• Contact us
  Search

  Design-palvelut

  Brändi & identiteetti

  Brändisuunnittelua tarvitaan, kun halutaan konkretisoida tuotteen, palvelun tai koko organisaation identiteetti. Sillä voidaan kirkastaa organisaation tai palvelun jo olemassa olevaa brändiä tai luoda täysin uusi brändi-identiteetti.

  Mitä on brändisuunnittelu?

  clock2_icon-1-small

  Milloin?

  Brändisuunnittelua tarvitaan, kun halutaan markkinoida uutta yritystä, liiketoimintaa tai tuotetta johdonmukaisesti ja mieleenpainuvasti. Brändisuunnittelulla kiteytetään kilpailuedut ja ohjataan viestintää. Brändäys auttaa erottumaan ja tavoittamaan halutut asiakkaat.  

  Brändäyksestä on apua, kun visuaalinen ilme, arvot tai viestit tuntuvat vanhentuneilta tai ristiriitaisilta. Brändi ei vakuuta asiakkaita ja viestinnässä on vaikea pitää yhtenäinen linja.

  impacts_icon-small

  Miksi?

  Brändisuunnittelu on enemmän kuin pinnan kiillotusta tai asiakkaiden kalastelua. Siinä etsitään aitoja keinoja kohdata asiakas ja sitouttaa oma henkilöstö yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

  Brändäyksellä saavutetaan yhtenäinen, erottuva ja vaikuttava visuaalinen ilme, joka on helposti sovellettavissa eri kanaviin. Brändi inspiroi ja antaa suuntaviivat viestinnälle ja markkinoinnille.

  process_icon-small

  Miten?

  Asiakaslähtöinen brändisuunnittelu aloitetaan asiakastutkimuksella sekä markkinatilanteen kartoituksella. Asiakkaita ja yrityksen edustajia osallistavien työpajojen avulla kirkastetaan yrityksen pääviestit, arvolupaus ja kilpailuedut.

  Lopputuotoksena laaditaan brändikäsikirja, johon dokumentoidaan projektin laajuudesta riippuen pääviestit, puhetyyli, sekä visuaalinen ilme logoineen, väreineen, fontteineen ja kuvitusohjeineen.