Skip to main content
 • Yhteystiedot
 • Etsi

  Tuotehallintapalvelut

  Ymmärrä asiakkaitasi ja ratko oikeita ongelmia

  Four people working towards growth with laptop, diagrams and post-it notes

  Kehitättekö arvokkaita tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillenne?

  On ajan haaskausta kehittää uusia ominaisuuksia tai tuotteita, joita kukaan ei käytä tai jotka korjaavat jo ratkaistua ongelmaa. Tuotteen elinkaaret ovat pitkiä ja edellyttävät jatkuvaa ohjausta. Ilman oikeanlaista tuotejohtamista ja selkeää tuotestrategiaa saatatte kohdentaa voimavaranne ja budjettinne väärien ongelmien ratkaisemiseen.

  Kaikki palvelut tuotehallintaorganisaation tarpeisiin saman katon alta

  Me Eficodella autamme teitä kehittämään alanne parhaat tuotteet. Tuemme teitä markkinoiden ja liiketoimintatarpeiden tunnistamisessa ja kartoittamisessa sekä  kilpailuetujen löytämisessä. Lopputuloksena tuotekehityksenne resurssit ohjautuvat arvokkaimpien asiakastarpeiden ja -ongelmien korjaamiseen.

  Tuotehallinta parantaa onnistumismahdollisuuksia

  valuable ideas - hexagon

  Tunnista arvokkaimmat ideasi

  Uusia ideoita ja asiakastarpeita on aina tarjolla kehitettäväksi enemmän kuin resursseja. Tuotehallinta on tärkeässä roolissa kehitystyössä, sillä sen vastuulla on kohdentaa kehitys arvokkaimpiin ideoihin.

  focus target - hexagon

  Keskity oikeisiin ominaisuuksiin

  Uusien ominaisuuksien kehittäminen on helppoa, mutta niiden ylläpito tulee kalliiksi. Me autamme sinua priorisoimaan kehitystyötä ja määrittämään tehokkaita mittareita tuotteesi keskeisille toiminnallisuuksille.

  rocket accelerate - hexagon

  Kiihdytä tuotteiden käyttöönottoa

  Varsinaisen tuotekehityksen ohella on pystyttävä vakuuttamaan myyntikanava, asiakkaat ja ostajat tuotteen hyödyistä. Me tarjoamme käyttöösi tarvittavan tuotemarkkinointiosaamisen.

  growth plat water nurture - hexagon

  Varmista kasvu ja tuottavuus

  Moderni tuotejohtaminen perustuu tietoon. Rakenna kanssamme selkeään visioon nojaava tuotestrategia, jonka avulla voit laatia selkeän etenemissuunnitelman ja mitattavat askelmerkit.

  Laaja palveluvalikoimamme tuotejohtamisen kehittämiseen

  Tuotehallinnan kehitysohjelmat

  Tarjoamme koulutusta, valmennusta, työpajoja ja kokonaisvaltaisia kehitysohjelmia kaikilla tasoilla: yksilöille ja rooleille, tuotetiimeille ja koko organisaatiolle.

  Koulutus- ja valmennusmoduulimme kattavat tuotehallinnan koko kirjon ydintaidoista ja tuoteliiketoiminnasta edistyneempiin aiheisiin, kuten portfolion ja elinkaaren hallintaan.

  TUTUSTU KOULUTUSOHJELMIIMME
  Tuotehallinnan kehitysohjelmat

  Strategia – yhtenäinen visio ja tavoite

  Strategioita on monenlaisia, mutta onko koko tuoteorganisaatiolla yhteinen suunta ja askelmerkit selvillä? Kokeneet valmentajamme auttavat perehdyttämään koko organisaation yhteisen ja tehokkaan tuotestrategian luomiseen.

  Osana strategian laadintaa autamme sinua keräämään parhaat käytännöt, työkalut ja opit sekä työtavat, joilla parannat tuottavuutta ja työn laatua. Pura siiloutuneet rakenteet ja luo kaikille sidosryhmille yhteinen kieli tuoteliiketoimintaa varten.

  playbook strategy - hexagon gray

  Ideoista liiketoimintaan -ohjelmat

  Idean muuntaminen liiketoiminnaksi on monelle organisaatiolle epäselvä prosessi, joka kestää aivan liian kauan. Tämä voi johtua kattavan tilannekuvan, idean validointitekniikoiden tai trendien ja kilpailijoiden seurannan puutteesta.

  Ideoista liiketoimintaan -ohjelmat auttavat innovoimaan, kehittämään uutta osaamista ja parantamaan sisäistä yhteistyötä.

  Saat ohjelmista välittömiä ja konkreettisia hyötyjä:
  • Löydät uusia ideoita ja jalosta niistä konsepteja, palveluja ja mahdollisia tuotteita.
  • Opit ja otat käyttöön tehokkaita tapoja arvioida ja laskelmoida ideoiden liiketoimintapotentiaalia.
  • Hallitset liiketoimintamahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti ketterien ja läpinäkyvien prosessien avulla.
  liikeidealamppu - hexagon gray

  Portfolionhallinta

  Jokainen tuote- tai palveluorganisaatio joutuu miettimään resurssien hallintansa uudelleen ennemmin tai myöhemmin. Kasvava tuotteiden ja palveluiden, kehitysprojektien ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien määrä tulee mahdottomaksi hallita. Tämä johtaa tuotteiden vanhenemiseen ja katteiden heikkenemiseen, projektien myöhästymiseen ja innovoinnin hidastumiseen.

  Portfolionhallintaa voidaan ajatella tuoteorganisaatioiden käyttöjärjestelmänä. Se luo puitteet tehokkaan tuoteorganisaation johtamiselle ja tukee tietopohjaista päätöksentekoa.

  TUTUSTU PORTFOLIONHALLINTAPALVELUIHIN
  portfolio funneli pyramidi - hexagon gray

  Tuotestrategia

  Pitkäkestoisen menestyksen takaamiseksi jokaiselle tuotteelle tarvitaan strategia. Tuotestrategioissa on eroja eri tuotteiden, elinkaarivaiheiden ja alojen välillä. Tavoite on silti aina sama: tuotestrategia määrittää päivittäistä päätöksentekoa ohjaavat periaatteet ja valinnat.

  Toimivan tuotestrategian rakentaminen edellyttää asiantuntemusta ja aikaa, mutta sillä saavutetaan kiistattomia hyötyjä. Meillä on vahva kokemus strategioiden laatimisesta ja tukemisesta. Sinä tunnet oman alasi, ja me tunnemme tarvittavat työkalut ja prosessit.

  LUE LISÄÄ (EN)
  Tuotehallintaketju

  ”Työskentely Eficoden kanssa on tuntunut todella joustavalta. Kouluttajat ovat olleet erittäin ammattitaitoisia. He ovat tarjonneet juuri meille räätälöidyn koulutuspaketin aivan niin kuin halusimmekin.”

  Mikko Saarentaus
  DNA:n viihdeliiketoiminnan johtaja

  LUE ASIAKASTARINA
  DNA case image (1)

  Selvitetään yhdessä, miten yrityksesi voi hyötyä tuotehallinnan tehostamisesta