Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design-palvelut

UI-suunnittelu

UI-suunnittelussa, eli käyttöliittymäsuunnittelussa (user interface design), luodaan palvelun käyttäjille näkyvät osat, kuten responsiivinen taitto, valikot ja käyttöliittymän elementit. Keskiössä ovat tehokkuus, intuitiivisuus sekä estetiikka, jotka vaikuttavat käyttökokemuksen parantamiseen.

Mitä on UI-suunnittelu?

clock icon

Milloin?

UI-suunnittelua tarvitaan, kun luodaan kokonaan uusia palveluita tai sovelluksia tai uudenlaista sisältöä olemassa olevaan palveluun. UI-suunnittelua tarvitaan esimerkiksi, kun palvelun navigaatiossa tai hierarkiassa on puutteita tai kun käyttäjät eivät löydä keskeisiä toimintoja tai sisältöjä ja kiinnittävät huomiota vääriin asioihin.

impacts icon

Miksi?

UI-suunnittelulla luodaan ymmärrettäviä, selkeitä ja käytettäviä palveluita ja sovelluksia, joiden toiminta vastaa liiketoiminnan ja käyttäjien tavoitteita. UI-suunnittelulla keskeiset toiminnot ja sisällöt saadaan palvelussa paremmin esille. UI-suunnittelun avulla luodaan yhtenäiset käyttöliittymäratkaisut läpi koko palvelun.   

process icon

Miten?

Käyttöliittymästä suunnitellaan yleensä ensin rautalankamalli, jonka hyväksymisen jälkeen tehdään tarkat käyttöliittymäsuunnitelmat. Työ dokumentoidaan sovitussa muodossa, usein toiminnallisena prototyyppinä ja tyylimäärityksinä. Osana suunnittelua voidaan toteuttaa käyttöliittymän eri osat kattava komponenttikirjasto.