Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design-palvelut

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalisella suunnittelulla luodaan elämyksellinen, tyylikäs ja asiakasta puhutteleva ilme palvelun eri kontaktipisteisiin. Visuaalinen suunnittelu vaikuttaa keskeisesti myös asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Mitä on visuaalinen suunnittelu?

clock icon

Milloin?

Visuaalinen suunnittelu tekee palveluista ja tuotteista houkuttelevampia, viestii tarinoiden keinoin tunteita tai arvoja sekä sitoo palvelun laajempaan kulttuuriseen kontekstiin. Visuaalista suunnittelua tarvitaan myös, kun brändiuudistus pitää jalkauttaa eri kanaviin tai palvelu ei tavoita oikeaa kohderyhmää.

impacts icon

Miksi?

Visuaalinen suunnittelu vie brändityön käytäntöön ja jalkauttaa ydinviestin. Jäsennelty visuaalinen ilme mahdollistaa yhtenäisen ilmeen ja kokemuksen kanavista riippumatta.

Ammattilaisen koostama visuaalinen aineisto helpottaa palvelun ylläpitoa kun kuvitusta ei tarvitse etsiä uuden julkaisun yhteydessä. Yhteinen ilme ja linja säilyvät ja työtä on helpompi koordinoida.

process icon

Miten?

Brändistrategiaa vastaava ilme syntyy luomalla pikselintarkat, toteutuskelposet kuvat ja elementit verkkosivuille, intranetiin ja muihin kanaviin. Brändin elävöittämiseksi voidaan luoda tyyliopas kuvitusaineisto tai kuvapankki.