Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design-palvelut

Design Sprint

Design Sprint on osallistava ja asiakaskeskeinen tapa kehittää uutta palveluideaa tai toiminnallisuutta aikarajoitteisen ja hyvin fasilitoidun prosessin kautta.

Mikä on design-sprintti?

clock2_icon-1-small

Milloin?

Design Sprint tekee palvelukehityksestä ketterää, osallistavaa ja asiakaskeskeistä. Ideat validoidaan palvelun loppukäyttäjillä, jolloin löydetään parhaat ratkaisut eteenpäin kehitettäväksi. Design Sprintin avulla kehitystyöhön saadaan uutta innostusta ja virtaa. Design Sprint on paikallaan erityisesti, kun halutaan vähentää kehitystyöhön liittyviä riskejä, innovoida uusia ratkaisuja isoihin haasteisiin tai kun aikaa on rajatusti.

impacts_icon-small

Miksi?

Design Sprint mahdollistaa ideoiden nopean tuottamisen ja edullisen testauksen. Viikossa voidaan saavuttaa enemmän kuin kuukausien pirstaloituneella työllä. Parhaimmillaan Design Sprint auttaa muuttamaan koko yrityskulttuuria ketterämmäksi ja asiakaskeskeisemmäksi.

process_icon-small

Miten?

Design Sprint on 3–5 päivän aikana toteutettava työpajakokonaisuus. Jokaiselle päivälle on etukäteen määritelty aikataulu ja tavoitteet. Eficoden asiantuntijoista ja asiakkaan edustajista kootussa Design Sprint -tiimissä tuotetaan rajatun aihealueen sisällä ideoita, joista parhaat valitaan prototypoitavaksi ja testattavaksi.

Design Sprint on joustava kokonaispalvelu. Vastaamme asiakkaan niin halutessa tiloista, järjestelyistä ja dokumentaatiosta. Design Sprint -tiimissä asiakas voi fasilitaattorin lisäksi hyödyntää Eficoden kokeneita UI-suunnittelijoita, kehittäjiä ja käytettävyysasiantuntijoita.