• Contact us
  Search

  Design-palvelut

  UI-suunnittelu

  UI-suunnittelussa, eli käyttöliittymäsuunnittelussa (user interface design), luodaan palvelun käyttäjille näkyvät osat, kuten responsiivinen taitto, valikot ja käyttöliittymän elementit. Keskiössä ovat tehokkuus, intuitiivisuus sekä estetiikka, jotka vaikuttavat käyttökokemuksen parantamiseen.

  Mitä on UI-suunnittelu?

  clock icon

  Milloin?

  UI-suunnittelua tarvitaan, kun luodaan kokonaan uusia palveluita tai sovelluksia tai uudenlaista sisältöä olemassa olevaan palveluun. UI-suunnittelua tarvitaan esimerkiksi, kun palvelun navigaatiossa tai hierarkiassa on puutteita tai kun käyttäjät eivät löydä keskeisiä toimintoja tai sisältöjä ja kiinnittävät huomiota vääriin asioihin.

  impacts icon

  Miksi?

  UI-suunnittelulla luodaan ymmärrettäviä, selkeitä ja käytettäviä palveluita ja sovelluksia, joiden toiminta vastaa liiketoiminnan ja käyttäjien tavoitteita. UI-suunnittelulla keskeiset toiminnot ja sisällöt saadaan palvelussa paremmin esille. UI-suunnittelun avulla luodaan yhtenäiset käyttöliittymäratkaisut läpi koko palvelun.   

  process icon

  Miten?

  Käyttöliittymästä suunnitellaan yleensä ensin rautalankamalli, jonka hyväksymisen jälkeen tehdään tarkat käyttöliittymäsuunnitelmat. Työ dokumentoidaan sovitussa muodossa, usein toiminnallisena prototyyppinä ja tyylimäärityksinä. Osana suunnittelua voidaan toteuttaa käyttöliittymän eri osat kattava komponenttikirjasto.