Skip to main content
 • Yhteystiedot
 • Etsi

  Scrum Master

  Auta tiimiä menestymään ja voimaan hyvin

  Top 5 tips for Scrum Masters to deliver better through Jira Software - blog illustration eficode

  Scrum Master -  tiimisi valmentaja

  Onko aika astua valokeilaan? Tiimiin on valittu uusi Scrum Masteriksi. Henkilö saattaa miettiä, tarkoittaako tämä, että hänestä tulee tiimin päällikkö. Olitpa itse tämä henkilö tai et, on hyvä ymmärtää mitä Scrum Master tekee, ja miten rooli auttaa tiimiä ja koko organisaatiota.

  Mikä on Scrum Master?

  Scrum Masterin rooli on avainasemassa Agile-tiimien kehityksessä ja ohjauksessa. Hänellä on vastuunaan tiimin suorituskyvyn kehittäminen, omien sääntöjen noudattamisen varmistaminen ja tiimin suojeleminen ylityöltä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Scrum Master toimii kestävyyden valvojana, tuoden esiin tiimin todellisen potentiaalin ja estäen liiallisen työmäärän. Hänen tehtävänsä on ohjata tiimiä kohti parempaa suorituskykyä ja itsesääntelyn vahvistamista, mikä on keskeistä Agile-menetelmien, kuten Scrum ja Kanban, onnistuneessa käyttöönotossa.

  Scrum Master-rooli on enemmän valmentaja kuin päällikkö. Rooli ei hallitse, vaan tukee ja innostaa tiimiä. Tehtävänä on ohjata tiimiä kohti parempia Scrum-käytäntöjä, edistää oppimista ja kehittää jokaisen taitoja. Scrum Masterin vastuulla ei ole tiimin tulokset, vaan varmistaa, että prosessit sujuvat oikein ja tehokkaasti. Tiimi kantaa vastuun tuloksista, ja Scrum Master auttaa heitä ymmärtämään ja hyödyntämään omaa potentiaaliaan.

  Scrum Master: Seremonioiden orkestroija

  Scrum Masterin tehtävä käsittää enemmän kuin pelkän kehitystiimin jäsenen roolin. 

  Aloittaville tiimeille Scrum Master on avainhenkilö seremonioiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
  Roolille kuuluu sprintin suunnittelu, daily, retrospektiivi, demo, sprintin katselmus, ehkä myös backlogin groomaussessio. Kun tiimi saa lisää kokemusta, näiden seremonioiden kuorma Scrum Masterille vähenee, mutta alussa ne vaativat enemmän fokusta.

  Kokousten hallinta on osa Scrum Masterin taitoja; tämä tarkoittaa tulosten varmistamista, mutta myös tehokkaiden työkalujen, kuten Jiran, käyttöä. Kokouksissa Scrum Master pitää pitää huolta siitä että niistä syntyy tuloksia, eli pitää joko itse muistiinpanoja, tai mikä parasta, koettaa saada joku muu kirjoittamaan keskustellut asiat muistiin. Scrum seremonioissa tämä tarkoittaa monesti ketterän työkalun käyttöä, esim Jiraa, eikä niinkään perinteistä kokousmemoa.

  Scrum Masterin keskeisiä tavoitteita ovat tiimin sopimusten noudattaminen, työskentelytapojen ohjaaminen, työn edistymisen rajojen määrittely, valmiuden määritelmien sopiminen ja keskeytysten hallinta. Hänen on ylläpidettävä tiimin itsekuria, mikä johtaa parempaan ennustettavuuteen, suorituskykyyn ja tiimin jäsenten väliseen luottamukseen.

  Scrum Master on yksi tiimin jäsenistä, tasavertaisella päätösvallalla

  Scrum Masterilla ei ole sen enempää valtaa kuin muillakaan tiimin jäsenillä. Scrum Master ei ole tiimin vetäjä. Roolin päätösvalta on sama kuin muidenkin jäsenten.

  Useimmiten Scrum Master ei ole täysipäiväinen työ. Rooli vie keskimäärin 30% työajastasi, ja henkilö voi keskittyä myös muihin tehtäviin.  Kun rooliin tottuu ja tiimi on kokeneempi, tämä osuus voi pudota vaikka 20%:iin. Scrum Master voi siis hyvin tehdä normaalia työtä roolinsa lisäksi.

  Joissain tapauksissa, tiimi saattaa tarvita kokopäiväisen Scrum Masterin, erityisesti suurissa projekteissa. Tämä saattaa tulla kyseeseen jos tiimi on isompi, ja esimerkiksi jos tuoteomistaja on sen verran työllistetty, että Scrum Masterin pitää auttaa häntä paljon.

