyysinen tai digitaalinen), ja kouluttaa tiimi ymmärtämään Kanbanin periaatteet.

  Suosittelemme aloittamaan pienestä, arvioimaan prosessia säännöllisesti ja tekemään tarvittavat muutokset menetelmän tehokkuuden maksimoimiseksi.

  Kanban-koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia lisää Kanban-menetelmästä ja siitä, miten sitä voidaan hyödyntää ohjelmistokehityksessä ja muissa projekteissa. Koulutus sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille Kanbanin käyttäjille.

  Koulutuksen hinta riippuu sen kestosta ja osallistujamäärästä. Tällä sivulla kerromme yleisimpien kolutusten hinnat. Pyydä tarjous ottamalla meihin yhteyttä.

  Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

  • Ketterän kehityksen lyhyt kertaus
  • Johdanto Kanbaniin
  • Kanbanin perusteet
  • Ohjelmisto-Kanban ja tuotantolinjan Kanban
  • Lean-ohjelmistokehityksen periaatteet
  • Kanban-harjoitus
  • Kanbanin uimakaistat
  • Kanban-esimerkkejä
  • Kanbanin optimointi
  • Tuotekehityksen perusteet
  • Kanban skaalatussa ketterässä kehityksessä
  • Yhteenveto ja keskustelu

  Koulutus on räätälöitävissä joko kokopäiväiseksi (noin 8 tuntia) tai puolipäiväiseksi (noin 4 tuntia).

  Koulutuksessa voidaan käyttää useita eri työkaluja, riippuen yrityksesi omista valinnoista tai kiinnostuksesta. Näihin työkaluihin sisältyy:

  • Atlassian Jira
  • Azure DevOps
  • GitLab
  • GitHub.

  Et tarvitse mitään erityistä ennakkotietoa Kanbanista ennen koulutukseen osallistumista. Koulutus on suunniteltu sopimaan kaikentasoisille tiimeille.

  Koulutuksessa käytetään erilaisia materiaaleja, kuten:

  • Esityksiä
  • Harjoituksia
  • Case-esimerkkejä
  • Lisämateriaaleja.

  Kyllä, voimme tarjota niin etäkoulutuksia kuin koulutuksia paikan päällä. Etäkoulutuksissa käytämme virtuaalisia alustoja tehdäksemme yhteisiä harjoituksia. Kun koulutukset järjestetään siten, että osallistujat ovat läsnä, harjoitukset ovat erilaisia..