Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design-palvelut

Palvelu­muotoilu

Palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä suunnittelua, jossa osallistetaan palvelun käyttäjät ja sidosryhmät kehitystyöhön. Tuloksena on parempi asiakaskokemus ja tehokas sekä erottuva palvelu.

Mitä on palvelumuotoilu?

clock icon

Milloin?

Palvelumuotoilua tarvitaan, kun halutaan tuottaa uusia palveluideoita, kasvattaa liiketoimintaa tai parantaa olemassa olevan palvelun asiakaskokemusta.

Palvelumuotoilun avulla tunnistetaan, mikä tuottaa todellista asiakasarvoa ja erinomaisia palvelukokemuksia. Palvelumuotoilulla voidaan myös löytää ratkaisuja sisäisten prosessien ja palveluiden kehittämiseen.

impacts icon

Miksi?

Palvelumuotoilu nostaa esiin palvelukokemuksen kipukohdat ja parannus- mahdollisuudet asiakkaan ja liiketoiminnan näkökulmasta. Palvelumuotoilun avulla voidaan juurruttaa asiakaskeskeisiä, ketteriä ja osallistavia tapoja liiketoiminnan kehittämiseen.

process icon

Miten?

Palvelun käyttäjien toimintaa ja tarpeita tutkitaan esimerkiksi haastatteluilla, kyselyillä ja havainnoimalla palvelutilanteita. Empatia on tärkeä osa palvelumuotoilua. Palvelumuotoilussa hyödynnetään visualisointeja, kokeiluja ja iteroivaa suunnittelua.

Yhteiskehittäminen, eli eri toimijoiden osallistaminen jo ideointi- ja suunnitteluvaiheeseen, tuottaa parempia ratkaisuja ja sitouttaa sidosryhmät muutokseen.