  Scrum Master: Organisaation kehittäjä

  Scrum Mastereilla on merkittävä vaikutus ketterien menetelmien kehityksessä koko organisaatiossa. Tehokas Scrum Master tuntee Scrum-menetelmän periaatteet ja prosessit, jotka integroivat tiimin osaksi organisaatiota laajemmin. Scrum Master voi yhdistää tiimin suorituskyvyn kehittämisen, Agile-menetelmien periaatteiden syvällisen ymmärtämisen ja kyvyn toimia tehokkaana valmentajana sekä tiimille että koko organisaatiolle. Hänen kykynsä ymmärtää sekä ihmisiä että menetelmiä ja prosesseja mahdollistaa hänen toimimisensa ei vain tiimin valmentajana, vaan myös edistävänä voimana laajemman Agile-kulttuurin kehittämisessä organisaatiossa.

  Mitä taitoja Scrum Masterilta odotetaan?

  Menestyvimmät tiimit hyötyvät tehokkaasta tuoteomistajasta ja pätevästä Scrum Masterista. Taitava Scrum Master voi alentaa tiimin stressitasoja ja lisätä työtyytyväisyyttä, mikä puolestaan vähentää tiimin vaihtuvuutta. Jatkuvuus edistää nopeampaa oppimista ja tehostaa tiimin suorituskykyä.

  Tehokas yhteistyö Scrum Masterin ja tuoteomistajan välillä on avainasemassa. Scrum Masterin rooliin kuuluu varmistaa, että tuoteomistaja ei jää yksin priorisoimaan backlogia, vaan tehostaa backlogin käsittelyä ja varmistaa, että tehtävät suoritetaan oikein ensimmäisellä yrittämällä ja korkealla laadulla. Tämän seurauksena tarkemmat ennusteet mahdollistavat luotettavammat aikataulut ja sujuvoittavat pitkän aikavälin suunnittelua.

  Get a future-proof plan - playbook white hexagon

  Ymmärrys Scrumin periaatteista

  Scrum Masterin ei tarvitse välittömästi suorittaa CSM-kurssia; perusteellinen Scrum guiden lukeminen riittää.

  focus target - hexagon-1

  Tiimin tehokkuuden parantaminen

  Scrum Master auttaa tiimiä kehittymään itseohjautuvuudessa ja yhteistyössä. Se tehostaa kokouksia estämällä ne ajautumasta sivupoluille.

  Roolissa työskennellään tuoteomistajan kanssa päättäen, kuka vastaa kunkin kokouksen järjestämisestä. Tuoteomistaja ja Scrum Master keskustelee yhdessä, kuinka tehdä kokouksista entistä tehokkaampia.

  scaling up icon

  Työn esteiden poistaminen

  Tiimin retrospektiivit ovat tehokas tapa edistää tiimin oppimista ja suorituskykyä. Scrum Master kehittää kykyjä johtaa retrospektiiveja ja varmistaa, että ne ovat säännöllisiä ja energisoivia.

  Testomat - template - white hexagon

  Backlogin selkiyttäminen

  Scrum Master tukee tuoteomistajaa backlogin hallinnassa varmistaen, että tehtävät ovat tiimille mahdollisimman selkeitä.

  Maailmanluokan Scrum Master-koulutus

  Scrum Masterisi ovat avainasemassa kun ketterää organisaatiota inspiroidaan kohti entistä parempia työtapoja. Kattavasti koulutetut ja pätevät Scrum Masterit voivat nostaa tiimin tehokkuuden, keskittymiskyvyn, kurinalaisuuden ja yhteenkuuluvuuden uudelle tasolle.

  Räätälöidyn koulutusohjelman avulla sekä uudet että kokeneet Scrum Masterit saavat tarvittavat taidot parantamaan tiimin suorituskykyä ja nopeuttamaan oppimisprosessia.

  World Class Scrum Master-kurssi

  Emme keskity sertifikaatteihin tai diplomeihin. Sen sijaan keskitymme tarjoamaan käytännönläheisiä taitoja tosielämän haasteiden, kuten vaikeiden ja monimutkaisten tilanteiden hallintaan.

  Miksi valita tämä koulutus Scrum Mastereillesi:

  • Kehittyneet valmennustaidot ketterissä menetelmissä
  • Tehokkaammat Agile-seremoniat
  • Parannettu tiimiviestintä ja tiimihenki
  • Tiimin luovuuden ja itseohjautuvuuden kehittäminen.
  Tutustu World Class Scrum Master-koulutukseen
  ill_Training_and_transformation_grey

  Tee Scrum Mastereistasi tehokkaampia jo tänään.

  “Työskentely Eficoden kanssa oli oikein sujuvaa ja mukavaa! Meillä meni kaikki ihan niin kuin olimme suunnitelleetkin. Voin suositella tätä räätälöityä koulutusratkaisua myös muille yrityksille”

  Markku Hänninen
  Laatujohtaja, Wapice

  LUE ASIAKASTARINA
  wapice case banner

  Scrum Masterista kysyttyä

  Olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät Scrum Masterin rooliin, vastuisiin ja sen tulevaisuuteen. Jos et löydä etsimääsi vastausta, ota meihin yhteyttä!

