Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design-palvelut

Konsepti­suunnittelu

Konseptisuunnittelulla voidaan tunnistaa ja selkeyttää palveluiden ja tuotteiden idea, tavoitteet ja sisältö eri käyttäjien näkökulmasta sekä luoda perusta konkreettisemmalle suunnittelutyölle.

Mitä on konseptisuunnittelu?

clock2_icon-1-small

Milloin?

Konseptisuunnittelua tarvitaan, kun halutaan täsmentää palvelun tavoitteet, kohderyhmät ja käyttäjätarpeet sekä luonnostella palvelun rakennetta ja sisältöä. Konseptisuunnitelman avulla palveluidea voidaan viestiä esimerkiksi päättäjille tai palvelun toteuttajille.

Konseptin kirkastusta tarvitaan, kun käyttäjät eivät ymmärrä palvelun ominaisuuksia, tai kun he eivät koe palvelun vastaavan omia tarpeitaan.

impacts_icon-small

Miksi?

Konseptisuunnittelun avulla varmistetaan, että suunnittelussa ja toteutuksessa keskitytään oikeisiin asioihin. Konseptisuunnittelussa toteutetaan ja testataan ketterästi prototyyppejä, minkä avulla varmistetaan palvelun korkeatasoinen käytettävyys ja käyttökokemus.

Konseptin kirkastuksella kehitetään olemassa olevaa palvelua tai sen osaa ja parannetaan palvelun asiakaskokemusta.

process_icon-small

Miten?

Konseptisuunnittelua tehdään palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun yhteydessä, mutta myös itsenäisinä projekteina. Konseptisuunnitelma visualisoidaan ja dokumentoidaan päättäjien tai palvelun toteuttajien tarpeet huomioiden. Käyttäjälähtöisessä konseptoinnissa palvelun käyttäjät osallistetaan suunnitteluun, ja konseptin toimivuus varmistetaan haastattelulla tai käytettävyystestillä.