Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Saavutetta­vuuden arviointi ja testaus

Arvioimme ja testaamme verkkopalveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että palvelua voivat käyttää kaikki – myös ihmiset joilla on vammoja tai rajoitteita, kuten sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet sekä erilaiset ikääntymiseen liittyvät rajoitteet.

Saavutettavuuden arviointi tehdään WCAG 2.1 -ohjeistusta noudattaen ja käyttäen soveltuvin osin ruudunlukijaohjelmistoja. Saavutettavuuden arvioinnin lisäksi voimme myös testata palveluita todellisilla käyttäjillä. Usein saavutettavuuden asiantuntija-arviointia kannattaa täydentää muutamalla erityisryhmien testikäyttäjällä.

Ota yhteyttä:

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me