  Hyvä Scrum Master tekee muutakin kuin järjestää kokouksia:

  • työn esteiden poiston varmistaminen
  • tiimin valmennus parempaan itseohjautumiseen ja yhteistyöhön
  • tuoteomistajan apuna toimiminen backlogin jalostamisessa ja hallinnassa
  • koko organisaation valmentaminen ymmärtämään scrumia paremmin ja toimimaan paremmin tiimin kanssa

  Jos scrum Master puuttuu

  • tuoteomistaja jää yksin backlogin kanssa
  • backlogin jalostaminen kärsii, ja epäselvästi määritellyt asiat joudutaan tekemään moneen kertaan
  • ennustamisen epätarkkuus kasvaa
  • tiimin aikataululupauksiin ei voi enää luottaa
  • pitkäjänteinen suunnittelu vaikeutuu
  • tiimi ei kehity, vaan jää paikoilleen junnaamaan
  • Organisaasiossa on jo ehkä tiimejä, joista scrum master puuttuu. Onko tehty vertailua, miten nämä jaksavat verrattuna tiimeihin, joilla scrum master on?

  Scrum Master ei ole taakka. Mutta se voi olla sitä jos roolin muita vastuita ei tarpeeksi korosteta.

  Usein Scrum Masterina toimitaan oman työn ohessa. OTOna toimiva Scrum Master helposti keskittyy vain kokousten järjestämiseen. Tällöin roolissa toimimista ei nähdä arvokkaana, se vain vie aikaa ”oikeilta töiltä” joista nauttii enemmän.

  Halukkaita Scrum Mastereita voi olla helpompi löytää jos sen rooli on riittävän selkeä, ja työn tekemiseen on varattu riittävästi aikaa.

  Jos tuoteomistaja on samalla myös Scrum Master, siitä saattaa seurata ongelmia.

  Tuoteomistajan pääasiallinen työ on tuotteen ominaisuuksien ja prioriteettien miettiminen. Tiimin toiminnan kehittäminen jää vähemmälle. Retrospektiivi-kokouksia laiminlyödään tai unohdetaan. Daily-kokous saattaa muodostua ”raportoidaan tuoteomistajalle”-kokoukseksi, eikä toimikaan tiimin työkaluna sprintin maaliin navigoimiseksi.

  Tuoteomistaja Scrum Masterina voi johtaa siihen, että tiimin suorituskyky ei kehity, vaan pysähtyy tai taantuu.

  Hyvä tiimi menee koko ajan eteenpäin.

  Kehittyvässä ja toimintaa parantavassa tiimissä on myös mukavampi työskennellä. Stressaavista tilanteista selvitään yhdessä. Hyvä scrum master vähentää tiimin stressitasoa. Matalampi stressi parantaa innovaatioherkkyyttä ja luovuutta. Se johtaa väistämättä parempaan laatuun.

  Tiimin suorituskyvyn parantamiseen pitää lähteä toiminnan kehittämisen taitoja.

  Jos tiimillä on Scrum Master, voidaan tämä kehittäminen keskittää yhdelle ihmiselle. On paljon helpompaa ja edullisempaa kouluttaa 15 hyvää Scrum Masteria, kuin kouluttaa koko 200 tuotekehittäjän henkilöstö hyviksi valmentajiksi. Scrum Masterit toimivat tiimin sisällä muutoksen läpiviejinä.

  Tiimit pystyvät hoitamaan kokoukset pitkälti jo itse – miksi emme sitten sovi, että Scrum Mastereille ei kuulu kokousten järjestäminen, vaan sen hoitavat tiimit itse. Scrum Master voi delegoida seremoniat ja keskittyä kehitystyöhön:

  • tuoteomistajan auttamiseen backlogin hallinnassa ja jalostamisessa,
  • tiimien haastamiseen kohti vielä parempia toimintatapoja, ja
  • tiimien valmentamiseen ylittämään vastaantulevat esteet.

  Scrum Master voi keskittyä järjestämään loistavia retrospektiiveja, joissa tiimi tai useat tiimit yhdessä löytävät toiminnan tehostamisen keinoja.

  Johto voi painottaa Scrum Master-roolissa toimimisen tärkeyttä, ja varmistaa esimerkiksi scrum master yhteisön aktiivisen toiminnan antamalla yhteisön vetovastuun nimetylle henkilölle.

  On myös annettava riittävästi aikaa ja rahaa järjestää yhteisön tapahtumia. Yhteisön aktiivisuus on olennainen osa sitä, että scrum masterin roolia aletaan arvostamaan enemmän.

  Tietotyöläisille usein yksi tärkeä asia on se, että oppii uutta ja kehittyy. Scrum Master -roolikin koettaisiin mukavampana, jos siinä kehittymiseen saa jatkuvaa tukea. Yksi tapa tukea scrum mastereita on tarjoamalla koulutusta, esim World Class Scrum Master.

  Scrum Master on muutosvoima, joka auttaa tiimiä parantamaan toimintaa nopeammin. Evoluutiossa pärjäävät parhaiten ne, jotka sopeutuvat nopeimmin. Scrum Mastereihin panostamalla on mahdollista nopeuttaa muutosta ja sopeutumista. Scrum Masterit eivät ole uhanalaisia. Vaarassa saattavat sen sijaan olla ne organisaatiot, jotka laiminlyövät toimintatapojen kehittämisen ja parantamisen.