• Contact us
  Search

  Design-palvelut

  Konsepti­suunnittelu

  Konseptisuunnittelulla voidaan tunnistaa ja selkeyttää palveluiden ja tuotteiden idea, tavoitteet ja sisältö eri käyttäjien näkökulmasta sekä luoda perusta konkreettisemmalle suunnittelutyölle.

  Mitä on konseptisuunnittelu?

  clock2_icon-1-small

  Milloin?

  Konseptisuunnittelua tarvitaan, kun halutaan täsmentää palvelun tavoitteet, kohderyhmät ja käyttäjätarpeet sekä luonnostella palvelun rakennetta ja sisältöä. Konseptisuunnitelman avulla palveluidea voidaan viestiä esimerkiksi päättäjille tai palvelun toteuttajille.

  Konseptin kirkastusta tarvitaan, kun käyttäjät eivät ymmärrä palvelun ominaisuuksia, tai kun he eivät koe palvelun vastaavan omia tarpeitaan.

  impacts_icon-small

  Miksi?

  Konseptisuunnittelun avulla varmistetaan, että suunnittelussa ja toteutuksessa keskitytään oikeisiin asioihin. Konseptisuunnittelussa toteutetaan ja testataan ketterästi prototyyppejä, minkä avulla varmistetaan palvelun korkeatasoinen käytettävyys ja käyttökokemus.

  Konseptin kirkastuksella kehitetään olemassa olevaa palvelua tai sen osaa ja parannetaan palvelun asiakaskokemusta.

  process_icon-small

  Miten?

  Konseptisuunnittelua tehdään palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun yhteydessä, mutta myös itsenäisinä projekteina. Konseptisuunnitelma visualisoidaan ja dokumentoidaan päättäjien tai palvelun toteuttajien tarpeet huomioiden. Käyttäjälähtöisessä konseptoinnissa palvelun käyttäjät osallistetaan suunnitteluun, ja konseptin toimivuus varmistetaan haastattelulla tai käytettävyystestillä.