• Contact us
  Search

  Design-palvelut

  Palvelu­muotoilu

  Palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä suunnittelua, jossa osallistetaan palvelun käyttäjät ja sidosryhmät kehitystyöhön. Tuloksena on parempi asiakaskokemus ja tehokas sekä erottuva palvelu.

  Mitä on palvelumuotoilu?

  clock icon

  Milloin?

  Palvelumuotoilua tarvitaan, kun halutaan tuottaa uusia palveluideoita, kasvattaa liiketoimintaa tai parantaa olemassa olevan palvelun asiakaskokemusta.

  Palvelumuotoilun avulla tunnistetaan, mikä tuottaa todellista asiakasarvoa ja erinomaisia palvelukokemuksia. Palvelumuotoilulla voidaan myös löytää ratkaisuja sisäisten prosessien ja palveluiden kehittämiseen.

  impacts icon

  Miksi?

  Palvelumuotoilu nostaa esiin palvelukokemuksen kipukohdat ja parannus- mahdollisuudet asiakkaan ja liiketoiminnan näkökulmasta. Palvelumuotoilun avulla voidaan juurruttaa asiakaskeskeisiä, ketteriä ja osallistavia tapoja liiketoiminnan kehittämiseen.

  process icon

  Miten?

  Palvelun käyttäjien toimintaa ja tarpeita tutkitaan esimerkiksi haastatteluilla, kyselyillä ja havainnoimalla palvelutilanteita. Empatia on tärkeä osa palvelumuotoilua. Palvelumuotoilussa hyödynnetään visualisointeja, kokeiluja ja iteroivaa suunnittelua.

  Yhteiskehittäminen, eli eri toimijoiden osallistaminen jo ideointi- ja suunnitteluvaiheeseen, tuottaa parempia ratkaisuja ja sitouttaa sidosryhmät muutokseen.

  Blogikirjoituksia designista

  Lisää design-aiheisia blogikirjoituksia