• Contact us
  Search

  Saavutetta­vuuden arviointi ja testaus

  Arvioimme ja testaamme verkkopalveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että palvelua voivat käyttää kaikki – myös ihmiset joilla on vammoja tai rajoitteita, kuten sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet sekä erilaiset ikääntymiseen liittyvät rajoitteet.

  Saavutettavuuden arviointi tehdään WCAG 2.1 -ohjeistusta noudattaen ja käyttäen soveltuvin osin ruudunlukijaohjelmistoja. Saavutettavuuden arvioinnin lisäksi voimme myös testata palveluita todellisilla käyttäjillä. Usein saavutettavuuden asiantuntija-arviointia kannattaa täydentää muutamalla erityisryhmien testikäyttäjällä.

  Ota yhteyttä:

  UX-TUTKIMUS

  Raino Vastamäki

  UX-tutkimusjohtaja

  raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me